Borravaló elfogadhatósága – munkáltatói szabályozási lehetőségek

Kérdés: Egy kis benzinkúton a munkavállalóink rendszeresen kapnak borravalót az ott tankolóktól, amikor lemossák a szélvédőket – bár ez kifejezett munkaköri feladatuk, a szolgáltatás magas színvonala érdekében ezt a munkáltató minden ügyfélnek ingyen biztosítja. Belső feszültséget is okoz, mivel a pénztárnál dolgozó kollégák ilyet nem kapnak, így kevesebbet keresnek. Előírhatjuk, hogy nem fogadhat el borravalót, és ha mégis, akkor beszámítjuk az alapbérébe? Vagy mondhatjuk azt, hogy a borravalót be kell adni a közösbe, és majd minden kolléga részére felosztja a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...le a borravaló összegét a szerződés alapján járó munkabérből, mivel azt a munkavállaló nem a munkáltatótól kapja, ilyen módon az munkabérelőlegnek sem minősülhet.Az általános szabály azonban az, hogy a munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Levonási sorrend a munkabérből több tartozásnál

Kérdés: Egyik munkatársunknak az elmúlt hónapban tévedésből prémiumelőleget fizettünk. A munkavállalót tájékoztattuk a téves kifizetésről, és felhívtuk a visszafizetésre. Ugyanakkor a bérét már így is terheli levonás: gyermektartást fizet, és egy korábbi munkabérelőleget is törleszt. Sajnos a következő havi fizetéséből biztosan nem lehet mindegyik követelést kifizetni. Lehetséges, hogy a munkáltatói levonások miatt nem lesz fedezet a tartásdíj kifizetésére?
Részlet a válaszából: […] Ha több levonás is terheli a munkabért, akkor annak kielégítési sorrendjét a Vht. határozza meg. E szerint, ha a befolyt összeg nem fedezi a végrehajtás során behajtani kívánt valamennyi követelést, első helyen a gyermektartásdíjat kell kifizetni. A munkáltatónak járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 17.

Bérelőleg kifizetésének igazolása

Kérdés: Szükséges-e megtartani a bérelőleg kifizetésére vonatkozó írásos munkavállalói kérelmet? Utalható a munkavállalónak bérelőleg akkor is, ha nem kéri? Mivel lehet bizonyítani azt, hogy a kifizetés bérelőlegként történt?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló részére bérelőleg bármilyen feltétellel utalható, a törvény külön nem szabályozza ezt a kérdést. Nincs törvényi akadálya annak, hogy a munkáltató több részletben fizesse meg a munkavállaló munkabérét. Például, hogy ennek keretében a tárgyhavi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 24.

Kölcsön folyósítása munkavállalónak

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha valamelyik kolléga szeretne felvenni 600 000 Ft kölcsönt 30 havi futamidőre? Esetleg van mód arra, hogy ezt cafeteriában adjuk ki neki?
Részlet a válaszából: […] ...kötni a kölcsön folyósításáról a későbbi viták elkerülése érdekében. Munkajogi szempontból az ilyen kölcsön helyett akár munkabérelőleg is folyósítható, amelynek előnye, hogy a munkáltató az ilyen követelését a munkabérből közvetlenül, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 27.

Pihenőnapok: elmaradt kiadás és késedelmes bérfizetés

Kérdés: Munkaszerződésem megszakítás nélküli egyenlőtlen munkaidőre szól, napi nyolc órára. Nemrég kezdtünk el a munkáltatónál dolgozni. Az első napon közölték, hogy kéthetente van fizetés, és hogy kapunk munkabérelőleget. Másnap reggel tesztírás volt, amelyen megfeleltünk. Következő naptól 16 napot dolgoztunk folyamatosan, megszakítás nélkül. Jeleztük, hogy szeretnénk pihenőnapot, de vagy az volt a válasz, hogy a nagyfőnök nem engedi a pihenőt, vagy az, hogy 10-20 ezer levonás mellett lehetséges csak. Szeretném tudni, hogy jogosultak vagyunk-e a pihenőnapok kifizettetésére? Még a munkabérünket is csak többszöri telefonálgatásra és háromszori nekifutásra utalták el.
Részlet a válaszából: […] A törvény szerint, a munkavállalót hetenként két pihenőnap, vagy ehelyett legalább negyvennyolc órát kitevő, megszakítás nélküli heti pihenőidő illeti meg. A heti pihenőnapokat (pihenőidőt) a munkáltató jogosult egyenlőtlenül is beosztani, azt viszont nem teheti meg, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Munkabérből levonás a munkaviszony megszűnésekor

Kérdés: Egy munkahelyen napi bejelentéssel 2 hétig dolgoztam, de mivel nem felelt meg a munka, nem mentem többször. Miket vonhat le a munkáltató a fizetésemből? A tűzvédelmi oktatást és vizsgát le akarja vonni, valamint a beléptetőkártyámat, és még ezeken kívül is felsorolt egypár dolgot, amiről engem nem is tájékoztatott munkába álláskor, és szerződést sem írtunk ilyesmiről (másról sem).
Részlet a válaszából: […] ...követelését (pl. kártérítési igény);– korlátozás nélkül a munkáltató saját követelését, ha az előlegnyújtásból ered (pl. munkabérelőleg levonása) [Mt. 161. § (1)-(2) bek.].A kérdésben felsorolt tételek a munkáltató kártérítési igényét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Munkabérelőleg kifizethetősége

Kérdés: Hányszor adható egy évben munkabérelőleg? Ha például a munkavállaló kér munkabérelőleget, és kap is, visszafizeti azt 3 hónap múlva, majd a visszafizetés után újra kér, ezt is visszafizeti 4 hónap múlva, és újból kér, akkor adható-e megint? Tehát ha csak a törvényi szabályozást nézzük, akkor egy évben többször is adható, ha az előzőt (akár lejárati idő előtt) visszafizette?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalónak munkabérelőleg korlátozás nélkül adható, az Mt. nem szabályozza ezt a kérdést külön. A munkabérelőleg "adómentesen" történő kifizetésének szabályait az Szja-tv. határozza meg. Ennek értelmében nem kell figyelembe venni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 19.

Munkabérelőlegből eredő követelés levonása a munkabérből

Kérdés: Egyik munkavállalónknak korábban nagyobb összegben folyósítottunk munkabérelőleget. A munkaviszonya megszűnt, és az elszámolás során ezt érvényesítettük vele szemben. Ennek eredményeként nettó 40 000 Ft körüli összeg került átutalásra a számára, mivel gyermektartásdíjra vonatkozóan letiltása is van. Erre a munkaügyi hatósághoz fordult azzal a bejelentéssel, hogy jogszabálysértő módon jártunk el, mivel a munkabére 50%-át meghaladó mértékben vontunk le tőle bért. Valóban nem jártunk el helyesen?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállaló munkabéréből először levonta a gyermektartásdíjat, majd az így fennmaradó összegből levonta a korábban folyósított munkabérelőleg összegét. Ez utóbbihoz sincs szükség a munkavállaló hozzájárulására, és ebben az esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.

Cafeteriajuttatás – nem lehet bérelőleg

Kérdés: A munkáltató cafeteriaszabályzata rögzíti, hogy e juttatás időarányosan illeti meg a munkavállalókat, ezért az előlegnek minősül abban az esetben, ha például a munkavállaló munkaviszonya év közben megszűnik, és a munkavállaló az időarányos résznél nagyobb összeget vett igénybe. Ebben az esetben a munkáltató, az Mt. 161. §-a (2) bekezdésének b) pontjára hivatkozással, a munkavállaló hozzájárulása nélkül, levonhatja a munkabérből az időarányos részen felül igénybe vett cafeteriajuttatás értékét?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató követelését a munkabérből levonhatja, ha az előlegnyújtásból ered [Mt. 161. § (2) bek. b) pont]. A cafeteriajuttatásokkal kapcsolatban azonban figyelembe kell venni, hogy a munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni, utalvány vagy fizetőeszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.

Munkabérelőleg folyamatos fizetése

Kérdés: Mi a véleményük egy olyan szabályozásról, amikor a munkáltató évente háromszor adhat munkabérelőleget, legfeljebb a minimálbér ötszöröséig, 6 havi részletben történő visszafizetésre, akár olyankor is, ha az előző munkabérelőleg még nem került visszafizetésre, hanem az újabb felvételt közvetlenül megelőzően – illetve azzal egy időben, az újabb felvett összeggel megfinanszírozva – teljesítik a korábbi fennmaradó tartozást? Az aggályt az okozza, hogy ilyenformán 6 hónapot meghaladóan is lehet egy adott évben ugyanazon személynek munkabérelőleget nyújtani adómentesen.
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató munkabérelőleget mérlegelési jogkörben bármely munkavállalójának nyújthat, ezért munkajogi szempontból a szabályozás nem aggályos. Az már adózási kérdés, hogy a jövedelem megállapításánál nem kell kamatkedvezményből származó jövedelemként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.
1
2