Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott bizonyítási teher tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Bizonyítási teher rendeltetésellenes joggyakorlás esetén

Kérdés: 2010-ben keresetet nyújtottam be a bíróságra, mert 2010. október 26-án a kormánytisztviselői jogviszonyomat indokolás nélkül megszüntették. Rendeltetésellenes munkáltatói joggyakorlásra hivatkoztam. A per még jelenleg is folyamatban van. Eddig meghallgatták a főnökeimet tanúként. Én is tudnék olyan személyt hozni, aki az állításaimat alátámasztja, de nem tudom, hogy mekkora a tanúk szerepe a munkaügyi perekben. Önök szerint milyen esélyeim vannak?
Részlet a válaszból: […]zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányult, vagy erre vezetett [Mt. 4. § (2) bek.]. Amennyiben azonban rendeltetésellenes joggyakorlásra hivatkozik a perben, a fent felsoroltak bizonyítása Önt és nem a munkáltatót terheli. Ki kell emelni továbbá, hogy a jogvita elbírálásához szükséges bizonyítékok rendelkezésre bocsátása a feleket terheli, a bíróság külön nem fogja kötelezni egyik felet sem, hogy akár okirattal, akár tanú vagy szakértő útján bármit bizonyítson. A bizonyítás indítványozása elmulasztásának, illetve a bizonyítási indítvány elkésett voltának jogkövetkezményei, valamint a bizonyítás esetleges sikertelensége pedig a bizonyításra kötelezett felet terheli majd. A bíróság mindössze arra köteles, hogy a jogvita eldöntése érdekében a bizonyításra szoruló tényekről, a bizonyítási teherről, illetve a bizonyítás sikertelenségének következményeiről a feleket előzetesen tájékoztassa. Ez bizonyára a kérdésben megjelölt perben is megtörtént [Pp. 3. § (3) bek.]. Azt javasoljuk, hogy amennyiben a per eldöntéséhez bármilyen további, akár okirati bizonyítékra, akár tanúbizonyítási indítványa lenne, akkor azt minél előbb tegye meg. A bíróság ugyanis a bizonyítás elrendelését mellőzni köteles, ha a bizonyítási indítványt a fél neki felróható okból elkésetten, vagy egyébként a jóhiszemű pervitellel össze nem egyeztethető módon terjeszti elő [Pp. 3. § (4) bek.]. Azt általánosságban nem lehet megállapítani, hogy az egyes perekben mekkora a tanúk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1366