Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott munkáltatói igazolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Munkavállaló tartozásai és beteg­szabadságának megállapíthatósága

Kérdés: 2012. július 1. utáni munkaviszony megszűnése esetén nem kell/lehet kiadni a MIL-lapot. Mi a helyes eljárás az új munkaviszony létesítésekor a munkabért terhelő letiltásokra vonatkozóan? Nyilatkoztatni kell a munkavállalót, hogy milyen levonás terheli a munkabérét? Honnan lehet megtudni, hogy mennyi a tartozásának az egyenlege? A munkáltatónak milyen felelőssége, illetve készfizető kezessége van, ha nincs a birtokában a letiltásra vonatkozó irat? Másik kérdésünk: a munkavállalónak a tárgyévben kivett betegszabadságról nyilatkoznia kell-e, ha tévesen nyilatkozott, vagy nem tudja, hogy mennyi betegszabadságot vett igénybe, akkor mi a helyes eljárás? Ha tévesen nyilatkozott, annak milyen vonzatai lehetnek?
Részlet a válaszból: […]ezen igazoláson szerepel a tárgyévi biztosítási idő időtartama is;- adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről a Vht. 78. §-a alapján, melynek értelmében "a munkáltató köteles az adós részére a munkaviszony megszűnésekor olyan igazolást kiállítani, amely feltünteti, hogy a munkabérből milyen tartozásokat, milyen határozat vagy jogszabály alapján, kinek a részére kell levonni; igazolást kell adni arról is, hogy a munkavállalónak tartozása nincs".Az Mt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint - amelyet értelemszerűen a munkaviszony léteítésekor is alkalmazni kell -, a munkáltató és a munkavállaló kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint a törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. Ez alapján a munkavállalónak az előző munkáltató által kiadott, a Vht.-ben előírt adatlapot be kell mutatnia az új munkáltatója számára.A munkáltató bérből való levonásért fennálló felelősségét a Vht. 79. §-a szabályozza, előírva, hogy a munkáltató - a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelessége megszegése esetén - a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek. Ha pedig a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelességet a munkáltató alkalmazottja szándékosan szegte meg, és a munkáltatótól a le nem vont összeget nem lehetett behajtani, a be nem hajtott összeg erejéig az alkalmazott készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek.A betegszabadság kérdésében 2012. második félévében problémát jelent a munkáltatói igazolás eltörlése, hiszen a betegszabadságra vonatkozó azon előírás [Mt. 126. § (3) bekezdés], amely szerint a munkavállaló az évi 15 napos betegszabadságnak az év közben kezdődő munkaviszonyában a munkaviszony időtartamától függő részére jogosult, függetlenül attól, hogy az előző munkahelyén igénybe vett-e és mennyi betegszabadságot, csak 2013. január 1-jétől fog hatályba lépni. 2012. december 31-ig még a régi Mt. 137. §-ának (4) bekezdését kell alkalmazni, miszerint "év közben kezdődő munkaviszony esetén a munkavállaló a naptári évre járó betegszabadság időarányos részére jogosult. Ez azonban - ha a munkavállaló az év folyamán már munkaviszonyban állt - nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1463