Bérelőleg kifizetésének igazolása

Kérdés: Szükséges-e megtartani a bérelőleg kifizetésére vonatkozó írásos munkavállalói kérelmet? Utalható a munkavállalónak bérelőleg akkor is, ha nem kéri? Mivel lehet bizonyítani azt, hogy a kifizetés bérelőlegként történt?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló részére bérelőleg bármilyen feltétellel utalható, a törvény külön nem szabályozza ezt a kérdést. Nincs törvényi akadálya annak, hogy a munkáltató több részletben fizesse meg a munkavállaló munkabérét. Például, hogy ennek keretében a tárgyhavi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 24.
Kapcsolódó címkék:    

Munkabérelőleg kifizethetősége

Kérdés: Hányszor adható egy évben munkabérelőleg? Ha például a munkavállaló kér munkabérelőleget, és kap is, visszafizeti azt 3 hónap múlva, majd a visszafizetés után újra kér, ezt is visszafizeti 4 hónap múlva, és újból kér, akkor adható-e megint? Tehát ha csak a törvényi szabályozást nézzük, akkor egy évben többször is adható, ha az előzőt (akár lejárati idő előtt) visszafizette?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalónak munkabérelőleg korlátozás nélkül adható, az Mt. nem szabályozza ezt a kérdést külön. A munkabérelőleg "adómentesen" történő kifizetésének szabályait az Szja-tv. határozza meg. Ennek értelmében nem kell figyelembe venni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 19.
Kapcsolódó címkék:  

Munkabérelőlegből eredő követelés levonása a munkabérből

Kérdés: Egyik munkavállalónknak korábban nagyobb összegben folyósítottunk munkabérelőleget. A munkaviszonya megszűnt, és az elszámolás során ezt érvényesítettük vele szemben. Ennek eredményeként nettó 40 000 Ft körüli összeg került átutalásra a számára, mivel gyermektartásdíjra vonatkozóan letiltása is van. Erre a munkaügyi hatósághoz fordult azzal a bejelentéssel, hogy jogszabálysértő módon jártunk el, mivel a munkabére 50%-át meghaladó mértékben vontunk le tőle bért. Valóban nem jártunk el helyesen?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállaló munkabéréből először levonta a gyermektartásdíjat, majd az így fennmaradó összegből levonta a korábban folyósított munkabérelőleg összegét. Ez utóbbihoz sincs szükség a munkavállaló hozzájárulására, és ebben az esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.
Kapcsolódó címkék:    

Cafeteriajuttatás - nem lehet bérelőleg

Kérdés: A munkáltató cafeteriaszabályzata rögzíti, hogy e juttatás időarányosan illeti meg a munkavállalókat, ezért az előlegnek minősül abban az esetben, ha például a munkavállaló munkaviszonya év közben megszűnik, és a munkavállaló az időarányos résznél nagyobb összeget vett igénybe. Ebben az esetben a munkáltató, az Mt. 161. §-a (2) bekezdésének b) pontjára hivatkozással, a munkavállaló hozzájárulása nélkül, levonhatja a munkabérből az időarányos részen felül igénybe vett cafeteriajuttatás értékét?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató követelését a munkabérből levonhatja, ha az előlegnyújtásból ered [Mt. 161. § (2) bek. b) pont]. A cafeteriajuttatásokkal kapcsolatban azonban figyelembe kell venni, hogy a munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni, utalvány vagy fizetőeszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.

Munkabérelőleg folyamatos fizetése

Kérdés: Mi a véleményük egy olyan szabályozásról, amikor a munkáltató évente háromszor adhat munkabérelőleget, legfeljebb a minimálbér ötszöröséig, 6 havi részletben történő visszafizetésre, akár olyankor is, ha az előző munkabérelőleg még nem került visszafizetésre, hanem az újabb felvételt közvetlenül megelőzően - illetve azzal egy időben, az újabb felvett összeggel megfinanszírozva - teljesítik a korábbi fennmaradó tartozást? Az aggályt az okozza, hogy ilyenformán 6 hónapot meghaladóan is lehet egy adott évben ugyanazon személynek munkabérelőleget nyújtani adómentesen.
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató munkabérelőleget mérlegelési jogkörben bármely munkavállalójának nyújthat, ezért munkajogi szempontból a szabályozás nem aggályos. Az már adózási kérdés, hogy a jövedelem megállapításánál nem kell kamatkedvezményből származó jövedelemként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.
Kapcsolódó címkék:    

Munkabérelőleg levonása letiltások mellett

Kérdés: Munkavállalónknak munkabérelőleget folyósítottunk, melyet havi fix összegben vonunk vissza (a levonás már 3 hónapja van folyamatban). A napokban kaptunk két végrehajtói letiltást is az adott munkavállaló bérére vonatkozóan. A Vht. 65. §-a alapján 50%-ot vonnánk az adott dolgozó nettó béréből. Kérdésünk: az 50%-ba bele kell számolni a munkabérelőleg levonását, vagy az 50% a két letiltás, és ezen felül lehet vagy kell a bérelőleget levonni? Kell-e alkalmazni ebben az esetben a levonásmentes munkabérrészre vonatkozó szabályt? Amennyiben ez alkalmazandó, miből kell kevesebbet vonni?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató előlegnyújtásból eredő követelését a munkabérből levonhatja; az ilyen levonás esetén nem kell figyelemmel lenni a levonásmentes munkabérrészre [Mt. 161. § (2) bek. b) pont]. A munkavállaló munkabéréből emellett lehetőség van levonással élni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 12.

Munkabérelőleg levonásának korlátai

Kérdés: Amennyiben a leszerelő munkavállalónknak bérelőleg-tartozása van, azt teljes egészében levonhatjuk-e az elszámolásnál, vagy ebben az esetben is meg kell kapnia a minimum 28 500 Ft-ot? (Feltéve természetesen, hogy jár ennyi bér neki.)
Részlet a válaszából: […] A munkáltató követelését a munkabérből levonhatja, ha az előlegnyújtásból ered [Mt. 161. § (2) bek. b) pont]. Az ilyen bérlevonás esetén nem kell figyelembe venni a levonásmentes munkabérrészt sem; tehát az is előfordulhat, hogy a munkavállaló részére nem kerül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 13.
Kapcsolódó címkék:    

Munkabérelőleg felvétele GYED alatt

Kérdés: Egy GYED-en lévő kismama felvehet-e munkabérelőleget?
Részlet a válaszából: […] ...az álláskeresést ösztönző juttatást - részesül[Ebtv. 42/C. § a)-c) pont].Mindezek alapján GYED alatt felvehet a munkavállalómunkabérelőleget, azonban ebben az esetben a gyermekgondozási díjra nem leszjogosult. Ha pedig a felvett munkabérelőleg a munkabérnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.
Kapcsolódó címkék: