Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Foglalkoztatás közérdekű nyugdíjas-szövetkezetben

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2018. január 15. (Munkaügyi Levelek 159. szám, 3155. kérdés)

Olvasói kérdés Közérdekű nyugdíjas-szövetkezeti tagot milyen feltételekkel lehet alkalmazni, és milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a feleket? Mik a szövetkezet alapítási feltételei, hogyan kell eljárni stb.?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet tagját a szolgáltatás fogadója gyakorlatilag saját munkavállalóival azonos módon jogosult irányítani (mintegy "kölcsönzött munkavállalóként"). A foglalkoztatás során az alábbi munkajogi garanciális szabályokat kell kötelezően alkalmazni. A tag részére a napi hat órát meghaladó feladatteljesítés esetén napi 20 perc, míg a napi 9 órát meghaladó munkavégzés esetén további 25 perc munkaközi szünetet kell beosztani. Két egymást követő napon történő feladatteljesítés esetén a napi munka befejezése és a következő napi munka megkezdése között legalább 11 óra pihenőidőt kell biztosítani [Szöv. tv. 29. § (4) bek.]. A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés díja - a feladat jellegétől függően - a felek megállapodásától függ, de nem lehet kevesebb, mint a hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve a garantált bérminimum összege [Szöv. tv. 29. § (5) bek.].A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatellátás megkezdésének feltétele, hogy a tag egyedi megállapodást kössön arra a szövetkezettel, amely - egyebek mellett - tartalmazza a konkrét feladatokat és az azokért fizetendő díjazást is [Szöv. tv. 29. § (7) bek.]. A közérdekű nyugdíjas-szövetkezeti tag munkavégzésre irányuló tevékenysége munkavédelmi szempontból szervezett munkavégzésnek minősül, ezért a munkavédelmi törvény alkalmazandó rá (Mvt. 87. § 9. pont), valamint a munkaügyi hatósági ellenőrzés hatásköre is kiterjed rá [Met. 1. § (1) bek. b) pont]. Minden egyéb, fent nem említett kérdésben viszont e munkavégzés kívül esik a munkajog hatályán. Így például nem irányadók az Mt.-ből egyébként ismert munkaviszony-megszüntetési szabályok (pl. felmondási idő és lehetséges indokok, felmondási védelmek, végkielégítés), a munkaidő és a pihenőidő nem említett előírásai (pl. napi maximális munkaidő), és a kártérítési felelősség sem az Mt., hanem a Ptk. alapján ítélendő meg. Ugyanakkor, a külső szolgáltatás fogadója részére történő feladatteljesítés során az e szolgáltatás teljesítésében részt vevő tagnak okozott kárért vagy személyiségi jogai megsértéséért a nyugdíjas-szövetkezet és a szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felel [Szöv. tv. 29. § (9) bek.].Ami a fizetendő közterheket illeti, elmondható, a közérdekű nyugdíjas-szövetkezetben történő foglalkoztatásra még az iskolaszövetkezeti foglalkoztatásnál is kedvezőbb adó- és járulékfizetés mellett kerülhet sor, hiszen a tagnak fizetendő díjat legfeljebb személyi jövedelemadó terheli. A tagnak fizetett díjazás, mivel az a szövetkezeti tag személyes közreműködéséből ered, nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül [Szja-tv. 24. § (1) bek. c) pont]. A szövetkezet tagjának fizetett összeg ugyan személyijövedelemadó-köteles, ez alól azonban az Szja-tv. több kivételt is tartalmaz. Így a szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a személyes közreműködés ellenértékeként élelmiszer, a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában, együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó[…]

Figyelmébe ajánljuk

Intézményünk intézményvezető-váltás miatt cafeteriaszabályzatát módosítani szeretné. Lehetséges-e úgy kialakítani a szabályzatot, hogy a cafeteria nem jár a felmondási idő azon részére sem, amikor a munkavállaló munkavégzésre kötelezett?

Tovább a teljes cikkhez

Egy egyesület által fenntartott gyógypedagógiai módszertani központ gyermekintézményében pedagógus és gyógypedagógiai munkakörben foglalkoztatunk munkavállalókat. A munkavállalók intézményvezetői, osztályfőnöki, helyettesi, gyógypedagógiai, egységvezetői, ágazati...

Tovább a teljes cikkhez

Idő- és teljesítménybér összekapcsolásával megállapított díjazással van foglalkoztatva a munkavállaló. A havi bruttó munkabér összege túlnyomóan órabéralapú, a kisebb munkabérrész teljesítménybér. Amikor teljesítménybér-alapú munkát végez a dolgozó, arra az...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselőnk jubileumi jutalomra jogosító idejébe beletartozik-e az az időtartam, amit 1985 és 1992 között a Kertészeti Egyetem Tangazdaságában dolgozott? Szintén önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselőnk esetében jubileumi...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére