Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott megállapodás szabadságról tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szabadságkiadás a munkába lépés napjától

Kérdés: A munkáltatónak a szabadság kiadásának időpontját legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 nappal kell közölnie. Jogszerű lehet az, ha még a munkavállaló munkába lépése előtt közli a munkáltató, hogy a munkaviszony kezdetén szabadságot ad ki? Tehát egy július 1. napján kezdődő munkaviszony esetén megteheti-e a munkáltató, hogy júniusban, a jogviszonyt megelőző 15 nappal jelzi a belépő kollégának, hogy július 1-jétől szabadságra szeretné küldeni?
Részlet a válaszból: […]ezt megelőzően a munkaszerződés megkötése után a feleket csak az a kötelezettség terheli, hogy nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a munkaviszony létrejöttét meghiúsítaná [Mt. 49. § (1) bek.].A szabadság kiadása, illetve a munkavállaló azon joga, hogy a szabadság kiadásának időpontjáról előre, 15 nappal korábban már értesüljön, ebből következően nem hozható előre, és a munkáltató sem tudja a munkaviszony alatti kötelezettségét (ami itt a tájékoztatási kötelezettség) a munkaviszony kezdete előtt teljesíteni. A munkavállalónak a munkaviszonyban joga, hogy 15 nappal előbb értesüljön a szabadság kiadásáról, ez pedig formálisan csak akkor teljesíthető, ha a munkaviszony már legalább 15 napja fennáll. Ebből következően álláspontunk szerint - a szabály szigorú értelmezésével - a munkaviszony előtti közlés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3942

2. találat: Szabadság kiadása - a tárgyév után, megállapodás szerint

Kérdés: 2019-ben több munkavállalónk esetében nem tudtuk kiadni a tárgyévi szabadságot. Velük megállapodást kötöttünk, hogy az életkori pótszabadságot és ezenfelül január elejére további öt munkanapot átviszünk a múlt évről. Van-e ennek akadálya, esetleg korábban kellett volna megállapodni a munkavállalókkal?
Részlet a válaszból: […]felek az életkori pótszabadság kiadását el szeretnék halasztani, legfeljebb egy évvel. A kérdésben felmerült másik szabály kapcsán ugyanakkor a törvény így rendelkezik: az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik, és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot [Mt. 123. § (4) bek.]. Tehát, erről a legfeljebb öt munkanapról nem kell külön megállapodni a munkavállalóval, hanem a munkáltató egyoldalúan is alkalmazhatja. Viszont, még a tárgyévben (legkésőbb december 31-én) meg kellett kezdeni a szabadság kiadását, és ezt követően folyamatosan szabadságon kell lennie, maximum 5 munkanap erejéig. A 2020-as évet nézve, egy általános munkarendben dolgozó munkavállaló esete így vezethető le: 2019. december[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3812

3. találat: Szabadság kiadására vonatkozó megállapodás időtartama

Kérdés: Cégünknél az Mt. hatálybalépését követően valamennyi munkavállalónkkal megállapodást kötöttünk, hogy a ki nem vett szabadságuk egyharmadát az esedékesség évét követő év végéig kiadhatjuk nekik. A megállapodást mindenkivel határozatlan időre kötöttük meg. Úgy hallottuk azonban, hogy ez a szabály megváltozott 2014. január 1-jével. A törvényi változás mennyiben érinti a munkavállalóinkkal kötött megállapodást?
Részlet a válaszból: […]köthetnek megállapodást arról, hogy a munkáltató az Mt. 117. §-a szerinti, az életkor alapján járó pótszabadságot adhatja ki az esedékesség évét követő év végéig [Mt. 123. § (6) bek.]. Így, míg korábban a felek határozatlan időre rendelkezhettek a szabadság kiadásának szabályozásáról, addig a hatályos rendelkezés értelmében megállapodásuk csak határozott időre, az adott naptári évre szólhat.Nem született ugyanakkor törvényi szabály (ún. átmeneti rendelkezés) arról, hogy a módosítás milyen mértékben érinti a 2013-ban hatályos szabályoknak megfelelő, határozatlan időre szóló megállapodásokat. Ebből következően, álláspontunk szerint, amennyiben korábban határozatlan időre kötöttek megállapodást munkavállalóikkal, melynek értelmében a munkáltató jogosult alap- és pótszabadságuk egyharmadát az esedékesség évét követő év végéig kiadni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1882

