Munkavállalói közrehatás a balesetben

Kérdés: Az egyik munkavállalónk balesetet szenvedett, amikor egy leszakadt lánc kijavítása során nem az előírt létrát használta, hanem önállóan próbálta meg kijavítani a hibát. A munkavállaló korábban több esetben megszegte a munkavédelmi szabályokat, és ezért legutóbb írásos figyelmeztetésben is részesült, de eddig semmilyen baj nem történt. Most viszont a baleset miatt kártérítést követel - viszont nem szeretnénk fizetni, mivel álláspontunk szerint a baleset kizárólag az ő elháríthatatlan magatartása miatt következett be. Érdemes ezzel az állásponttal egy jogvitába bonyolódnunk?
Részlet a válaszából: […] ...már több alkalommal is figyelmeztettéka munkavédelmi szabályok betartására, és ennek ellenére annak ismételten nemtett eleget, a kármegosztást várhatóan a munkavállalóra terhesebb aránybanfogják megállapítani - hacsak nem kerülik el egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Baleset - utasítással ellentétes magatartás miatt

Kérdés: Egyik munkavállalónk balesetet szenvedett, mivel önként belekezdett egy munkába, és erre segítségként más munkavállalókat is rávett. Tette ezt annak ellenére, hogy kifejezetten azt az utasítást kapták, várják meg a műszakvezetőt, és addig ne csináljanak semmit. Most kártérítési igénnyel lépett fel; lehet-e alapja a követelésének? Ha igen, mit kell kifizetnünk?
Részlet a válaszából: […] ...nem egyedül és önkényesen, hanem több másmunkavállalóval együtt végezte (BH 2007. 201.). A munkavállaló közrehatásaugyanakkor kármegosztást feltétlenül indokol, amelynek arányát a konkrétrészletek alapján lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.

Munkáltatói kárfelelősség - a mentesülési feltételek hiánya

Kérdés: Munkavállalónk elcsúszott az üzem udvarán, miközben az egyik szerelőcsarnokból a másikba haladt át munkaidőben. A csúszás következtében olyan szerencsétlenül esett, hogy agyrázkódást szenvedett, és eltörte a karját, felgyógyulása több hónap is lehet. Az udvar vizes volt, de azt bizonyítani nem tudjuk, hogy ezt a munkavállaló nem vette figyelembe. Terheli-e kártérítési felelősség cégünket, szóba jöhet-e a kármegosztás?
Részlet a válaszából: […] ...akkor az sembizonyítható, hogy a balesetet kizárólag a sérült elháríthatatlan magatartásaokozta (Legf. Bír. Mfv. II. 10.935/1997. sz.).Kármegosztás alapjául a munkavállaló vétkes magatartásaszolgálhatna. Erre nézve azonban - szintén a kérdés alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 9.
1
2