Munkáltatói jogkör gyakorlása általános meghatalmazás útján

Kérdés: Egy cégnél az alapító okirat rendelkezése szerint az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az ügyvezető, 1-2 hetes távolléte esetén, a távollét időtartamára adhat jogszerűen általános meghatalmazást (távollét időtartamára a munkáltatói jogkör gyakorlása során teljes körű eljárás) a cég egyik munkavállalója részére? Amennyiben igen, szüksége van arra, hogy az ügyvezető a visszatérésekor utólagosan jóváhagyja a helyette eljáró meghatalmazott személy által tett jognyilatkozatokat?
Részlet a válaszából: […] A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjét – a jogszabályok keretei között – a munkáltató határozza meg. A munkáltatóijogkör-gyakorló személyéről a munkavállalót a munkaviszony kezdetétől vagy a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül írásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.