4. találat: Szabadságkiadására vonatkozó megállapodás

Kérdés: Munkáltatóm 2014. január 2-án egy nyilatkozatot szeretett volna aláíratni velem, amit azonban megtagadtam. A nyilatkozat arról szólt, hogy az összes szabadságot, amit 2014-ben nem ad ki nekem, jogosult 2015. december 31-ig pótlólag kiadni. Mivel félek attól, hogy így nem tudok majd elég időt a családommal tölteni, nem írtam alá. Azt viszont mindenképpen szeretném tudni, hogy egy ilyen nyilatkozattal egyáltalán jogszerűen járt-e el a munkáltatóm?
Részlet a válaszból: […]jogszabályban foglaltaknak, tehát esetünkben nem járt el jogszerűen a munkáltató azzal, hogy egyoldalú nyilatkozattal kívánta rendezni a szabadság kiadását. Ugyanakkor kiemeljük, hogy amennyiben a munkáltató egy megállapodás megkötésére tett volna javaslatot, a munkavállaló az esetben is jogosult lett volna az ajánlatot visszautasítani, amennyiben nem ért egyet a benne foglaltakkal.A munkáltató által megfogalmazott nyilatkozat nemcsak alakilag, hanem tartalmilag sem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek. A felek az adott naptári év végére vonatkozó határozott időre csak az Mt. 117. §-a szerinti pótszabadság tekintetében jogosultak akként rendelkezni, hogy azt a munkáltató az esedékesség évét követő év végéig adja ki. Nem felel meg az Mt.-nek, így semmis, ha a megállapodás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1878

5. találat: 2013. évi szabadságok kiadása 2014-ben

Kérdés: A szabadság kiadása során miként kell eljárni a 2013. évi szabadságoknál? Ha a munkavállalóval kötöttünk egy megállapodást még 2013-ban, hogy az alapszabadságának egyharmadát 2014 végéig kapja meg, akkor ez idén kiadható, vagy a januári törvénymódosítás miatt most új megállapodást kell kötni erre nézve? Mi a helyzet akkor, ha a munkavállalóval a munkaszerződésben eleve úgy állapodtunk meg, hogy az alapszabadságának egyharmada minden évben átvihető a következő évre?
Részlet a válaszból: […]megállapodásokat nem érinti, a 2013. évi szabadságok a tavaly megkötött megállapodások szerint kiadhatók 2014-ben is. A törvénymódosítás csak a 2014-ben - és a következő években - esedékessé váló szabadságokra vonatkozik; e szerint a munkáltató - a felek naptári évre kötött megállapodása alapján - a munkavállalónak életkora alapján járó pótszabadságot (Mt. 117. §) az esedékesség évét követő év végéig adja ki [Mt. 123. § (6) bek.]. E szabadságokra vonatkozóan tehát már évente kell különmegállapodást kötni a munkáltatónak és a munkavállalónak akkor, ha az életkor alapján járó pótszabadságot kívánják a tárgyévet követő évben kiadni/kivenni.A törvénymódosítás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1873

6. találat: Szabadságkiadás a tárgyévet követően

Kérdés: A munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján az alapszabadság és az életkor utáni pótszabadság egyharmadát az esedékesség évét követő év végéig adhatja ki a munkáltató. Ezt a megállapodást mikor kell megkötni? Decemberben köthet ilyet a munkáltató a munkavállalóval, vagy ezt már az év elején rögzíteni kell? Mi erre a szabály?
Részlet a válaszból: […]vonatkozhat a megállapodás. Újdonság az is, hogy a megállapodás csak naptári évre szólhat, tehát évenként meg kell újítani.A törvény szövege a módosítás után sem tartalmaz kötelező előírást arra nézve, mi az a legkésőbbi időpont, ameddig a munkáltató és a munkavállaló egymással megállapodhat, csak azt teszi nyilvánvalóvá, hogy a megállapodás nem vonatkozhat többre, mint egy adott naptári évben a munkavállalót megillető életkori pótszabadságnak megfelelő szabadságnapra. Álláspontunk szerint ennek alapján nincs akadálya annak, hogy a felek akár decemberben is megállapodhassanak a kérdésben, az érintett évi szabadságból hátralévő, az életkor utáni pótszabadság mértékét meg nem haladó rész tekintetében. Mindez azért is életszerű helyzet, hiszen lehetséges, hogy csak ekkor válik nyilvánvalóvá a felek számára, a naptári évben már nincs mód a szabadság teljes körű, természetben történő kiadására; illetőleg a megállapodás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1864

