Foglalkoztatási kötelezettség utólagos módosítása

Kérdés: Munkahelyteremtő támogatásban részesült társaságunk 86 fő foglalkoztatásához kapcsolódóan. A támogatás folyósításával megegyező ideig, 2009 decemberéig fennálló foglalkoztatási kötelezettségünknek előreláthatólag nem tudunk eleget tenni. Kezdeményezni kívánjuk a támogatási szerződés módosítását annak érdekében, hogy a szerződésben vállalt foglalkoztatási kötelezettségünknek legalább 75%-ban eleget tudjunk tenni. Módosítható-e oly módon a szerződés, hogy a 86 fő felett foglalkoztatott további munkavállalói létszám is kerüljön figyelembevételre?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés szerint a munkahelyteremtő támogatás nyújtásáravonatkozó hatósági szerződést úgy kívánnák módosítani, hogy utólagosan, afoglalkoztatási kötelezettség időszakába beszámítanák a szerződésben előírtfoglalkoztatási kötelezettséggel érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.
Kapcsolódó címke:

Munkahelymegőrző és a munkahelyteremtő beruházási támogatás - összeegyeztethetők?

Kérdés: Munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesültünk, a támogatás folyósítását követő 1 évben továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk áll fenn. Az általunk előre nem látható kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt azonban a munkavállalók foglalkoztatásához munkahely-megőrzési támogatást kérelmezünk a munkaügyi központnál. Összeegyeztethető-e egymással a két támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...létrehozott munkahelyekmegőrzését szolgálja a munkaadó által - egy másik foglalkoztatási célútámogatás nyújtására kötött hatósági szerződésben - kifejezetten vállaltfoglalkoztatási kötelezettség időtartamára. Ebből következően a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.