Utazási utalvány ismételt kiadásának megtagadása

Kérdés: 2023. március 31-én a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. Korm. rendelet alapján a munkavállalónk részére adtunk utazási utalványt, amely a menetjegy árából 12 alkalommal biztosít számára 50%-os kedvezményt. A dolgozó azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy elhagyta az utalványát, ezért szeretne másikat kérni. Ezen kérését elutasítottuk arra hivatkozva, hogy évente kizárólag 12 alkalomra jár, és nincs lehetőség többször kiadni az utalványt. Kérem szíves segítségét, hogy jogszerűen jártam-e el?
Részlet a válaszából: […] Utazási utalvánnyal a foglalkoztatott – évente 12 alkalommal – a jogszabályban meghatározott kedvezményű menettérti utazásra jogosult [85/2007. Korm. rendelet 7. § (1) bek.]. Az utazási utalványt a munkáltató minden év március 31. napjáig a jogosultak rendelkezésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Utazási kedvezmény egyházi pedagógiai intézményben

Kérdés: A 85/2007. Korm. rendelet 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján megilleti-e az 50%-os kedvezményt biztosító utazási utalvány az egyházi fenntartásban működő pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazottait (pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, titkárnő) is?
Részlet a válaszából: […] A 85/2007. Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése szerint utazási utalvánnyal rendelkezve, évente 12 alkalommal 50%-os kedvezményű menettérti utazásra jogosultak a költségvetési szervek és intézmények például közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Költségvetési szervnél foglalkoztatott munkavállalók utazási kedvezménye

Kérdés: Megilleti-e az 50%-os utazási utalvány a költségvetési szervnél munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalókat?
Részlet a válaszából: […] A 85/2007. Korm. rendelet szerinti egyik kedvezmény az alkalmazásban állók számára jár: Utazási utalvány alapján évente 12 alkalommal, 50%-os kedvezménnyel igénybe vehető helyközi menettérti utazásra jogosultak a vasúti személyszállításban, HÉV-en, helyközi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 29.

Közalkalmazott utazási utalványra való jogosultsága

Kérdés: Megilleti-e az 50%-os kedvezményt biztosító utazási igazolvány a nem aktív – például gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő, vagy felmentési idejüket töltő – közalkalmazottakat? Az utazási igazolványra vonatkozó jogszabály a jogosulti kör meghatározásánál általánosságban csak a "foglalkoztatott" kifejezést használja.
Részlet a válaszából: […]  A 85/2007. Korm. rendelet értelmében "utazási utalvány" alapjánévente 12 alkalommal, a rendelet mellékletben meghatározott kedvezményűmenettérti utazásra jogosult a költségvetési szervek és intézmények – beleértveaz önkormányzati költségvetésből gazdálkodó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.