7. találat: Szabadságátvitel a következő évre

Kérdés: Amikor a munkavállaló a tárgyévi szabadságaiból öt munkanapot átvisz a következő évre úgy, hogy még a tárgyévben megkezdődik a szabadság kiadása, erről szükséges írásos megállapodást kötni a munkaadó és a munkavállaló között?
Részlet a válaszból: […]igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik, és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot [Mt. 123. § (4) bek.]. Mint az Mt. szövegéből egyértelmű, a szabály alkalmazásának
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1831

8. találat: 14 nap egybefüggő szabadságtól való eltérés

Kérdés: A 2013. augusztus 1-jétől hatályba lépett Mt.-módosítás után is köthet-e megállapodást a munkáltató a munkavállalóval arra vonatkozóan, hogy az egybefüggő 14 napos "munkaszünetet" (szabadságnapokat, pihenőnapokat, esetleges munkaszüneti napokat is beleértve) nem kéri a dolgozó, és ezért a munkáltató nem is kényszeríti ennek egyben való igénybevételére? Nálunk ugyanis az a helyzet, hogy gyakorlatilag a dolgozók döntik el, mikor és mennyi időre mennek szabadságra, a szabadságengedélyen általuk feltüntetett napokat a munkáltató nem szokta felülbírálni. Elégséges-e a szabadságengedély-tömb kitöltése, mint kétoldalú megállapodás, vagy emellett külön írásba foglalás is szükséges?
Részlet a válaszból: […]egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe. Vagyis a lényeg az, hogy 14 napig legyen egybefüggően lehetősége a munkavállalónak arra, hogy szabadidejével maga rendelkezzen.Az eltérő megállapodásra való utalás augusztus 1-jével nem változott. Ez olyan megállapodást jelent, amely a munkavállaló javára és hátrányára is szólhat, azaz a 14 napnál hosszabb vagy rövidebb időtartam is előírható a felek megállapodása szerint. Nem változott az Mt. 14. §-a sem, amely szerint a megállapodás lényege az adott kérdésben a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata. A 22. § szerint a jognyilatkozatot - ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik - alaki kötöttség nélkül lehet megtenni; csak ahol munkaviszonyra vonatkozó szabály (pl. az Mt.) külön előírja, ott szükséges és érvényességi feltétel az írásba foglalás.A szabadsággal kapcsolatos fenti megállapodásra a törvény nem ír elő alaki kötöttséget, tehát akár szóban is meg lehet állapodni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1749

9. találat: Megállapodás a szabadság egybefüggő tartamáról

Kérdés: A jogszabály szerint úgy kell kiadni a szabadságot, hogy tartama legalább összefüggő 14 napot elérjen. Köthetnek-e különmegállapodást erre vonatkozóan a felek, hogy nem így akarják kivenni, mert egybefüggően nem megoldható? Mindenképpen kell-e a tájékoztatóban erről különmeg­állapodást kötni, vagy elég, ha szóban megállapodnak?
Részlet a válaszból: […]hogy ez a szabály a felek megállapodásával "félretehető". A törvény nem követel meg írásbeli formát, de a későbbi viták elkerülése végett mindenképpen célszerű írásba foglalni. Mindez megtehető a munkaszerződésben, de akár külön okiratba is foglalható. Nem elegendő azonban a tájékoztatóban (új Mt. 46. §) értesíteni a munkavállalót arról, hogy a munkáltató nem fog részére évente 14 egybefüggő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1569