Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott céljutalom tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Céljutalom közalkalmazottaknak

Kérdés: 2012-ben 17 közalkalmazottunk részesült céljutalomban. Az idén - gazdasági okokból - szeretnénk megszüntetni ezt a juttatást. Milyen lépé­sei vannak ennek?
Részlet a válaszból: […]többletjuttatást a munkáltató. Ezt igazából nem jutalomnak, hanem prémiumnak hívjuk. Az elnevezésnek annyiban nincs jelentősége, hogy a prémiumra sincsenek jogszabályi követelmények. A bírói gyakorlat is csak annyit kér számon, hogy a munkáltató az előre meghatározott feladat teljesítésekor kikötött feltételeket tartsa be.Még egy lehetséges díjazási formát takarhat a céljutalom, a Kjt. szerinti keresetkiegészítést. A közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok - ide nem értve az átirányítást - teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti. A keresetkiegészítés feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg [Kjt. 77. § (1)-(2) bek.]. Mint látható, ez egy rendszeres juttatás, de ez is a munkáltató mérlegelésén múlik.Összegezve, tartalmilag olyan juttatásról lehet szó, amely a munkáltató szabad mérlegelésén alapul. Tehát a visszavonására, megváltoztatására is a munkáltató által alkotott saját szabályok irányadóak azzal, hogy természetesen tekintetbe kell venni az egyenlő bánásmód követelményét (Mt. 12. §). Közalkalmazotti jogviszonyban is alkalmazandóak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1686