Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott GYED melletti munkavégzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nagyszülői GYED - korlátozott munkalehetőséggel

Kérdés: A nagyszülői GYED esetében a fizetés nélküli szabadságon lévő nagyszülő ezalatt más munkáltatónál dolgozhat-e?
Részlet a válaszból: […]sem. A nagyszülői GYED - egyebek mellett - nem jár annak, aki keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha azt kizárólag az otthonában végzi [Ebtv. 42/G. § (3) bek. a) pont]. Ebből következően a nagyszülő dolgozhat például távmunkavégzés keretében, kizárólag otthonról, és továbbra is jogosult marad a GYED-re; ebből következően jogosult a fizetés nélküli szabadságra is. Formálisan tehát nem kizárt, hogy a nagyszülő munkavállaló akár más munkáltatónál is elvállaljon például egy távmunkás munkavégzést, anélkül hogy megsértené ezzel a fizetés nélküli szabadság feltételeit, célját - bár véleményünk szerint, ha dolgozni szeretne a GYED mellett, akkor az lenne rendeltetésszerű, ha ezt először a fennálló munkaviszonyában jelezné a munkáltatónak, és csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3836
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: GYED-re való jogosultság szabályainak változása

Kérdés: Édesapám cégében dolgozom, de jelenleg fizetés nélküli szabadságon vagyok öt hónapos lányommal. Mivel kicsi a cég, de szerencsére sok megrendelésünk van, szükség lenne a munkámra. Igaz, hogy az új szabály szerint ehhez nem kell megvárnom, hogy a gyerekem egyéves legyen, hanem visszamehetek dolgozni, és továbbra is kapok GYED-et?
Részlet a válaszból: […]keresőtevékenységét személyesen folytatta [Ebtv. 42/C. § (1) bek. hatályát vesztett a) pont]. Az Ebtv. ezen rendelkezését azonban a Módtv. hatályon kívül helyezte [45. § a) pont]. A GYED-re jogosulta) a biztosított szülő, ha a GYED igénylését - a gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, illetveb) az anya, valamint az Ebtv. 40. § (4) bekezdésében meghatározott személy, aki részére csecsemőgondozási díj került megállapításra, és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,és a gyermeket saját háztartásában neveli [Ebtv. 42/A. § (1) bek.].A szülő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2546
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Alkalmi munkavállalás és a munkaviszony

Kérdés: Egyik munkavállalónk jelenleg GYED-en van. Foglalkoztathatjuk-e alkalmi munkavállalóként hétvégenként, vagy csak munkaviszonyban lehet nálunk?
Részlet a válaszból: […]köthetnek a felek érvényesen alkalmi munkára irányuló munkaszerződést is. Mindemellett az Mt. azt is tiltja, hogy a felek a meglévő munkaszerződést az alkalmi munkára irányuló munkaviszony létrehozása érdekében módosítsák [Mt. 201. § (2) bek.]. A fentiek alapján nem foglalkoztathatják hétvégenként munkavállalójukat alkalmi munkára irányuló munkaviszony keretében is, még abban az esetben sem, ha a munkavállaló jelenleg gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságon van, hiszen munkaviszonya annak tartama alatt is fennáll.Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy a GYED-re vonatkozó jogszabályi rendelkezések 2014. január 1. napjától módosultak. E szerint, amennyiben a gyermek betöltötte az egyéves kort, a szülő a GYED igénybevétele mellett is végezhet munkát. Továbbra sem jár azonban GYED - egyéb jogszabályi rendelkezések mellett -, ha a jogosult a gyermek egyéves kora előtt bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1885

4. találat: Gyermek nevelése melletti munkaviszony létesítése

Kérdés: Jelenleg GYES-en vagyok, és még állományban egy cégnél, de a cég nem tud munkát biztosítani. Kérdésem, ha visszamondanám a GYES-t, akkor egy másik cégnél dolgozhatnék-e teljes munkaidőben (úgy, hogy az első cégnél nem mondok fel), míg a gyermekem el nem éri a 3 éves kort?
Részlet a válaszból: […]lehet. Emellett az Mt. összeférhetetlenségi szabályokat is tartalmaz. A 108. §-a előírja, hogy ha a munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, köteles azt a munkáltatójának bejelenteni. A munkáltató pedig - eltérő megállapodás hiányában - a jogviszony létesítését akkor tilthatja meg, illetve a munkavállalót a jogviszony megszüntetésére akkor kötelezheti, ha a további jogviszony fennállása a jogos gazdasági érdekét veszélyezteti. E szabályok minden munkavállalóra vonatkoznak, arra is, aki gyermek gondozása, ápolása céljából fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. A fenti szabályok alapján tehát a munkavállaló akkor jár el helyesen, ha tájékoztatja a munkáltatóját mind arról, hogy a GYES-t a továbbiakban nem kívánja igénybe venni (ettől még a fizetés nélküli szabadságot továbbra is igénybe veheti a gyermek 3 éves koráig), mind pedig arról, hogy másik munkáltatónál munkaviszonyt kíván létesíteni. A munkavállaló ugyanis nem él rendeltetésszerűen a fizetés nélküli szabadsághoz való jogával, ha azt nem a gyermeke gondozására, hanem más munkáltatónál való munkavégzésre használja fel. A munkáltatónak pedig jogos gazdasági érdeke fűződhet ahhoz, hogy ha a munkavállaló amúgy munkát végez, akkor azt a vele fennálló munkaviszonyában tegye. Emellett, ha a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1265

5. találat: Munkavégzés és családi ellátások

Kérdés: Egyik dolgozónk GYES mellett áll munkaviszonyban. Gyermeke tartósan beteg, 2007. június 20-án született, óvodás. Az anyuka 30 órás munkaviszonyban van. Kérdésem, hogy 2011. március 31-e után is maradhat-e a GYES mellett munkaviszonyban? Másik dolgozónk jelenleg GYED-en van. Kisfia 2011. augusztus 20-án tölti be második életévét. Szeretne visszajönni dolgozni, ha gyermekét bölcsődében el tudja helyezni. Kérdésem, hogy a GYES-t igénybe veheti-e?
Részlet a válaszból: […]személy keresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után viszont időkorlátozás nélkül, tehát akár teljes munkaidőben is van erre lehetőség. Az a körülmény, hogy a gyermek óvodába jár, még nem változtat azon, hogy a szülő a gyermeket saját háztartásában neveli. GYES-re tehát jogosult, és emellett dolgozhat is. A másik esetben a gyermekgondozási díj (GYED) melletti munkavégzésre az Ebtv. 42/A-42/D. §-ait kell alkalmazni. A GYED feltétele, hogy az abban részesülő szülő meghatározott biztosítási (jogosultsági) idővel is rendelkezzen, és emellett a gyermeket saját háztartásában nevelje. A GYED a gyermek kétéves korának betöltéséig jár, kivéve ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás (ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást) ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. A GYED lejárta után a GYES-t a fent ismertetett szabályok szerint, alapesetben a gyermek három­éves koráig igénybe lehet venni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 990