Korábbi foglalkoztatási jogviszonyok igazolása

Kérdés:

Ha felveszünk egy munkavállalót, és a közalkalmazotti besoroláshoz szükségünk van arra, hogy tudjuk az előző jogviszonyait, milyen dokumentumok fogadhatók el ezeknek az igazolására? Ha nem tudja igazolni a jogviszonyait, akkor mi a teendő ebben az esetben? Mi alapján tudom figyelembe venni a jogviszonyait?

Részlet a válaszából: […] A munkaviszony jellegű jogviszonyokat munkaszerződéssel, illetve kinevezéssel kell létesíteni, megszüntetésükről szintén írásbeli okiratnak kell szólnia (pl. munkáltatói vagy munkavállalói felmondás, lemondás, felmentés, közös megegyezés, fegyelmi határozat stb.). Ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Munkaviszony a Néphadseregnél – a jubileumi jutalomra való jogosultság

Kérdés: 1987-től 1993-ig a Magyar Néphadseregnél dolgoztam mint takarítónő. A Kormányhivataltól lekért igazoláson csak annyi szerepel a jogviszonynál, hogy munkaviszony, az, hogy közalkalmazott, nem! A jubileumi jutalmamra való igényemet a munkáltatóm így elutasította! Honnan tudok még igazolást beszerezni?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. és 87/A. §-a alapján a jubileumi jutalomra jogosító időként az ún. közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő időtartamok vehetők figyelembe. E körbe tartozik a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál (azaz költségvetési szervnél) 1992. július 1...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Közszolgálati jogviszony igazolása

Kérdés: Egyik kollégánk a közszolgálati jogviszonyba, illetve a jubileumi jutalomba beszámítandó időtartam egy részét (tanulmányai alatt a nyári szünidőben 1968-ban és 1969-ben végzett munka) nem tudja eredeti iratokkal igazolni, mert a korábbi munkáltató megszűnt. A munkatársunk az egyik regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságtól hozott hitelesített fénymásolatot a munkaviszony-nyilvántartó lapokról (az általa beszámítani kért időtartamról), melyeken feltüntetésre került a munkáltató megnevezése, címe, bélyegzője, a munkaviszony időtartama. Elfogadható-e ez a betekintési jegyzőkönyv mellékletét képező munkaviszony-nyilvántartó lapról készített hiteles fénymásolat a munkaviszony igazolásához?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 11. § (5) bekezdése szerint a közszolgálatijogviszony létesítéséhez és a köztisztviselő besorolásához szükséges, illetve ajogviszony fennállása alatt, azzal összefüggésben keletkezett adatokat éstényeket a köztisztviselőnek igazolnia kell. A köztisztviselő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.