Magasabb bér az "expat" tanároknak

Kérdés: Állásajánlatot kaptam egy Budapesten működő nemzetközi iskolából, angol, német és spanyol nyelveket oktattam volna több korosztálynak. Már az interjú során megemlítették, hogy nem tudnak olyan fizetést felajánlani, mint a külföldről érkezett "expat" tanároknak, mivel nem külföldről jelentkeztem. "Ha Angliából jelentkezett volna, más lenne a helyzet", hangzott el. A felajánlott fizetés kb. 50%-kal lett volna alacsonyabb, mint a külföldről érkezett tanároké. Én ezt rendkívül méltánytalannak érzem. Ilyen esetben mi a jogi helyzet?
Részlet a válaszából: […] A Magyarországon nyilvántartásba vett és engedéllyel rendelkező nemzetközi iskolánál foglalkoztatottak munkavállalókkal munkaviszonyt létesítenek. Az Mt. 12. §-a kimondja: a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Bizonyítási teher rendeltetésellenes joggyakorlás esetén

Kérdés: 2010-ben keresetet nyújtottam be a bíróságra, mert 2010. október 26-án a kormánytisztviselői jogviszonyomat indokolás nélkül megszüntették. Rendeltetésellenes munkáltatói joggyakorlásra hivatkoztam. A per még jelenleg is folyamatban van. Eddig meghallgatták a főnökeimet tanúként. Én is tudnék olyan személyt hozni, aki az állításaimat alátámasztja, de nem tudom, hogy mekkora a tanúk szerepe a munkaügyi perekben. Önök szerint milyen esélyeim vannak?
Részlet a válaszából: […]  Egy folyamatban lévő pert a teljes iratanyag ismerete nélkülfelelősen megítélni nem lehetséges, ráadásul nem is áll módunkban ilyenügyekben állást foglalni, tehát ügyének várható kimeneteléről véleményt alkotninem tiszte újságunknak. Általánosságban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 2.

Megtámadható-e az indokolás nélküli felmentés?

Kérdés: Kormánytisztviselőnk jogviszonyát az új törvényi rendelkezéseknek megfelelően indokolás nélküli felmentéssel szüntettük meg. Kormánytisztviselőnk azzal fenyeget, hogy a bíróság elé viszi az ügyet, mivel véleménye szerint a felmentés hátterében politikai diszkrimináció áll. Önök szerint van esélye a munkaügyi bíróság előtt?
Részlet a válaszából: […] A Ktjv. 8. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében akormánytisztviselői jogviszonyt a munkáltató felmentéssel indokolás nélkül ismegszüntetheti. Mivel a kormánytisztviselői jogviszony tekintetében isalkalmazni kell az egyenlő bánásmód követelményét, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

Károkozás munkavállalói elismerése

Kérdés: Az egyik munkavállalónk szabálytalanul kezelte a házipénztárt, és nagyobb összegben, több hónap óta saját részére pénzt vett ki belőle. Ezt utóbb önként bevallotta, és írásban el is ismerte, megjelölve a pontos összeget is. Ugyanakkor kiderült, hogy a pénztárhoz más is hozzáférhetett, az nem volt megfelelően lezárva, mivel az egységnél az volt – a vezető által is ismert – bevett gyakorlat, hogy mindenki vett ki pénzt, amikor szüksége volt rá a munkájához. Ilyen esetben milyen alapon lehet a kártérítési felelősség megállapítása iránt pereskedni?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kártköteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggelátvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóanőrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel [Mt. 169. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Egyenlő bánásmód – az állás betöltésekor

Kérdés: Gépkocsivezetőként dolgoztam az egyik cégnél, ahol felmondtak nekem arra hivatkozással, hogy munkaképességem megváltozott, és a munkáltatóm nem tud olyan munkát adni, amit így is el tudnék látni. Később a munkáltatóm álláshirdetést adott fel, amelyben több gépkocsivezetőt is keres, és mivel időközben meggyógyultam, én is jelentkeztem az állásra. Azonban elutasított, szerintem azért, mert nő vagyok, ezt azért gondolom, mert csak férfi gépkocsivezetőket alkalmazott. Kérdésem, hogy mit tehetek? Ha bírósághoz fordulok, lehet-e esélyem megnyerni a pert?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 5. §-a szerint a munkaviszonnyal kapcsolatban azegyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az egyenlő bánásmódkövetelménye megsértésének következményeit megfelelően orvosolni kell, amelynem járhat más munkavállaló jogainak megsértésével, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.