Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott gondozó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Bentlakásos intézmény gondozói besorolása

Kérdés: A szociális szolgáltató központunknál bentlakásos szakfeladaton gondozói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaink besorolásával kapcsolatban kérdezzük: Az első közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2004. VII. 1., legmagasabb iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi, szakképesítése szociális gondozó és ápoló (OKJ: 33893302), amelyet 2005. X. 29-én szerzett meg. Jelenlegi besorolása D fizetési osztály 12-es fizetési fokozat. Elgondolásunk szerint C fizetési osztályba kell visszasorolni, korábbi munkaviszonyait nem lehet elfogadni a fizetési fokozathoz, mivel a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítést csak a későbbiekben szerezte meg. A második közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2006. XII. 1., legmagasabb iskolai végzettsége: egészségügyi szakközépiskolában 1981. VI. 17-én szerzett érettségi. Jelenlegi besorolása D fizetési osztály 12-es fizetési fokozat. A harmadik közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2011. XI. 2., legmagasabb iskolai végzettsége: szakmunkás-bizonyítvány, szakképesítése szociális gondozó és ápoló (OKJ: 3476201) megszerzése: 2017. VI. 07. A szakképesítési követelmény alól 2018. XII. 31-ig mentesítés alatt áll, jelenlegi besorolása C fizetési osztály 10-es fizetési fokozat. Véleményünk szerint az ő esetében sem lehet a korábbi munkaviszony keretében foglalkozatott jogviszonyokat a fizetési fokozatnál elszámolni, attól függetlenül, hogy mentesítést kapott a képesít megszerzése alól. A negyedik közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2006. I. 16., legmagasabb iskolai végzettsége: érettségi, szakképesítése szociális gondozó és ápoló (OKJ: 337620100103302) megszerzése: 2013. VI. 13. Jelenlegi besorolása D fizetési osztály 10-es fizetési fokozat. Véleményünk szerint ebben az esetben sem lehet a korábbi munkaviszony keretében foglalkoztatott jogviszonyokat a fizetési fokozatnál beszámolni. Az ötödik közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2015. III. 1., legmagasabb iskolai végzettsége: egészségügyi érettségi, szakképesítése: egészségügyi szakasszisztens (OKJ: 54501801), megszerzése: 2004. III. 5. Jelenlegi besorolása E fizetési osztály 6-os fizetési fokozat. Helyes-e a besorolásokkal kapcsolatos álláspontunk?
Részlet a válaszból: […]pontjai alapján be kell számítani:- a költségvetési szervnél 1992. július 1. előtt munkaviszonyban, azt követően közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt;- 1992. július 1. után a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett; továbbá- az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát.E szabályok együttes alkalmazása alapján az az időszak, amelyet a közalkalmazott 1992. július 1. után úgy töltött munkaviszonyban, hogy ezalatt nem rendelkezett a jelenlegi munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, a besorolás szempontjából nem vehető figyelembe. E szabály alapján az első közalkalmazott esetében a D-ből C-be való visszasorolás nincs kihatással a besorolási fokozathoz figyelembe vehető közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejére, mivel a 2005-ben szerzett szociális gondozó és ápoló szakképesítését továbbra is figyelembe kell venni a besorolásánál, csak a más fizetési osztályra jogosító módon. A 2005. X. 29. utáni jogviszonyban töltött idők tehát továbbra is jogosító időnek számítanak. A második közalkalmazott esetében az érettségi végzettség C fizetési osztályba sorolásra jogosít, ezért e személy sem a D, hanem a C fizetési osztályba sorolandó.A harmadik közalkalmazott 2017. VI. 7-ig nem rendelkezett a besorolás alapjául elfogadható szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel, ezt követően igen. Ez a szakképesítés - a fent részletesen kifejtettek szerint - C fizetési osztályba sorolásra jogosít. Ami a fizetési fokozathoz figyelembe vehető időt illeti: a 2017. VI. 7. előtt (de 1992. I. 1. után) munkaviszonyban töltött idők nem számíthatók be, de a közalkalmazotti jogviszonyok idejét figyelembe kell venni. (Annak nincs jelentősége, hogy a képesítési feltétel alóli mentesítés még tart, hiszen a szükséges szakképesítést a harmadik közalkalmazott a mentesítési idő letelte előtt ténylegesen megszerezte). A negyedik közalkalmazott esetében ugyanez a helyzet: az 1992. I. 1. és 2013. VI. 13. között munkaviszonyban töltött idők nem számítanak be a fizetési fokozatra jogosító időbe, de a közalkalmazotti jogviszonyok ideje igen.Az ötödik esetben az a kérdés, hogy az egészségügyi szakasszisztens szakképesítés szükséges-e a szociális gondozói munkakör betöltéséhez. Az egészségügyi asszisztenst, mint minimumfeltételt, a fogyatékos személyek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3117