Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott munkakörtől eltérő foglalkoztatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Személygépkocsi vezetésére utasítás - ha nem munkaköri feladat

Kérdés: Szervezetünk (Kjt. hatálya alá tartozunk) több hivatali gépjárművel rendelkezik, melyek között ún. kulcsos autók is vannak. A kulcsos autókat a gépjármű-üzemeltetési szabályzat és a gépjármű vezetésére feljogosító igazgatói határozat alapján vezethetik a kollégák. Vannak olyan munkakörök, ahol eleve előírjuk az álláshirdetésben, hogy szükséges a gépjárművezetői engedély (pl. a műszaki osztályos kollégáknak), és van, amelyik munkakörnél nem írjuk ugyan elő ezt a feltételt, de időnként (például helyettesítésnél) elvárnánk a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező kollégától, hogy vezessen. Ez utóbbi esetben a kollégák ellenállnak (a vezetőjük is), azzal érvelnek, hogy mivel nem írtuk elő a munkaköri leírásukban, nem várható el, hogy autót vezessenek. Aggályuk, hogy hivatali autóról van szó. A konkrét probléma: az a B kategóriás gépjárművezetői engedéllyel rendelkező, és napi szinten saját autót vezető kolléga, aki a pénztárost helyettesíti, nem akarja vezetni a hivatali kulcsos autót. Azért lenne szükséges, hogy a pénztárost helyettesítő kolléga is vezessen, mert bizonyos összeghatár felett a bankból gépjárművel kellene, hogy elhozza a pénzt, de nem hatékony a feladatellátás, ha valakinek fuvaroznia kell azt, aki tulajdonképpen maga is vezet. A hivatali gépjárművezetésre való feljogosítás beleférhet-e a munkáltató utasításadási jogkörébe vagy egyéb jogkörbe?
Részlet a válaszból: […]munkakörrel. Például, a kérdésben szereplő pénztáros munkavállaló utasítható arra, hogy a bankból készpénzt hozzon el, de arra már nem, hogy a konyhásoknak segítsen a megvásárolt élelmiszert elhozni a piacról. Ugyanakkor a munkáltatónak arra is lehetősége van, hogy a munkavállalót olyan feladatra kötelezze, ami nem része a munkakörének. Ez a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. §). Ennek lényege az, hogy a munkáltató egyoldalú utasítással kötelezi a munkavállalót a szerződés (kinevezés) szerinti munkakörtől eltérő feladatra, amely évente nem haladhatja meg a 44 munkanapot. Ha tehát a munkavállaló munkaköre eredetileg nem pénztáros, de a munkáltató e munkakör ideiglenes helyettesítésére utasítja, az e munkakörrel összefüggően elvárhatja tőle az autóvezetést is.A fent kifejtetteknek a méltányosság elve állít korlátot. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató utasításával nem okozhat a munkavállalónak aránytalan sérelmet [Mt. 6. § (3) bek.]. A gépkocsivezetésre utasításnál ez akkor merülhet fel például, ha a munkavállalónak van ugyan jogosítványa, de évek óta nem vezetett, vagy még nagyon gyakorlatlan sofőr, aki ezért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3695

