Munkavállalói találmány – szolgálati vagy alkalmazotti

Kérdés: Egy kft.-nél dolgozom mint villanyszerelő, ahol több nagy teljesítményű kompresszort használnak, melyek hővédelemmel nem rendelkeznek. A folyamatos használat miatt a túlmelegedésük nagy károkat és a kompresszor meghibásodását okozzák. Az általam kidolgozott elektromos hővédelem, mely akár utólag is beszerelhető, megakadályozná ezt. Mivel a kereskedelemben jelenleg kapható egyetlenegy nagy teljesítményű kompresszoron a hővédelem nincs megoldva, így "termékem" találmánynak vagy újításnak számít-e?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban, az újításokról szóló 63/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 2003. január 1-je óta nem hatályos. Ezzel az újítás mint jogintézmény is hatályát vesztette, amit az indokolt, hogy idejétmúlttá vált: az "újítói jog" nem iparjogvédelmi jog, az újításhoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 14.

Táppénz-hozzájárulás fizetése a munkáltató megszűnése esetén

Kérdés: Megszűnik a cégünk, ezért mindenkinek felmondunk. Az egyik munkavállaló keresőképtelen, kórházban van. A megszűnés esetében is legfeljebb egy évig a táppénz egyharmadát kell fizetnie a munkáltatónak, és a felmondási idő csak ezután kezdődik, vagy ezt ilyenkor másképp kell számítani?
Részlet a válaszából: […] Ha a munkáltató jogutód nélkül szűnik meg, valamennyi fennálló munkaviszony a jogutód nélküli megszűnés időpontjában megszűnik [Mt. 63. § (1) bek. b) pont]. Ebből következően a munkáltatónak ilyenkor nem szükséges felmondania, hiszen a munkaviszonyok az említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 4.

Munkaviszony megszűnése a munkáltató végelszámolása miatt

Kérdés: Cégünk októberben végelszámolás alá kerül. Egy munkavállalónak augusztusban gyermeke született. Megszűnik-e a munkaviszonya a végelszámolás kezdetén, vagy csak a végelszámolás végén fog ez megtörténni? Automatikusan megszűnik a végelszámolással a munkaviszonya, vagy szükséges neki felmondani?
Részlet a válaszából: […] A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye [Ctv. 94. § (1) bek.]. Önmagában a végelszámolás elhatározása (Ctv. 98. §) nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 7.

Munkáltató személyében bekövetkező változás hatása a fennálló munkaviszonyokra

Kérdés: Boltunkat felvásárolja egy üzletlánc. A tulajdonos – tervei szerint – utána végelszámolással megszünteti a cégét, mert mással akar foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy a bolt átvételével az ott dolgozóknak megszűnik a munkaviszonyuk?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, úgy a munkaviszony is automatikusan szűnik meg [Mt. 63. § (1) bek. b) pont]. Ugyanakkor a bolt "felvásárlása" nem jelenti feltétlenül a munkáltató jogutód nélküli megszűnését. Abban az esetben ugyanis, ha ez a jogügylet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 23.

Munkaviszony megszüntetése kényszertörlési eljárás során

Kérdés: 2013 augusztusa óta GYES-en vagyok. Egyik kollégámtól értesültem róla, hogy a munkáltatóm mindenkinek felmondott, és jelenleg kényszertörlési eljárás alatt van. Ilyen körülmények között meg szeretném szüntetni a munkaviszonyomat, így hozzájárulnék egy közös megegyezéshez. A munkáltatómat azonban nem tudom elérni, a könyvelő pedig nem tudja, hogy a munkaviszonyom megszűnése esetén ki fogja kiadni a papírjaimat, sem azt, hogy a szabadságom megváltják-e. Mit tehetnek a munkavállalók ilyen eljárás esetén, kihez fordulhatnak?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony megszüntetése esetén a feleket elszámolási kötelezettség terheli. Tehát míg a munkavállaló köteles a munkakörét átadni, addig a munkáltató köteles kifizetni a munkavállaló munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 6.

Több munkáltató által létesített munkaviszony

Kérdés: Cégcsoportunknál élve az új Mt. adta lehetőséggel, két cég mint munkáltató létesítene munkaviszonyt a munkavállalóval egy munkaszerződésben. Azt azonban meg szeretnénk oldani, hogy ne szűnjön meg a munkaviszony, ha esetleg valamely cégcsoporti tag megszűnik, a munkavállaló pedig a megmaradó tagnál tovább tudja folytatni a munkát. Van erre lehetőség?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. lehetőséget ad arra, hogy több munkáltató és egy munkavállaló a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodjon meg [Mt. 195. § (1) bek.]. Ugyanakkor ilyen atipikus szerződés esetére a törvény azt is rögzíti, hogy a munkaviszony a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Juttatások a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén

Kérdés: GYES-en lévő munkavállaló helyére lettem felvéve határozott időre, míg ő vissza nem tér, de a munkáltató közben bejelentette, hogy jogutód nélkül megszűnik. Nekem, mint helyettesítő munkavállalónak, jár-e a megszűnéskor a felmentési időre járó díjazás? A munkaszerződésemben két hónap felmondási idő van megjelölve!
Részlet a válaszából: […]  Ha a munkaszerződés egyik alanya megszűnik – a munkavállalómeghal, vagy a munkáltató jogutód nélkül megszűnik –, a munkaviszony ismegszűnik, függetlenül attól, hogy határozatlan vagy határozott időre(helyettesítésre) kötötték-e a munkaszerződést. Ekkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.