Munkáltató nevének használata


A munkavállalóink bejelentették, hogy szakszervezetet alapítanak, és a cég nevét belefoglalnák a szakszervezet megnevezésébe, mivel annak utalnia kell arra, hogy a szakszervezet pontosan hol működik. Erre vonatkozóan a munkavállalók kéréssel fordultak az ügyvezetőhöz, aki viszont nem szeretné, hogy a cég neve a szakszervezet nevében bármilyen formában megjelenjen. Kötelező megadni a hozzájárulást, vagy van lehetőség arra, hogy visszautasíthassuk a kérést?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2010. szeptember 20-án (41. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 808

[…] kell, kivéve ha a védelem – jellegénél fogva – csak a magánszemélyeket illetheti meg [Ptk. 75. § (2) bek.]. A névviseléshez való jog így megilleti a jogi személyeket is, és az e jog védelmére vonatkozó polgári jogi szabályokat rájuk is alkalmazni kell. A névviselési jog sérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ [Ptk. 77. § (4) bek.]. A személyhez fűződő jogokat nem sérti az a magatartás, amelyhez a jogosult hozzájárult, feltéve hogy a hozzájárulás megadása társadalmi érdeket nem sért, vagy veszélyeztet. A személyhez fűződő jogokat egyébként korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis [Ptk. 75. § (3) bek.]. A […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.