Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott munkaeszköz tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Levonás a munkabérből - a munkaviszony megszűnésekor vissza nem adott eszközök ára

Kérdés: Többször jártunk már úgy, hogy egy munkavállaló eltűnt/kilépett anélkül, hogy leadta volna a belépőkártyáját, munkaruháit stb. Lehet-e munkaszerződésben vagy a tájékoztatóban előre szabályozni azt, hogy ilyen esetben anyagi felelőssége van a munkavállalónak, és levonható legyen a vissza nem adott eszközök ára?
Részlet a válaszból: […]munkavállalói beleegyezés nélkül, vagy a munkavállaló tartozását megállapító végrehajtható bírósági határozat nélkül nem vonható le. A munkavállalói beleegyezés azonban nem lehet "biankó", azaz csak akkor fogadható el, ha az pontosan rögzíti a munkavállaló tartozásának jogcímét és összegét.A munkavállaló csak a munkáltatói követelés körülményeinek ismeretében adhat hozzájárulást a béréből való levonásra. Ezért nem jó megoldás, ha a munkaszerződésbe foglalnak egy előzetes felhatalmazást, ez a fentiek alapján semmis. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a munkavállaló hozzájárulása alapján is csak a levonásmentes munkabérrészig lehet a bérből levonni. A levonásmentes munkabérrész a bírósági végrehajtásról szóló jogszabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2776
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Távmunkás költözése

Kérdés: Távmunkás munkaszerződésében érvényesen kiköthető-e az, hogy a munkavállaló a munkavégzés helye megváltoztatásának szándékáról (elköltözés, lakáseladás, lakáscsere) köteles a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni, és a munkáltatóval együttműködni annak megvizsgálásában, hogy a távmunka végzésének feltételei a munkavállaló új munkakörnyezetében biztosíthatók-e?
Részlet a válaszból: […]kölcsönös együttműködés, másik fél jogát, jogos érdekét nem sértő magatartás, rendeltetésszerűség - megfelel.Az Mt. 197. §-a értelmében a munkáltató utasítási joga - eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. Előírhatja ugyanakkor, hogy az általa biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a munka­vállaló kizárólag a munkavégzéshez használhatja. Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját, és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.Általános szabály szerint a munkavállaló dönti el, hol, milyen körülmények között, milyen eszköz felhasználásával dolgozik, de ezek meg is határozhatók a munkaszerződésben.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1840

3. találat: Mobiltelefon költségeinek megtérítése

Kérdés: Középiskolában közalkalmazottként dolgozom éjszakai portásként. A munkáltató kiadott a 6 fős szolgálatnak egyetlen mobiltelefont, amit - kimutathatóan - csak a délelőttös kollégák használnak, ezt a munkáltató is elismeri, ugyanakkor egyedül engem kötelezett a telefon költségeinek kifizetésére, nem hajlandó a számlát műszakra, főre lebontani. Szeretném megtudni, hogy valóban fizetnem kell-e a "semmiért"?
Részlet a válaszból: […]megállapodásával sem lehet a munkavállaló (közalkalmazott) hátrányára eltérni. A Kjt. szabályaitól ugyanis a felek megállapodása csak akkor térhet el, ha erre részükre a Kjt. kifejezett felhatalmazást ad. E kérdést illetően azonban a Kjt. ilyen szabályt nem tartalmaz. Mobiltelefon használata esetén - mivel annak a munkavállaló általi magáncélú használata általában nem küszöbölhető ki - a fentiek annyiban módosulnak, hogy szükséges a költségek munkáltató és a munkavállaló közötti megosztása valamilyen módszerrel. Ez azonban nem vezethet a munkáltató részéről a költségeknek a közalkalmazottra való teljes körű áthárítására!Amennyiben a munkáltató a munkaeszközt több közalkalmazott számára közös használatra biztosítja, a nem munkavégzéssel összefüggő használatból eredő költségeknek a közalkalmazottak közötti megosztására nézve az Mt. és a Kjt. nem tartalmaz külön szabályt. Ezért abból kell kiindulni, hogy mindegyik dolgozó közalkalmazotti jogviszonya külön jogviszony, amely a többiek jogviszonyától függetlenül áll fenn a munkáltatóval. Vagyis a törvény alapján a munkáltató és minden egyes közalkalmazott közötti elszámolásnak egyedinek kell lennie.Kérdés, hogy a munkáltató és az érintett közalkalmazottak köthetnek-e egymással - a törvény szabályaitól eltérő - olyan megállapodást, amely a munkáltatót feljogosítja arra, hogy a nem munka céljára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1548

4. találat: Munkaviszony-megszüntetés - a kutya mint munkaeszköz eladása

Kérdés: Cégünk vagyonvédelmi szolgáltatást nyújt, többek között kutyás őrökkel. Gazdasági okból az év végén több munkavállalónktól meg kell válnunk. A jogviszonyt lezáró elszámolás során egyik munkatársunknál az a probléma adódott, hogy szeretné megtartani a kutyáját, amellyel egy éve dolgozik együtt. A kutya a cég tulajdonában van, a saját kennelünkben neveltük és képeztük ki, bár egy éve a munkavállaló otthonában él. A dolgozó szerint joga van megvásárolni az állatot, de mi nem szeretnénk megválni tőle. Ha mégis eladnánk, az általunk megállapított vételárral csökkenthetjük a munkavállaló utolsó kifizetését (végkielégítés, munkabér)?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló köteles visszaszolgáltatni a munkáltatónak a munkavégzés céljából átvett és a munkáltató tulajdonában álló munkaeszközöket (pl. munkaruházat, szerszámok, mobiltelefon stb.). Ezeket a dolgokat természetben kell visszaadni, megvásárlásukra csak a felek megállapodása alapján kerülhet sor. Sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem kötelezheti tehát egyoldalúan a másik felet arra, hogy az adott munkaeszközt a másik fél vegye meg, illetve adja el. Adásvételre csak a felek közös megegyezésével kerülhet sor. A konkrét esetben a kutya jogi szempontból ugyanúgy munkaeszköznek minősül, mint például a biztonsági őr egyenruhája vagy lőfegyvere. Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló a munkáltató kérésére köteles visszaadni a kutyát. A felek azonban abban is megállapodhatnak, hogy a munkavállaló megvásárolja őt. Arra nincs lehetősége a munkáltatónak, hogy az egyoldalúan megállapított vételárat levonja a munkavállaló még esedékes munkabéréből, egyéb járandóságából. A törvény eltérést nem engedő szabálya szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1183