Munkáltatói kollektívszerződés-kötési jogosultság

Kérdés: Internetes keresőszolgáltatást üzemeltető, külföldi tulajdonú, de magyarországi székhelyű gazdasági társaság munkáltatói minőségben Önök szerint jogosult kollektív szerződés kötésére?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkeznek [Mt. 3. § (1) bek.].Munkaadói oldalon kollektív szerződést köthet a munkáltató és a tagok felhatalmazása alapján a munkáltatói érdekképviseleti szervezet [Mt. 276. § (1) bek.]. Munkáltató az lehet, aki jogképes (Mt. 33. §); amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.

Munkáltatói érdek-képviseleti szervezet - közalkalmazott tagokkal?

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó intézményünkben a közelmúltban felvetődött a munkáltatói érdek-képviseleti szervezethez való csatlakozás gondolata. Ha egy érdekképviselet tagjai az alapszabály szerint kizárólag a munkáltatók vezetői, tagintézmény-vezetői, intézményegység-vezetői, valamint ezek helyettesei lehetnek, beszélhetünk-e munkáltatói érdek-képviseleti szervezetről figyelemmel arra, hogy az alapszabály értelmében a szervezet céljai egyértelműen az érintett munkáltatók érdekeinek képviselete?!
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázoltak komoly aggályokat vetnek fel azemlített szervezet munkáltatói érdek-képviseleti szervezeti minőségét illetően.A munkáltatói érdek-képviseleti szervezet tagjai ugyanis munkáltatók,munkáltató szövetségek, illetve munkáltatói érdek-képviseleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.
Kapcsolódó címke: