Leltárfelelősségi megállapodás megkötése

Kérdés: Amennyiben a munkáltatónak több egységben is dolgoznak munkavállalói, akik között előfordul egymás helyettesítése, vagy munkavállalói munkaviszony-megszűnés esetén egyes munkavállalók másik egységbe áthelyezése, jogszerű megoldás-e az, ha a felek között egyszer kerül sor leltárfelelősségi megállapodás megkötésére azzal, hogy az adott egységben való leltározáskor megtörténik a készlet átadása, átvétele, majd egy esetleges áthelyezéskor egy újabb leltárral a készlet visszaadása, és az új egységben egy leltárral az új egység készletének az átadása és átvétele? Azaz minden alkalommal az adott egység leltárjegyzőkönyve konkretizálja, melyik egységben, melyik készletre vonatkozik a leltárfelelősség. Ez segítség a munkáltatónak abban, hogy ne kelljen minden alkalommal új leltárfelelősségi megállapodást kötni, amelyben az adott egység is megnevezésre kerül. Továbbá, ha egy készletet több munkavállaló kezel, akkor kötelező-e a csoportos leltárfelelősségi megállapodás, vagy lehetséges az, hogy egyenként kerül a megállapodás megkötésre azzal, hogy meghatározásra kerül a munkavállalók közötti felelősségvállalás felső határa és az, hogy a távolléti díj arányában oszlik meg a felelősség a munkavállalók között? Mi az igazi különbség a csoportos leltárfelelősségi és a szimpla megállapodás között?
Részlet a válaszából: […] ...leltárhiányért való felelősség feltétele:a) a leltáridőszakra (azaz a két egymást követő leltározás közötti tartamra) vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése, amelyben meg kell határozni a leltári készletnek azt a körét, amelyért a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Munkaviszony-létesítési feltétel - a leltárfelelősségi megállapodás megkötése

Kérdés: Munkavállaló alkalmazásának feltétele lehet-e a leltárfelelősség vállalása? Amennyiben igen, akkor a munkáltatónak van arra lehetősége, hogy arra hivatkozással szüntesse meg felmondással a munkavállaló munkaviszonyát, hogy az adott munkakört olyan munkavállalóval szándékozik betölteni a továbbiakban, aki a vele meghatározott tartalom szerinti leltárfelelősségi megállapodást köt? Álláspontunk szerint ilyen esetben "minőségi cseréről" lenne szó. Azt is szeretnénk tudni, hogy arra van-e lehetőség, hogy ha egy munkavállaló munkakörét a felek közös megegyezéssel kívánják módosítani, akkor a munkáltató az új munkakör vonatkozásában írja elő feltételként a leltárfelelősség vállalását? Ezen túlmenően abban is kérjük állásfoglalásukat, hogy amennyiben a munkáltató jogszerűen szabhatja feltételként a leltárfelelősség vállalását a jogviszony létesítéséhez, akkor mi a jogi helyzet, ha a munkavállaló a leltárfelelősségi megállapodást az Mt. 184. §-ának (5) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, a leltáridőszak utolsó napjára indokolás nélkül írásban felmondja? Ez lehet felmondás jogszerű indoka?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató a munkaviszony létesítésének feltételéül szabhatja, hogy bizonyos munkakör betöltéséhez leltárfelelősségi megállapodás megkötése szükséges. Tipikusan ilyen lehet például a raktáros munkakör. Ugyanakkor, ha a munkáltató ilyen követelményt nem támasztott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 2.

Munkáltatói jogok átruházása - csoportos leltárfelelősség

Kérdés: Cégünknél csoportos leltárfelelősségi megállapodást szeretnénk kötni. Sajnos azonban abba a problémába ütköztünk, hogy a leltárt a raktáros és az ügyvezető kezeli együttesen. A raktáros felett az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, míg az ügyvezető felett az egyik tag mint tulajdonos. Ilyen esetben kinek kell aláírnia a megállapodást munkáltatói oldalról, illetve hogy kezelhető egységesen a leltárfelelősség?
Részlet a válaszából: […] ...leltárhiányért való felelősség feltétele a leltáridőszakra vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése, a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele, a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 2.

Leltári készlet kezelése több munkavállaló által

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal leltárfelelősségi megállapodást kötöttünk. A leltárfelvétel során megállapítottuk, hogy az árucikkekből jelentős mennyiség hiányzik. A leltári készletet más munkavállaló is kezelte, ezért a leltári készletért felelős munkavállalóval szemben nem a teljes kárt, csak hathavi átlagkeresetének megfelelő összeget kívántunk érvényesíteni, ő azonban azt állítja, hogy nem felelős a kárért. A pereskedést megelőzendő kérdezném, hogy mi alapján mondhatja ezt?
Részlet a válaszából: […] ...szerint lebonyolított, a teljes leltárikészletet érintő leltárfelvétel alapján történő megállapítása [Mt. 170/A. § (1)bek.]. A leltárfelelősségi megállapodást írásba kell foglalni és ebben meg kellhatározni a leltári készletnek azt a körét, amelyért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Leltárfelelősség munkaviszony megszűnése esetén

Kérdés: Egy munkavállalónkkal leltárfelelősségi megállapodást kötöttünk, és a leltári készletet egyedül kezelte. Hirtelen, egyik napról a másikra eltűnt, majd pár nap múlva közölte, hogy többet nem is jön be dolgozni, tekintsük úgy, hogy felmondott. Mivel a leltári készlethez csak ő fért hozzá, így értesítettük arról, hogy leltárfelvételt fogunk tartani, ahol jelenjen meg, és a leltári készletet adja át. A leltározásnál nem jelent meg, ellenben kiderült, hogy 2 millió forint - forgalmi veszteségként el nem számolható - hiány van. Érvényesíthetjük a leltárfelelősséget az ő esetében?
Részlet a válaszából: […] ...leltárhiányért való felelősség feltétele:a) leltárfelelősségi megállapodás megkötése;b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele;c) a leltárhiánynak a leltározási rend szerintlebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.