Munkáltatóivisszaélés-bejelentési rendszer


Úgy hallottuk, új szabályok születtek a munkáltatói visszaélések ellen januártól. Mi ennek a lényege? Hárít ránk valamilyen új kötelezettséget?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2014. január 27-én (96. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1872

[…] magánérdeket védő magatartási szabályok", amelyeket köteles nyilvánosan közzétenni (pl. a szolgáltatás igénybevételének feltételéül szabott viselkedési normák, házirend, utazási szabályzat stb.). A munkáltatói visszaélés megvalósulhat úgy is, hogy e szabályokat a munkáltató munkavállalója nem tartja be.A szabályok megsértése miatt bejelentést tehet mindenki, akinek ehhez, a visszaélés orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik, továbbá a munkáltató üzleti partnerei, ügyfelei, valamint munkavállalói. A bejelentést a munkáltatóhoz kell megtenni, aki az azzal kapcsolatos adatkezelést köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba. A panaszt pedig köteles a legrövidebb időn – 30 napon, de legfeljebb 3 hónapon – belül kivizsgálni, és annak eredményéről a bejelentőt tájékoztatni. […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.