Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Közhasznú munkavégzés támogatása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2009. február 23. (Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) 14. szám, 262. kérdés)

Olvasói kérdés Hajléktalanokat és rászoruló idős embereket segítő alapítványként a téli hónapokban fokozott a munkánk. Erre az időszakra alkalmaznánk segítő munkatársakat, elsősorban szociális munkásokat. Van-e lehetőség állami támogatás igénylésére a foglalkoztatásukhoz, ha igen, milyen időtartamra, és milyen feltételekkel?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]tartalmazó hatósági szerződést megkötő - munkaügyi központ rendkívül indokolt esetben eltekinthet a létszámbővítésre vonatkozó feltételtől. A MüM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján további feltétel, hogy a munkaadó a támogatással foglalkoztatni kívánt személlyel azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott személy munkaviszonyát működési körében felmerülő okból rendes felmondással (felmentéssel) nem szüntette meg a támogatás folyósítását megelőző 3 hónapban, valamint a támogatás folyósítása alatt sem szünteti azt meg. A támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a foglalkoztatott által nyújtott szolgáltatásért - annak ellenértékeként - a munkaadó más szervtől díjazásban nem részesül. Ezzel összhangban nem nyújtható támogatás a kiközvetített álláskereső közhasznú munka keretében történő foglalkoztatásához, ha arra valamely közhasznú társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége körében kerül sor. A támogatás általános szabály szerint egy munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évre állapítható meg. A munkaadónak be kell mutatnia az álláskeresővel kötött munkaszerződést a munkaügyi központnak - a munkaadó és munkaügyi központ között a támogatás nyújtására vonatkozó hatósági szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. A 45 év feletti munkavállalók közhasznú munkavégzés keretében történő foglalkoztatásának támogatására - tekintettel életkorukból eredő hátrányos munkaerő-piaci helyzetükre - az előzőekben ismertetett általános szabályokhoz képest kedvezőbb rendelkezések alapján van lehetőség. A 45. életévét betöltött munkavállaló esetén legfeljebb másfél évre, az 50. életévét betöltött munkavállaló esetén legfeljebb két évre nyújtható a támogatás. A 45. életévét betöltött álláskereső közhasznú munka keretében történő[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az Eszjtv. 8. §-ának (12) bekezdése értelmében, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatán belüli illetményére a munkáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy minősítésének eredménye alapján tesz javaslatot. Ha a...

Tovább a teljes cikkhez

Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott élelmezésvezetőnk a nyugdíjkorhatárt még nem érte el, de a 40 éves jogosultsági idejére tekintettel jogosultságot szerzett a nők kedvezményes nyugdíjára. Szeretnénk a nyugdíjast továbbfoglalkoztatni a nyugdíj folyósításának...

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzat az egyik tulajdonában álló ingatlant le szeretné bontani. Költséghatékonysági okokból, mivel szakembert nem tud megfizetni, a saját munkaviszonyos (Mt. szerinti) dolgozóival végeztetné el a feladatokat. A munkavállalók jelenleg segédmunkásként, takarítóként,...

Tovább a teljes cikkhez

Előzetes letartóztatásban lévő munkavállalónál ez az idő jogszerző időnek minősül-e a szabadság tekintetében, és van-e annak jelentősége, hogy utóbb felmentik vagy letöltendő büntetést kap? Kérjük a pontos jogszabályi helyek megjelölését is.

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére