Keresés eredménye

2 találat a megadott rendkívüli lemondás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Közalkalmazott rendkívüli lemondása
Kérdés: A közalkalmazottunk valótlan indokok alapján rendkívüli lemondással megszüntette a közalkalmazotti jogviszonyát. Jogellenesnek tartjuk a rendkívüli lemondást, de kiléptettük a közalkalmazottat, aki most követeli a felmentési időre járó távolléti díjat. Kötelesek vagyunk ezt akkor is kifizetni, ha nem ismerjük el jogszerűnek a megszüntetést?
Részlet a válaszból: […]ki. A Kjt. 29. §-ának (3) bekezdése szerint a rendkívüli lemondás esetén a munkáltató a közalkalmazott részére köteles annyi időre járó távolléti díját kifizetni, amennyi felmentése esetén járna, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontját a közalkalmazottra irányadó felmentési idő figyelembevételével kell meghatározni. Ezen túlmenően a közalkalmazott követelheti felmerült kárának megtérítését is.A közalkalmazott rendkívüli lemondása folytán a közalkalmazotti jogviszony minden esetben megszűnik, függetlenül attól, hogy az jogszerű volt-e vagy sem. Az egyoldalú megszüntető jognyilatkozat ugyanis a munkáltató hozzájárulása nélkül hatályosul. Éppen ezért helyesen jártak el,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3130
2. találat: Közalkalmazott rendkívüli lemondása - ha jogellenes lenne
Kérdés: Közalkalmazottunk azonnali hatállyal kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését. Kijelentette nyilatkozatában, hogy a beadás napjától nem végez munkát. A Kjt. 29. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg a közalkalmazott indoklása. Milyen intézkedést kell tennie a munkáltatónak a közalkalmazott felé ilyen esetben?
Részlet a válaszból: […]rendkívüli lemondás jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntetőeljárás megindítására nyitva álló elévülési idő alatt lehet gyakorolni [Kjt. 29. § (2) bek.]. Ha a munkáltató álláspontja szerint, a közalkalmazott által közölt indok nem alapozna meg rendkívüli lemondást, akkor azt a munkáltató munkaügyi bíróság előtt, keresettel támadhatja meg. Vita esetén a rendkívüli lemondás indokának valóságát és okszerűségét a közalkalmazottnak kell bizonyítania [Kjt. 29. § (1) bek.]. Ha igazolható,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2115