Főiskolai hallgató foglalkoztatása

Kérdés: Főiskolai hallgatót lehet-e főmunkaviszonyban foglalkoztatni? A bérét milyen levonások terhelik, illetve milyen munkaadói terheket kell fizetni utána?
Részlet a válaszából: […] ...igen. A nappali tagozatoshallgatók egyébként a hallgatói jogviszonyukból eredően jogosultak egészségügyiszolgáltatásra, külön járulékfizetés nélkül is [Tbj-tv. 16. § (1) bekezdés I)pont].Ha viszont a hallgató munkaviszonyt létesít, akkor már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Ki nem fizetett munkabérek

Kérdés: Az elmúlt hónapban cégünknek komoly fizetési nehézségei voltak, ebben a hónapban nem fogjuk tudni kifizetni a munkabéreket. Ilyen sajnálatos helyzetbe még nem kerültünk, ezért nem tudjuk, hogy a járulékokat hogyan kell megfizetni, illetve bevallani, valamint hogyan kell nyilvántartanunk a ki nem fizetett összegeket?
Részlet a válaszából: […] ...figyelembe venni, a munkavállalónak ki nem fizetettmunkabért nem. Tehát a ténylegesen meg nem szerzett jövedelem után nem történikadó- és járulékfizetés, és bevallani is mindig csak azt a jövedelmet kell,amelyet a magánszemély az adóelőleg befizetésére nyitva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.
Kapcsolódó címkék:  

Vállalkozási tevékenység prémiumévek programban - a heti munkaidő mértéke

Kérdés: A prémiumévek programban foglalkoztatott egyik közalkalmazottunk bejelentette, hogy a tavalyi év óta vállalkozási tevékenységet folytat. Az adóhatóság a járulékfizetési kötelezettségének nemteljesítése miatt megbírságolta őt, ám a közalkalmazottunk véleménye szerint az adóhatóság téves jogértelmezés útján jutott arra a következtetésre, hogy ő nem rendelkezett heti 36 órás munkaviszonnyal, hiszen a prémiumévek program adta kereteken belül, a programban részt vevőkre irányadó korlátokra figyelemmel ő "teljes munkaidőben" dolgozott. Mindezek miatt munkáltatói igazolás kiállítását kéri arról, hogy rendelkezett és rendelkezik heti 36 órás foglalkoztatási jogviszonnyal. Kérem szíves véleményüket!
Részlet a válaszából: […] ...és 2010. január 1-jétől a munkaerő-piacijárulékot is [Tbj-tv. 31. § (1) bek.]. A Tbj-tv. szabályai akkor biztosítanakkedvezőbb járulékfizetési kötelezettséget a több biztosítási kötelezettséggeljáró jogviszony egyidejű fennállása esetén, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.
Kapcsolódó címkék:  

Fizetés nélküli szabadság és a járulékfizetés

Kérdés: Négy főt alkalmazó, kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásunk egyik alkalmazottja az Mt. alapján 3 hónap lakásépítési szabadságot kért a háza felépítése céljából. Kötelesek vagyunk-e kérelmének eleget tenni? Kell-e az alkalmazottunk után járulékot fizetnünk ebben a 3 hónapban, ha úgy döntünk, engedélyezzük a távollétet?
Részlet a válaszából: […] ...a fizetés nélküliszabadság, eltekintve a gyermek gondozása, ápolása érdekében kapott fizetésnélküli szabadságok időtartamától. A járulékfizetési kötelezettségszempontjából pedig megállapítható, hogy a biztosítási kötelezettséggel járómunkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Törvényi mértéket meghaladó végkielégítés és a foglalkoztatott által fizetendő járulékok

Kérdés: A múlt hónapban rendes felmondással megszüntettük egy munkavállalónk munkaviszonyát, aki jelenleg még három hónapig munkavégzési kötelezettségét teljesíti. Kiadhatjuk-e kérésére a végkielégítést az utolsó munkában töltött napot megelőzően? A végkielégítés törvényi mértékét meghaladó mértékű végkielégítést kell kifizetni munkavállalónknak. Miként kell a foglalkoztatott végkielégítéséből levonni a munkaerő-piaci és egyéb járulékokat?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a végkielégítés kifizetésének minimális feltételeittartalmazza, és nem állapít meg olyan kógens szabályt, amely az Mt.-től amunkavállalóra vonatkozó kedvezőbb eltérést tiltaná. Nem kizárt tehát, hogy afelek megállapodása a végkielégítésre jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.