2. találat: Munkakörbe nem tartozó feladatok ellátásának díjazása

Kérdés: A munkahelyemen 12 órás váltott munkarendben dolgozom. Továbbá havi 3-4 alkalommal helyettesítenem kell, ekkor este 7-től akár reggel 8-ig vagy délig is dolgozom. Kértem helyettesítési díjat, mire a munkáltató azt válaszolta, hogy ha több a fizetésük azoknak, akiket helyettesítek, mint nekem, akkor talán kaphatok valamennyivel többet, de ha nem, akkor nem. (Munkakörükben külön pótlék is jár az általam helyettesített kollégáimnak.) Van-e jogom helyettesítési díjra?
Részlet a válaszból: […]munkáltatónak lehetősége van a munkavállalót más munkakörbe, így olyanba is beosztani, ahol a munkavállalók munkabére magasabb összegű a munkavállaló munkakörére érvényes díjazáshoz képest. Ekkor azonban arra az időre, amelyre ezt a munkakört látja el, az ehhez tartozó munkabért meg kell a munkavállalónak kapnia. (Nem helyettesítési díj jár, ilyet az Mt. egyébként már nem is szabályoz, hanem a munkabér mértéke lesz magasabb.) Ha viszont az ellátott munkakör bére annyi, vagy alacsonyabb, mint a helyettesítő munkavállalóé, akkor többletdíjazás nem jár. Amennyiben a másik munkakör ellátásához pótlék is kapcsolódik, akkor arra a helyettesítő munkavállaló is jogosult lesz. Az Mt. szerinti bérpótlékok ugyanis általában a munkavégzés időpontjához, időtartamához kapcsolódnak, idetartozik a vasárnapi, munkaszüneti napi, éjszakai, több műszakos beosztásban, illetve rendkívüli munkaidőben való munkavégzést honoráló bérpótlék.Az eltérő munkakörben való munkavégzésre is alkalmaznia kell a munkáltatónak a munkaidő beosztására vonatkozó általános szabályokat. Vagyis attól még, hogy a munkáltató ilyen munkavégzést rendel el a munkavállalónak, a szerződéses munkaidejét (általában napi 8 óra) nem hosszabbíthatja meg. A rendes munkaidőt ugyanúgy be kell osztania, az előzetesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2175

3. találat: A munkakör határai

Kérdés: Miként lehet a munkakör határait meghatározni, illetve lehet-e kérni a munkavállalót, hogy a munkakörébe nem tartozó feladatokat is ellássa?
Részlet a válaszból: […]A törvény erre is lehetőséget ad.Eseti jelleggel a munkáltató utasítást adhat a munkavállalónak nem munkakörbe tartozó, egyéb feladatok ellátásra is. A munkavállaló pedig a munkáltató utasításai szerint köteles munkát végezni [Mt. 52. § (1) bek. c) pont], ezért az utasítást a törvényben meghatározott kivételekkel végre kell hajtania. A munkavállaló azonban megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné [Mt. 54. § (2) bek.]. A munkavállaló el is térhet a munkáltató utasításától, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli, és a munkáltató értesítésére nincs mód [Mt. 54. § (4) bek.]. Utólag természetesen a munkáltatót erről haladéktalanul tájékoztatni kell. Ezen túlmenően pedig a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné [Mt. 54. § (1) bek.].Abban az esetben, ha a munkáltató nem eseti jelleggel szeretne a munkavállalóra a munkakörébe nem tartozó feladatokat bízni, hanem huzamosabb ideig kívánja eltérő munkakörben foglalkoztatni, akkor arra ügyelnie kell, hogy egyoldalú munkáltatói utasítással elrendelt eltérő munkakörben történő foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1781

4. találat: Bálozó pedagógus munkavégzése

Kérdés: Kötelezhető-e egy pedagógus szombat éjszaka olyan munkára, amely nem pedagógiai jellegű, gyermekek nincsenek jelen, tulajdonképpen egy olyan szórakoztatórendezvényen való részvételről van szó, ahol az iskolai alapítvány részére támogatást gyűjtünk? Cserébe valamelyik tanítási szünet egy nappal hosszabb lenne a pedagógus számára.
Részlet a válaszból: […]munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. Ebben az esetben a más munkakörben való foglalkoztatásról (korábbi szóhasználattal: átirányításról) van szó. Ennek korlátja, hogy az ilyen munkavégzés tartama naptári évenként összesen a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát nem haladhatja meg; illetve, mivel éjszakai (22-06 óra közötti) munkavégzésről van szó, az Mt. 113. §-ának (3) bekezdése alapján ez várandós munkavállalót (közalkalmazottat), 3 évesnél fiatalabb gyermekét nevelő nőt, illetve egyedül nevelő férfit nem érinthet. Az éjszakai időszakra eső munkáért, ha annak időtartama legalább az egy órát eléri, az Mt. 145. §-a szerint 15%-os bérpótlék (illetménypótlék) jár, akár rendes, akár rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésről van szó.A szokott munkavégzési időtől való eltérés sem lehetetlen; ez történhet úgy is, hogy a munkáltató előzetesen beosztja a munkavállalókat a rendezvény idejére, ekkor rendes munkaidőről van[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1692