Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott gazdasági társaság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaviszony fennállása - nem szükséges a gazdasági társaságnál

Kérdés: Jogszerű-e, ha a Ptk. szerinti gazdasági társaságnak nem áll fenn munkaviszonya egyetlen természetes személlyel sem, tehát nem foglalkoztat munkavállalót?
Részlet a válaszból: […]érdekében létrejött. Az üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása érdekében a gazdasági társaság létesíthet munkaviszonyt is, de ez nem feltétlenül szükséges, hiszen azt más módon is elérheti, így egyebek mellett polgári jogi (tipikusan megbízási vagy vállalkozási) jogviszonyok segítségével, vagy akár a tag vagy tagok személyes közreműködésével is (Ptk. 3:99. §). Az is előfordulhat, hogy egy gazdasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3359
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Külföldi állampolgár által alapított vállalkozás munkaerőigénye

Kérdés: Ha külföldi állampolgár Magyarországon alapít kft.-t, és magyar munkaerőt kíván foglalkoztatni, kell-e szakirányú végzettséggel rendelkező munkavállalót alkalmaznia, és ha igen, kinek kell szakirányú végzettséggel rendelkeznie?
Részlet a válaszból: […]létrejött vállalkozás, függetlenül az alapítója vagy tagjai állampolgárságától, magyar jogi személynek minősül. Ennek következtében ugyanazon jogszabályi rendelkezések vonatkoznak majd e vállalkozásra, mint egy magyar állampolgár által alapított cégre. Amennyiben a kft. hatósági engedélyhez kötött tevékenységet kíván folytatni, a tevékenységet csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti [Gt. 6. § (2) bekezdés]. Valamennyi magyarországi gazdasági társaságra alkalmazandó az a jogszabályi rendelkezés is, amelynek értelmében képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt nem tesz, a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel [Gt. 6. § (3) bekezdés]. Külön jogszabályokban kerül meghatározásra, hogy pontosan mely tevékenységek végzéséhez szükséges a megfelelő képzettség megléte. E külön jogszabályok azt is meghatározhatják, hogy a szükséges képességgel rendelkező személynek milyen jogviszonyban kell állnia az adott tevékenységet végző gazdasági társasággal. A 21/2010. NFGM rendelet foglalja össze például azokat az ipari és kereskedelmi tevékenységeket, amelyek végzéséhez meghatározott képesítés szükséges (így[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 958