Keresés eredménye

7 találat a megadott megállapodás szabadságról tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Szabadság kiadására vonatkozó megállapodás időtartama
Kérdés: Cégünknél az Mt. hatálybalépését követően valamennyi munkavállalónkkal megállapodást kötöttünk, hogy a ki nem vett szabadságuk egyharmadát az esedékesség évét követő év végéig kiadhatjuk nekik. A megállapodást mindenkivel határozatlan időre kötöttük meg. Úgy hallottuk azonban, hogy ez a szabály megváltozott 2014. január 1-jével. A törvényi változás mennyiben érinti a munkavállalóinkkal kötött megállapodást?
Részlet a válaszból: […]évét követő év végéig [Mt. 123. § (6) bek.]. Így, míg korábban a felek határozatlan időre rendelkezhettek a szabadság kiadásának szabályozásáról, addig a hatályos rendelkezés értelmében megállapodásuk csak határozott időre, az adott naptári évre szólhat.Nem született ugyanakkor törvényi szabály (ún. átmeneti rendelkezés) arról, hogy a módosítás milyen mértékben érinti a 2013-ban hatályos szabályoknak megfelelő, határozatlan időre szóló megállapodásokat. Ebből következően, álláspontunk szerint, amennyiben korábban határozatlan időre kötöttek megállapodást munkavállalóikkal,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1882
2. találat: Szabadságkiadására vonatkozó megállapodás
Kérdés: Munkáltatóm 2014. január 2-án egy nyilatkozatot szeretett volna aláíratni velem, amit azonban megtagadtam. A nyilatkozat arról szólt, hogy az összes szabadságot, amit 2014-ben nem ad ki nekem, jogosult 2015. december 31-ig pótlólag kiadni. Mivel félek attól, hogy így nem tudok majd elég időt a családommal tölteni, nem írtam alá. Azt viszont mindenképpen szeretném tudni, hogy egy ilyen nyilatkozattal egyáltalán jogszerűen járt-e el a munkáltatóm?
Részlet a válaszból: […]szabadság kiadását. Ugyanakkor kiemeljük, hogy amennyiben a munkáltató egy megállapodás megkötésére tett volna javaslatot, a munkavállaló az esetben is jogosult lett volna az ajánlatot visszautasítani, amennyiben nem ért egyet a benne foglaltakkal.A munkáltató által megfogalmazott nyilatkozat nemcsak alakilag, hanem tartalmilag sem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek. A felek az adott naptári év végére vonatkozó határozott időre csak az Mt. 117. §-a szerinti pótszabadság tekintetében jogosultak akként rendelkezni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1878
3. találat: 2013. évi szabadságok kiadása 2014-ben
Kérdés: A szabadság kiadása során miként kell eljárni a 2013. évi szabadságoknál? Ha a munkavállalóval kötöttünk egy megállapodást még 2013-ban, hogy az alapszabadságának egyharmadát 2014 végéig kapja meg, akkor ez idén kiadható, vagy a januári törvénymódosítás miatt most új megállapodást kell kötni erre nézve? Mi a helyzet akkor, ha a munkavállalóval a munkaszerződésben eleve úgy állapodtunk meg, hogy az alapszabadságának egyharmada minden évben átvihető a következő évre?
Részlet a válaszból: […]törvénymódosítás csak a 2014-ben - és a következő években - esedékessé váló szabadságokra vonatkozik; e szerint a munkáltató - a felek naptári évre kötött megállapodása alapján - a munkavállalónak életkora alapján járó pótszabadságot (Mt. 117. §) az esedékesség évét követő év végéig adja ki [Mt. 123. § (6) bek.]. E szabadságokra vonatkozóan tehát már évente kell különmegállapodást kötni a munkáltatónak és a munkavállalónak akkor,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1873
4. találat: Szabadságkiadás a tárgyévet követően
Kérdés: A munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján az alapszabadság és az életkor utáni pótszabadság egyharmadát az esedékesség évét követő év végéig adhatja ki a munkáltató. Ezt a megállapodást mikor kell megkötni? Decemberben köthet ilyet a munkáltató a munkavállalóval, vagy ezt már az év elején rögzíteni kell? Mi erre a szabály?
Részlet a válaszból: […]után sem tartalmaz kötelező előírást arra nézve, mi az a legkésőbbi időpont, ameddig a munkáltató és a munkavállaló egymással megállapodhat, csak azt teszi nyilvánvalóvá, hogy a megállapodás nem vonatkozhat többre, mint egy adott naptári évben a munkavállalót megillető életkori pótszabadságnak megfelelő szabadságnapra. Álláspontunk szerint ennek alapján nincs akadálya annak, hogy a felek akár decemberben is megállapodhassanak a kérdésben, az érintett évi szabadságból hátralévő, az életkor utáni pótszabadság mértékét meg nem haladó rész tekintetében. Mindez azért is életszerű helyzet, hiszen lehetséges, hogy csak ekkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1864
5. találat: Szabadságátvitel a következő évre
Kérdés: Amikor a munkavállaló a tárgyévi szabadságaiból öt munkanapot átvisz a következő évre úgy, hogy még a tárgyévben megkezdődik a szabadság kiadása, erről szükséges írásos megállapodást kötni a munkaadó és a munkavállaló között?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1831
6. találat: 14 nap egybefüggő szabadságtól való eltérés
Kérdés: A 2013. augusztus 1-jétől hatályba lépett Mt.-módosítás után is köthet-e megállapodást a munkáltató a munkavállalóval arra vonatkozóan, hogy az egybefüggő 14 napos "munkaszünetet" (szabadságnapokat, pihenőnapokat, esetleges munkaszüneti napokat is beleértve) nem kéri a dolgozó, és ezért a munkáltató nem is kényszeríti ennek egyben való igénybevételére? Nálunk ugyanis az a helyzet, hogy gyakorlatilag a dolgozók döntik el, mikor és mennyi időre mennek szabadságra, a szabadságengedélyen általuk feltüntetett napokat a munkáltató nem szokta felülbírálni. Elégséges-e a szabadságengedély-tömb kitöltése, mint kétoldalú megállapodás, vagy emellett külön írásba foglalás is szükséges?
Részlet a válaszból: […]rendelkezzen.Az eltérő megállapodásra való utalás augusztus 1-jével nem változott. Ez olyan megállapodást jelent, amely a munkavállaló javára és hátrányára is szólhat, azaz a 14 napnál hosszabb vagy rövidebb időtartam is előírható a felek megállapodása szerint. Nem változott az Mt. 14. §-a sem, amely szerint a megállapodás lényege az adott kérdésben a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata. A 22. § szerint a jognyilatkozatot - ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik - alaki kötöttség nélkül lehet megtenni; csak ahol munkaviszonyra vonatkozó szabály (pl. az Mt.) külön előírja, ott szükséges és érvényességi feltétel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1749
7. találat: Megállapodás a szabadság egybefüggő tartamáról
Kérdés: A jogszabály szerint úgy kell kiadni a szabadságot, hogy tartama legalább összefüggő 14 napot elérjen. Köthetnek-e különmegállapodást erre vonatkozóan a felek, hogy nem így akarják kivenni, mert egybefüggően nem megoldható? Mindenképpen kell-e a tájékoztatóban erről különmeg­állapodást kötni, vagy elég, ha szóban megállapodnak?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1569