Adminisztratív teendők – kiküldött munkavállalók fogadása esetén

Kérdés: Társaságunk májusban több szlovák munkavállalót fog foglalkoztatni, akiket egy szlovák munkaerő-kölcsönző cég bocsát a rendelkezésünkre. Van-e valamilyen adminisztratív kötelezettségünk a foglalkoztatásuk előtt, illetve alatt a magyar hatóságok felé?
Részlet a válaszából: […] Ez az eset határon átnyúló szolgáltatásnyújtásnak, kiküldetésnek minősül (Mt. 295. §). A magyar munkajog a kiküldött munkavállalók ellenőrzéséhez többféle eszközt ír elő. Ezek közül egyesek a külföldi (kiküldő) és a belföldi (fogadó) munkáltatónak közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Kollektív szerződés megszűnése reprezentativitás hiánya miatt

Kérdés: Kollektív szerződést kötöttünk pár évvel ezelőtt a szakszervezettel. Ezt követően alakult egy újabb, és a korábbi szakszervezet kezdte elveszíteni a népszerűségét, tagjait. Mi történik a kollektív szerződésünkkel, ha leesik a taglétszám 10% alá?
Részlet a válaszából: […] A szakszervezet kollektív szerződés kötésére jogosult, ha a munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjainak száma eléria) a munkáltatóval munkaviszonyban álló,b) munkáltatói érdekképviseleti szervezet által kötött kollektív szerződés esetében a kollektív szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 4.

Munkáltatói kollektívszerződés-kötési jogosultság

Kérdés: Internetes keresőszolgáltatást üzemeltető, külföldi tulajdonú, de magyarországi székhelyű gazdasági társaság munkáltatói minőségben Önök szerint jogosult kollektív szerződés kötésére?
Részlet a válaszából: […] A törvény a hatályát a szerint határozza meg, hogy a munkavállaló rendszerint hol végez munkát – ha Magyarországon, akkor a munkaviszonnyal kapcsolatban az Mt.-t kell alkalmazni, ideértve a kollektív szerződés megkötésére vonatkozó XXII. fejezet szabályait is [Mt. 3. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.

Kollektív szerződések bejelentése

Kérdés: Cégünknél először kötöttünk kollektív szerződést a szakszervezettel, ami januártól hatályba is lépett. Most vettük észre azonban, hogy nem jelentettük be a minisztériumnak. Jár-e ezért valamilyen büntetés egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során?
Részlet a válaszából: […] A bejelentési kötelezettséget az Mt. 41/A. §-a írja elő, ésaz kiterjed nem csupán a megkötött, hanem a módosított, felmondott,megváltozott személyi vagy időbeli hatályú kollektív szerződésekre is. 2008 ótaelektronikus bejelentésre is lehetőség van a 2/2004. FMM rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Munkáltatói érdek-képviseleti szervezet – közalkalmazott tagokkal?

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó intézményünkben a közelmúltban felvetődött a munkáltatói érdek-képviseleti szervezethez való csatlakozás gondolata. Ha egy érdekképviselet tagjai az alapszabály szerint kizárólag a munkáltatók vezetői, tagintézmény-vezetői, intézményegység-vezetői, valamint ezek helyettesei lehetnek, beszélhetünk-e munkáltatói érdek-képviseleti szervezetről figyelemmel arra, hogy az alapszabály értelmében a szervezet céljai egyértelműen az érintett munkáltatók érdekeinek képviselete?!
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázoltak komoly aggályokat vetnek fel azemlített szervezet munkáltatói érdek-képviseleti szervezeti minőségét illetően.A munkáltatói érdek-képviseleti szervezet tagjai ugyanis munkáltatók,munkáltató szövetségek, illetve munkáltatói érdek-képviseleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.