Hétvégi munkavégzés – pótlék nélkül

Kérdés: Intézményünk az Mt. alá tartozik, és rendeltetése folytán hétvégén is nyitva vagyunk. A munkavállalók (5/2 munkarend) időnként hétvégi "szakmai felügyelet"-ben dolgoznak. Az adott hét hétfőjén és az azt követő hétfőn így pihenőnapjuk van. Szombatra és vasárnapra – jogszabály szerint – milyen pótlékot kell számfejteni nekik?
Részlet a válaszából: […] A rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltató, illetve munkakör esetében vasárnapra rendes munkaidő is beosztható [Mt. 101. § (1) bek. a) pont]. A kérdés szerinti esetben a vasárnapi rendes munkaidő elrendeléséhez biztosan szükséges az egyenlőtlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Hétvégi munkavégzés díjazása munkaidőkeretben

Kérdés: A művelődési központ közalkalmazottjai napi 8 órában dolgoznak (hétfőtől péntekig). A munkáltató munkaidőkeretet szeretne bevezetni a dolgozók részére (mert a rendezvények mindig hétvégén kerülnek megrendezésre, és akár éjjel 2-ig is eltarthatnak). Ebben az esetben kell-e pótlékot fizetni a hétvégi, délutáni vagy éjszakai munkavégzésre, vagy pihenőnapban kiadható-e a hétvégi munkavégzés?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazottak esetében is alkalmazandó szabály, hogy a munkáltató a közalkalmazott által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja, és így bármely munkakör esetében legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét tartamban munkaidőkeretet rendelhet el [Mt. 93....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.

Vasárnapi pótlék – nem jár a virágüzlet eladóinak

Kérdés: Vasárnap is nyitva tartó virágboltnak az alkalmazottai dolgoznak vasárnaponként rendes munkaidőben. Ebben az esetben megilleti őket a vasárnapi pótlék? Illetve rendeltetése folytán vasárnap is működő egységnek tekintendő-e a virágbolt?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. rendelkezései értelmében vasárnapra rendes munkaidő – többek között – a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be [Mt. 101. § (1) bek. a) pont]. Rendeltetése folytán vasárnap is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 15.

Munkaszüneti nap vasárnap – a pótlékok

Kérdés: Rendeltetésénél fogva vasárnap is működő munkáltatónál (étterem egy pályaudvaron) hogyan kell eljárnunk a húsvét-, majd pünkösdvasárnapi munkavégzés kapcsán? Munkaszüneti napokon nyitva tartunk. Milyen díjazás jár a munkavállalónak erre a napra? Csak vasárnapi pótlék vagy munkaszüneti napi pótlék is?
Részlet a válaszából: […] A törvény szerint a munkaszüneti napra vonatkozó beosztási szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkaszüneti nap vasárnapra esik, továbbá a húsvét- és a pünkösdvasárnap tekintetében is [Mt. 102. § (4) bekezdés]. Munkaszüneti napon rendes munka­időben csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 29.

Pótlékokra való jogosultság

Kérdés: Uszoda esetében a 7-től 19-ig dolgozó pénztárosok felváltva kezdenek reggel 7-kor. Jár-e nekik műszakpótlék és vasárnapi pótlék? A gépészek 7-től 19-ig, illetve 19-től reggel 7-ig dolgoznak felváltva, lefedve a hét minden napját 24 órában. Jár-e nekik műszakpótlék és vasárnapi pótlék? Az úszómestereknek, akik 8-tól 20-ig dolgoznak, ha mindenki reggel 8-kor kezd, jár-e műszakpótlék és vasárnapi pótlék? Egyéb pótlékot mikor kell fizetni?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék) jár [új Mt. 141. § (1) bek.]. A változást akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 8.

Hétvégi munkavégzés elszámolása

Kérdés: Munkahelyemen, egy múzeumban "folyamatos munkarend" van érvényben. A december hónapot szabadságon kell töltenie mindenkinek. Nekem nem fedi le a maradék 15 nap szabadságom a december hónapot, mivel ott 21 munkanap van. Erre hivatkozva 6 napot kell dolgoznom, amely napok szombat és vasárnapi napok lesznek a beosztás szerint. A szombat, illetve vasárnap ugyanolyan munkanapnak számít-e, mint a többi, vagy a vasárnapok kettőnek számítanak-e? Az így ledolgozott napok (3 szombat, 3 vasárnap) jogilag is 6 napnak számítanak?
Részlet a válaszából: […]  Vasárnapra rendes munkaidőben történő munkavégzés csak– a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál,illetve munkakörben, vagy– a készenléti jellegű munkakörben, a megszakítás nélküli,illetve a három vagy ennél több műszakos munkarendben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Vasárnapi munkavégzés esetén járó bérpótlékok

Kérdés: A munkavállalóink – beosztásuktól függően – vasárnap is végeznek munkát. Előfordul, hogy rendes munkaidőben, de néha az is, hogy a pihenőnapjukon kell bejönniük. Több munkavállalónk kifogásolta, hogy a vasárnapi munkavégzés után, amennyiben az rendkívüli munkavégzés keretében történik, miért nem a vasárnapi pótlékkal emelt összeg mellett kapják meg a 100%-os túlórapótlékot. Arra hivatkoztak, hogy a munkavállalót a rendes munkabérén felül illeti meg a rendkívüli munkavégzés ellenértéke. Valóban ki kellene fizetnünk a vasárnapi pótlékot ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] Vasárnapi munkavégzés esetén a munkavállalót rendesmunkabérén felül ötvenszázalékos bérpótlék illeti meg, ha a munkavégzésre háromvagy ennél több műszakos munkarendben, vagy a heti pihenőnapok összevonásaalapján a munkaidő-beosztása szerint, rendes munkaidőben kerül sor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Vasárnapi nyitva tartás és a munkaidő

Kérdés: Társaságunk jogutódlással átveszi egy áruház dolgozóit. Az áruház vasárnap is üzemel. A jogelőd a vasárnapi munkavégzést rendkívüli munkaként számolja el. Tudomásunk szerint, ami rendszeres, annak a munkaidő, illetve munkarend részének kell lennie, és a vasárnapi munkavégzésre járó juttatás jár érte. Kérjük válaszukat arra vonatkozóan, melyik a helyes eljárás!
Részlet a válaszából: […] Valóban, a rendkívüli munka fogalmából is következik, hogy arendszeresen, előre tervezhetően szükséges munkavégzést nem oldhatja meg amunkáltató a dolgozók túlóráztatásával: rendes munkaidőben kell őket vasárnaprais beosztani. Az Mt. 127. § (1) bekezdése szerint ugyanis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Munkavégzés bronz-, ezüst- és aranyvasárnapon

Kérdés: Üzletünk hétfőtől szombatig tart nyitva, vasárnap szünnap. Bronz-, ezüst- és aranyvasárnap azonban nyitva tartottunk. Milyen speciális szabályokat kell figyelembe vennünk? Szükséges-e vasárnapi pótlékot fizetnünk a munkavállalóink részére?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján több lehetőség is rendelkezésére áll arendes munkaidőben történő vasárnapi munkavégzés elrendelésére. Így például azMt. 124/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján munkaidőkeret alkalmazása esetén, apihenőnapok összevont kiadásával a munkáltatónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Pihenőnapok összevont kiadása

Kérdés: Üzletünkben a munkavállalók teljes munkaidőben (reggel 8-tól délután 17 óráig) dolgoznak, kollektív szerződésünk nincs, és tevékenységünk jellege miatt nem minősülünk rendeltetésénél fogva vasárnap is működő munkáltatónak. Mivel – a vasárnapi munkavégzések elrendelhetősége érdekében – szeretnénk kihasználni az Mt. 124. §-ban biztosított pihenőnap összevont kiadásáról szóló szabályokat, gyakorlati útmutatást kérünk az Mt. 124. § és a 124/A. § alkalmazására vonatkozóan!
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 124/A. § (1) bekezdése alapján nemcsak a rendeltetésefolytán vasárnap is működő munkáltatónál, illetve ilyen munkakörben vanlehetőség rendes munkaidőben vasárnapi munkavégzés elrendelésére [Mt. 124/A. §(1) bekezdés a) pontja], hanem az Mt. 124/A. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 21.
1
2