Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott határozott idejű megbízás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Önkormányzati fenntartású intézmény vezetőjének megbízása

Kérdés: A 326/2013. Korm. rendelet 24. §-ának (3) bekezdése szerint vezetői megbízást a miniszter, az országos, területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése, a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja adja. Ugyanezen jogszabály 21. §-ának (1) bekezdése vezetői megbízásnak minősíti a tagintézmény-vezetői és az intézményvezető-helyettesi megbízást is [összhangban a Kjt. 23. §-ának (2) bekezdésével]. E rendelkezések alapján önkormányzat fenntartásában lévő óvoda tagóvoda-vezetője és intézményvezető-helyettese részére megbízást a képviselő-testület, a fenntartó vezetője (azaz az önkormányzat polgármestere) vagy megbízottja adhat. Ez alapján tehát van-e arra lehetőség, hogy a tagóvoda vezetőjét és intézményvezető-helyettesét az önkormányzat polgármestere vagy az általa megbízott személy nevezze ki? Továbbá: lehet-e maga az intézményvezető a polgármester által a megbízási jogkör gyakorlására feljogosított személy? Amennyiben igen, milyen módon szükséges ennek a dokumentálása önkormányzati fenntartású intézménynél? A Kjt. 20/B. §-ának (1) bekezdése szerint: "A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki." Helyes értelmezés alapján ez azt jelenti, hogy mind a tagóvoda-vezető, mind az intézményvezető-helyettes megbízása - amennyiben nincs kivételszabály - csak pályáztatás útján öt évre történhet, és arra kizárólag a képviselő-testület, a polgármester vagy az általa megbízott személy jogosult?
Részlet a válaszból: […]Korm. rendelet 24. §-ának (3) bekezdése kétféleképpen értelmezhető. Az egyik interpretáció szerint, ha a fenntartó az önkormányzat, akkor amellett, hogy az önkormányzat képviselő-testülete adhatja az (1) bekezdés szerinti esetben a magasabb vezetői, a (2) bekezdés szerinti esetben a vezetői megbízást, alkalmazandó az a kitétel is, amely erre a fenntartó vezetőjét vagy annak megbízottját - a polgármestert, illetve megbízottját - jogosítja fel. A másik értelmezés szerint - amelyet Szerkesztőségünk is oszt - a szabályt nem csupán nyelvtanilag, hanem teleologikusan, és a köznevelési jogszabályok rendszerébe illesztve is értelmezni kell. Az Nkt. 4. §-ának 9. pontja értelmében fenntartó lehet bármely természetes vagy jogi személy, feltéve, hogy a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte, vagy azzal rendelkezik, és a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik. A 326/2013. Korm. rendelet 24. §-ának (3) bekezdése tehát úgy értelmezendő, hogy az egyes, külön nevesített fenntartók esetén konkrétan meghatározza a kinevezési jogkörgyakorló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3075

2. találat: Vezetői megbízás időtartama

Kérdés: Óvoda intézményvezető-helyettesét és tagintézmény-vezetőjét hány évre lehet kinevezni? A "legfeljebb 5 évre" kitétel lehetőséget ad egyéves kinevezésre?
Részlet a válaszból: […]munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződésben foglalt határozott idő lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le [Nkt. 68. § (4) bek.].Nincs tehát olyan szabály, amely "legfeljebb" öt évet írna elő. A magasabb vezető, vezetői megbízás ideje így "fix" öt év, amelytől csak annyiban lehet eltérni, hogy a megbízás a nyári időszakban járjon le.Nem lehetséges tehát egy évre adni vezetői megbízást, egy kivételes esettől eltekintve. Ez a 326/2013. Korm. rendelet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3066

3. találat: Pályázat kiírása közalkalmazotti vezetői megbízásra

Kérdés: A Kjtm. 7. §-a átmeneti szabályokat fogalmaz meg azzal kapcsolatosan, hogy a 2011. január 1-jétől vezetői megbízássá "visszaalakuló" vezetői munkakörökkel kapcsolatosan a munkáltatónak hogyan kell eljárnia. A 7. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések kapcsán a fenntartó döntési jogosítványa kiterjed-e azon magasabb vezetői, vezetői megbízásokra kiírandó pályázatokra is, amelyek esetében a munkáltatói jogokat nem a fenntartó gyakorolja, hanem a munkáltató?
Részlet a válaszból: […]között pályázatot írtak ki, akkor a pályázaton nyertes személy a határozott idő lejárta előtt felváltja azt a vezetőt, aki január 1-jével a törvény erejénél fogva került a pozícióba. A "fenntartó döntése alapján" fordulat nem értelmezhető úgy, hogy önálló jogalapot teremt a fenntartó részére jogszabályban egyébként meghatározott munkáltatói jogkör elvonására. Vagyis a fenntartó csak azon állások tekintetében hozhat döntést a pályázat kiírásáról, ahol erre neki - és nem a munkáltató vezetőjének - van joga. Ezt az értelmezést támasztja alá egyébként a szóban forgó rendelkezést a törvényjavaslatba a parlamenti vita során beiktató módosító javaslat (T/1497/7) indokolása is, mely szerint: "Ha az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 946