Önkormányzati egészségügyi szolgáltató – az intézményvezető jogviszonya

Kérdés: Egészségügyi szolgálati jogviszony kapcsán az alábbi kérdések merültek fel önkormányzatunknál. Van egy önkormányzati fenntartású egészségügyi központunk (ez idáig) közalkalmazottakkal, ahol alapellátást nyújtanak (1 háziorvos, 2 nyugdíj mellett személyesen közreműködő háziorvos, 2 védőnő, 5 asszisztens), illetve a kistérség ügyeleti ellátását szervezik. Vezetője a képviselő-testület által 5 évre kinevezett közalkalmazott háziorvos, akinek a szolgálati jogviszonya 2021. március 1-jén átalakult egészségügyi szolgálati jogviszonnyá, vezetői megbízása 2025-ig szól. A NEAK tájékoztatása szerint alapellátási szinten intézményvezetőt nem finanszíroznak. Álláspontunk szerint azonban egy intézmény (költségvetési szerv) nem maradhat vezető nélkül, a veszélyhelyzet alatt az intézményt átszervezni nem lehet. Ki lehet akkor az intézmény (költségvetési szerv) vezetője? Maradhat a mostani vezető egészségügyi szolgálati jogviszonnyal vezető? Külön engedéllyel (jelenleg a fenntartó képviselő-testület helyett a polgármester engedélyével) maradhat a mostani vezető? Jelenleg az egyik védőnő a vezető helyettese. Maradhat vezetőhelyettes külön engedéllyel? Az ő vezetői besorolására milyen jogszabály lesz irányadó? Ugyanez az intézmény szervezi a térség ügyeleti ellátását. Az intézményvezető háziorvos az ügyeletben továbbra is részt vehet személyes közreműködőként? Ez a fenntartó képviselő-testület (jelenleg polgármester) külön engedélyhez kötött? Mint önként vállalt többletmunka miatt pluszdíjazás illeti meg? Ha igen, milyen mértékű? Az ő esetében ki határozza meg a mértékét? (Jelenleg a polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.)
Részlet a válaszából: […] A jogszabályok egyáltalán nem tartalmaznak átmeneti szabályokat arra, hogy a közalkalmazotti jogviszony és a mellette ellátott vezetői megbízás miként alakul át együttesen, egymásra tekintettel egészségügyi szolgálati munkaszerződéssé. Ezért nem világos, hogy hogyan kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Munkaidő felső határa az egészségügyben, több jogviszony esetén

Kérdés: Ha van két munkahelyem az egészségügyben, dolgozhatok heti 60 óránál többet?
Részlet a válaszából: […] Nem, mivel az egészségügyi ágazatimunkaidő-szabályok – az Mt.-vel ellentétben – nem egy foglalkoztatási jogviszonyra, hanem több jogviszonyra együttesen is meghatároznak bizonyos munkaidőkorlátokat. Az Eütev.tv. szerint az egészségügyi dolgozó által egy naptári héten...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 26.

Rendelőintézeti orvos kórházi ügyelete

Kérdés: Egy budapesti kórház és rendelőintézet a munkáltatóm, én azonban a rendelőintézeti részben dolgozom közalkalmazott jogviszonyban nőgyógyászként. Kérdésem, hogy ennek ellenére kórházi ügyeletre kötelezhető vagyok-e?
Részlet a válaszából: […] A kérdése szerinti esetben a munkáltató egy jogi személy, a kórházi és a rendelőintézeti részleg pedig ennek a munkáltatónak két szervezeti egysége. A közalkalmazotti jogviszony a munkáltatóval, nem pedig ennek szervezeti egységeivel áll fenn, hiszen a Kjt. 20. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

Önként vállalt többletmunka az egészségügyben

Kérdés: Az egészségügyben vállalható önkéntes többletmunka óraszáma meghatározható-e tört óraszámban? Köthető a megállapodás határozatlan időtartalomra is?
Részlet a válaszából: […] Az önként vállalt többletmunkának az Eütev. keretén belülikonkrét mértékéről meg kell állapodnia az egészségügyi szolgáltatónak és azalkalmazott egészségügyi dolgozónak. Az Eütev. 13. § (2) bekezdése előírja,hogy – külön, írásba foglalt megállapodás alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.