Európai üzemi tanács létrehozása


Cégünk multinacionális vállalatcsoporthoz tartozik, amely az Európai Unióban mintegy 4000 főt foglalkoztat, Magyarországon több mint 1200-at. Kérdésem, kötelező-e, és ha igen, milyen feltételek mellett létrehozni európai üzemi tanácsot?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2011. október 10-én (59. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1138

[…] eljárást akkor kell megindítani, ha – a központi vezetés saját maga így dönt, vagy – a legalább két tagállamban működő, legalább két vállalkozásnál vagy telephelyen foglalkoztatott száz munkavállaló, illetve e munkavállalók képviseleti szervei azt indítványozzák [Eüt. 3. § (1) bek.]. Ha a központi vezetéshez több indítvány érkezik, akkor a munkavállalói létszámot össze kell számítani, és azokból együttesen kell megállapítani, hogy az adott vállalkozásnál vagy telephelyen összesen legalább száz fő indítványozza-e az eljárás megindítását. Ha az indítványt belföldi vállalkozás vagy telephely vezetéséhez terjesztik elő, azt haladéktalanul továbbítani kell a központi vezetéshez, és erről egyidejűleg az indítványtevőt tájékoztatni kell [Eüt. 3. § (2) bek.]. A központi vezetés az indítvány(ok)ról, annak kézhezvételét követően haladéktalanul tájékoztatja a közösségi szinten működő vállalkozáscsoport vagy vállalkozás valamennyi vállalkozását, illetve telephelyét [Eüt. 3. § (3) bek.]. Központi vezetésnek a közösségi szinten működő vállalkozás vezetését, illetve vállalkozáscsoport esetében az ellenőrző vállalkozás vezetését kell tekinteni [Eüt. 2. § (1) bek. d) pont]. Ellenőrző vállalkozás a közösségi szinten működő vállalkozáscsoporthoz tartozó az a vállalkozás, amely tulajdonosi helyzete, pénzügyi részesedése vagy a vállalkozáscsoport tevékenységére vonatkozó szabályozás más rendelkezése alapján meghatározó befolyást képes gyakorolni egy másik vállalkozásra [Eüt. 2. § (2) bek.]. Annak meghatározása során, hogy egy vállalkozás ellenőrző vállalkozásnak minősül-e, annak a tagállamnak a jogát kell alkalmazni, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.