Kollektív szerződés - mikorra mondható fel?

Kérdés: Amennyiben 2010. január 1-jén - újévkor - írtunk alá egy kollektív szerződést, amely ugyanazon a napon hatályba is lépett, mi a leghamarabbi időpont, amikorra fel lehet mondani a törvény szerinti 3 hónapos felmondási idővel?
Részlet a válaszából: […] ...kollektív szerződést - eltérő megállapodás hiányában -bármelyik szerződéskötő fél három hónapos határidővel felmondhatja. Afelmondási jogot a kollektív szerződés megkötésétől számított hat hónapon belülegyik fél sem gyakorolhatja [Mt. 39. § (1)-(2) bek.]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
Kapcsolódó címke:

Kollektív szerződés részleges felmondása

Kérdés: A társaságunk 2006 őszén kötött kollektív szerződést, amelyben szabályoztuk a fegyelmi eljárást, és a munkavállalók gondatlan károkozása esetére kikötöttük - bizonyos feltételek fennállása esetére - a hathavi átlagkeresetig terjedő megtérítési kötelezettséget. A szakszervezet még szeptemberben jelezte, hogy a kártérítési felelősség mértékét sokallja, és javasolta, hogy módosítsuk azt négyhavi átlagkeresetre; amennyiben pedig ezt nem fogadnánk el, a kollektív szerződés ezen részét 2008. december 31-re felmondja. Mi nem fogadtuk el a módosító javaslatot, ezt jeleztük is. Jelenleg folyamatban van egy eljárás, és fennállnak a feltételek a hathavi átlagkereset mértékéig történő kárfelelősség megállapítására, de a szakszervezet tiltakozik ellene, mondván, ők felmondták a kollektív szerződésnek ezt a részét. Milyen mértékig állapíthatjuk meg a felelősséget?
Részlet a válaszából: […] ...kollektív szerződést - eltérő megállapodás hiányában -bármelyik szerződéskötő fél három hónapos határidővel felmondhatja [Mt. 39. §(1) bekezdés]. A kollektív szerződés felmondására vonatkozóan a törvény nemszabályozza a kollektív szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.