Központi üzemi tanácsi együttdöntési jogkör

Kérdés: Amennyiben a cég két telephelyén választottak helyi üzemi tanácsot, de a telephelyek vezetője nem jogosult a jóléti célú ingatlanok, pénzeszközök felhasználása körében döntést hozni, akkor az üzemi tanács együttdöntési joga a telephelyen foglalkoztatott munkavállalóknak juttatandó jóléti juttatások körében hogyan alakul? A helyi vagy a központi üzemi tanácsot illeti meg az együttdöntési jog?
Részlet a válaszából: […] ...hozni. Aközponti üzemi tanácsra és tagjaira, az üzemi tanácsra, illetve az üzemitanácstagokra vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók [Mt. 44. § (1), (3)bek.].Az üzemi tanácsot együttdöntési jog illeti meg a kollektívszerződésben meghatározott jóléti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.

Fennmarad az együttdöntési jog?

Kérdés: 2007 januárjában kötöttünk kollektív szerződést. Az akkor hatályos Mt. alapján a kollektív szerződésbe az alábbi mondat került bele: "Az üzemi tanácsot a kollektív szerződés mellékletében meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve a jóléti jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében illeti meg együttdöntési jog." Az együttdöntési joggal érintett tételeket tehát a mellékletben határoztuk meg, tételesen; az összes jóléti célú ingatlant felsoroltuk. Időközben a törvény módosult, ami alapján nem lehetne a jóléti célú ingatlan felett együttdöntési jogot gyakorolnia az üzemi tanácsnak. A törvényi változás ellenére még továbbra is van együttdöntési joga az üzemi tanácsnak ezen ingatlanok vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...március 31-ig a törvény értelmezésére a LegfelsőbbBíróság gyakorlata volt irányadó, mely szerint a jóléti célra rendelt, illetveténylegesen ilyen célt szolgáló intézmények, ingatlanok hasznosításatekintetében az üzemi tanács törvényen alapuló együttdöntési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.