Véradással összefüggő munkavégzés alóli mentesítés

Kérdés: Mentesülhet-e a munkáltató a minimum négyórás időtartamra történő mentesítés betartásáért/be nem tartásáért való felelősség alól, ha a munkavállaló írásban nyilatkozik, miszerint saját felelősségére veszi fel ismét a munkát a véradást követően úgy, hogy a minimum négyórás időtartam még nem telt el, majd szédülés vagy eszméletvesztés miatt (üzemi) balesetet szenved, és ok-okozati összefüggés megállapítható lesz a véradás és a baleset között?
Részlet a válaszából: […] ...alóli mentesítés ellenére – azt mintegy felülbírálva – felveszi a munkát, és ennek során baleset éri, e körülmény a munkavállaló vétkes közrehatásának minősüljön. Ennek bizonyítása azt eredményezheti, hogy a munkáltatónak az ilyen balesetből eredő kár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 15.

Munkabaleset utasítás megszegésével

Kérdés: Egyik műszakvezetőnk saját elhatározásából belekezdett egy munkafeladatba, bár határozott utasítást kapott, hogy várja meg a technológiai vezetőt, aki ellenőrzi a gépet, és megmondja, el lehet-e kezdeni a munkát. A műszakvezető a hozzá beosztott két kollégát is munkába állította. A munkavégzéshez használt gép meghibásodott, a feldolgozni kívánt anyagot szétforgácsolta, ami szétszóródva sérüléseket okozott a dolgozóknak. Ilyen esetben felelős-e a munkáltató a személyeket ért károkért?
Részlet a válaszából: […] ...fokozottabb felelősség és odafigyelés várható el beosztására tekintettel, ezért az őt ért károk vonatkozásában a munkavállalói vétkes közrehatás magasabb arányú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 22.

Munkavállalói közrehatás a balesetben

Kérdés: Az egyik munkavállalónk balesetet szenvedett, amikor egy leszakadt lánc kijavítása során nem az előírt létrát használta, hanem önállóan próbálta meg kijavítani a hibát. A munkavállaló korábban több esetben megszegte a munkavédelmi szabályokat, és ezért legutóbb írásos figyelmeztetésben is részesült, de eddig semmilyen baj nem történt. Most viszont a baleset miatt kártérítést követel – viszont nem szeretnénk fizetni, mivel álláspontunk szerint a baleset kizárólag az ő elháríthatatlan magatartása miatt következett be. Érdemes ezzel az állásponttal egy jogvitába bonyolódnunk?
Részlet a válaszából: […] ...is közrehatott – amunkáltató objektív felelősségének mértéke aszerint alakul, a kárviselésarányát az dönti el, hogy a munkavállaló vétkes közrehatása milyen mérvű volt.A munkavállaló vétkessége súlyának és ehhez képest a kárviselés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.