Közcélú munka - ki lehet munkáltató?


Nem önkormányzati tulajdonú, azonban az önkormányzat által megbízott gazdálkodó szervezetként közcélú munka keretében foglalkoztathatunk-e közmunkásokat olyan feladatokra, mint például csatornázás és belvízmentesítés? Milyen időtartamban vonhatók be közcélú foglalkoztatásba, és milyen mértékű juttatásban kell őket legalább részesíteni?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2010. április 6-án (33. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 654

[…] illetve jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelyben a települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik. Feltételezve, hogy a csatornázás, valamint a belvízmentesítés ilyen feladatnak minősül, ezek ellátására lehetőség van közcélú munkavégzés keretében. A Szoctv. 36. § (4) bekezdése alapján közcélú munkavégzésre határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni. A közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződést munkáltatóként nem kizárólag a települési önkormányzat, hanem - többek között - a települési önkormányzat által a közcélú munka megszervezésével megbízott szervezet is megkötheti. A határozott idejű munkaviszonyt legalább napi hatórás munkaidővel, és legalább évi kilencven munkanapos időtartamra […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.