Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott megőrzési idő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Megőrzési idő a munkaidő-nyilvántartás esetében

Kérdés: A munkaidő-nyilvántartásokat meddig kell megőrizni? Mikor selejtezhetőek?
Részlet a válaszból: […]Ugyanígy, a munkaügyi hatóság is - általános szabály szerint - a jogsértés elkövetésétől számított három éven belül állapíthatja meg a jogsértést, és élhet valamely közigazgatási szankcióval. A jogsértés elkövetésétől számított három év elteltével is indítható ugyanakkor munkaügyi hatósági eljárás és alkalmazható közigazgatási szankció, ha a három évnél korábban megkezdett jogsértés a munkaügyi ellenőrzés megkezdésekor folyamatosan fennáll, vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság, illetve a felügyeleti hatóság a munkaügyi hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte [Met. 5/A. § (2)-(3) bek.]. Megjegyezzük, hogy mind a munkaügyi hatósági eljárásban, mind az egyéni munkaügyi perben a munkáltató támaszkodhat más bizonyítási eszközökre is, ha a munkaidő-nyilvántartás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3972
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Munkaügyi dokumentumok megőrzési ideje

Kérdés: Kérem állásfoglalásukat a különböző munkaügyi dokumentumok (így például munkaszerződés, tanulmányi szerződés, felmondás, jelenléti ívek, szabadságok nyilvántartása, cafeterianyilatkozatok stb.), illetve bérdokumentumok (pl. bérjegyzék, mozgóbér-nyilvántartás, prémiumok meghatározása stb.) tárolási idejéről! Vannak olyan dokumentumok, amelyek nem selejtezhetők?
Részlet a válaszból: […]adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokat az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőrizni [Art. 78. § (3)-(4) bek.];b) a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) és azok rontott példányát, legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni [Szvt. 178. § (2)-(3) bek.].A munkaügyi dokumentumokra tehát alapvetően akkor van jogszabályban meghatározott kötelező megőrzési idő, ha azok valamilyen, korábban írt adózási, számviteli relevanciával bírnak. A levéltári törvény megállapítja a nem selejtezhető irat kategóriáját, azonban azt csak a közokiratok egyes fajtáira, a közfeladatot ellátó szervek, az Nvt. 2. mellékletének I. pontjában meghatározott gazdasági társaságok és az állami[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3465