Munkavállaló halála – kifizetés az örökösöknek

Kérdés: Munkavállalónk elhunyt. Jelentős késéssel jeleztük az önkormányzat felé az elhunyt munkavállalónk irányában fennálló tartozásokat – mire jeleztük az "adósságainkat", addigra a hagyatékátadó végzés már jogerőre emelkedett. Az önkormányzat póthagyatéki eljárást indított el, a közjegyző pedig arról tájékoztatott bennünket, hogy az örökösök megkeresése eredménytelen volt, az általa ismert lakcímeken hiába kereste őket, nem jelentkeztek, így a póthagyatéki eljárást nem tudja lefolytatni. Munkáltatóként milyen további kötelezettségeim vannak? Jelenleg a fel nem vett munkabér nálunk található, és szeretnénk a nálunk maradt járandóságokat a jogos tulajdonosok részére minél hamarabb kifizetni.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 80. §-ának (2) bekezdéséből következően a munkaviszony munkavállaló halálával történt megszűnésekor legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől – azaz a halál napjától – számított ötödik munkanapon az örökös vagy örökösök részére ki kell fizetni az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Munkavállaló halála – elszámolási határidő az örökösökkel

Kérdés: Hány nap áll a munkáltató rendelkezésére abban az esetben, ha az elhunyt munkavállaló törvényes örököse részére kell kifizetni az addig letétbe helyezett munkabér összegét? Az örökös nyilatkozott a számlaszámról. A jogerős végzést a munkáltató megkapta.
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony megszűnik a munkavállaló halálával [Mt. 63. § (1) bek. a) pont]. Általános esetben a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon kell a munkavállaló részére kifizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint kell kiadni a munkaviszonyra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Munkavállaló halála és a munkaviszony-megszűnés eljárási részletei

Kérdés: Egyik munkavállalónk elhalálozott. A halál napjával munkaviszonyát megszüntettük, járandóságát bankszámlaszámára elutaltuk. A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos iratait ilyen esetben hogyan kell kezelni? Tudomásunk szerint élettársa van, gyermeke nincs, testvérei vannak. Meg kell várni a hagyatéki eljárást, vagy lakcímére elpostázhatjuk (nevére szólóan?) a kilépőpapírokat? Ilyen esetben mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató ugyanakkor nem tudja megítélni, hogy ki vagy kik a munkavállaló örökösei. A munkáltató nem is tudhatja, hogy a törvényes öröklés szabályai érvényesülnek-e, maradt-e fenn az elhunyt után végintézkedés, és ha igen, az mit tartalmaz. Ezzel együtt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Munkaviszony sorsa az egyéni vállalkozó halála esetén

Kérdés: Ha a munkáltató egyéni vállalkozó – egy büfé üzemeltetője – elhunyt, a munkaviszonyban álló alkalmazottjának megszűnik-e ezáltal a határozatlan idejű munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] ...A halál csak a munkavállaló oldalán vezet el a jogviszony megszűnéséhez. A munkáltató halála esetén a munkáltatói pozíció az öröklés polgári jogi szabályai szerint az egyéni vállalkozó örökösére (örököseire) száll át. Az egyéni vállalkozó halála...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Elszámolás a munkavállaló halála esetén

Kérdés: Sajnálatos módon 2014 szeptemberében egyik munkavállalónk hirtelen elhunyt. A bérszámfejtőnk arról tájékoztatott, hogy ilyen esetben a jogutódokkal el kell számolnunk a ki nem fizetett munkabérrel és a szabadság megváltásával. Jelentkezett is nálunk az özvegye. Megfelelően járunk-e el, ha átutaljuk neki az általa megjelölt számlára az összeget, vagy meg kell várnunk a hagyaték átadását, és esetleg arra a későbbi időpontra kell vele elszámolnunk? Mivel a hölgy tájékoztatása szerint csak jövőre lesz a hagyatéki tárgyalás, ráadásul a korábbi házasságból született gyerekekkel fennálló vitás helyzet miatt el is húzódhat, számunkra rendkívül sérelmes lenne, ha arra a későbbi időpontra kellene számolni a munkabért.
Részlet a válaszából: […] ...mint egész száll az örökösre (Ptk. 7:1. §). Viszont az örökös személyéről a munkáltató csak a hagyaték­átadó végzés vagy öröklési bizonyítvány megismerésével bizonyosodhat meg. Az örökös pedig korántsem biztos, hogy az elhunyt munkavállaló özvegye lesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 24.

Felmentési időre járó átlagkereset – visszakövetelhető-e az örököstől?

Kérdés: Munkavállalónk a munkáltatói rendes felmondás közlését követően, de még a felmentési idő letelte előtt elhunyt. Cégünk a törvénnyel összhangban az utolsó munkában töltött napon kifizette részére a felmentési időre járó átlagkeresetet. Vajon visszakövetelhetjük-e ezt a munkavállaló örököseitől?
Részlet a válaszából: […] ...azörökösök pedig helytállni tartoznak a munkáltató követeléseiért. Amint azt azegységes bírói gyakorlat is megerősíti, az öröklési jog szabályai amunkaviszonyból származó követelésre és tartozásra is vonatkoznak (BH1975/437.).A kérdésben foglalt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.

Egyéni vállalkozó halála

Kérdés: Édesapám, aki egyéni vállalkozó volt, meghalt, a halálát követően a vállalkozást – egyedüli gyermekként – én folytatom. Édesapámnak volt egy alkalmazottja, akit munkaviszonyban foglalkoztatott, és én is igényt tartok a munkájára. Kérdésem az lenne, hogy megszűnt-e a munkavállaló munkaviszonya azzal, hogy édesapám meghalt?
Részlet a válaszából: […] ...kizárólag természetes személy lehet [Evt. 3. § (1) bek.], jogutódnélküli megszűnésről nem beszélhetünk, ugyanis az öröklési jog szabályaiértelmében az ember halála esetén mindig van örökös, azaz mindig van jogutódlás(Ptk. 599. §)....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.