Munkakörátadás elmaradása - nem köthető ki kötbér

Kérdés: Kötelezheti-e magát a munkavállaló a munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodásban (közös megegyezésben) olyan összeg (kimondottan kötbér) megfizetésére, amely arra az esetre jár a munkáltatónak, ha a munkavállaló nem tesz eleget a munkakör átadására irányuló kötelezettségének?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. kifejezetten meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyeket a Ptk.-ból a munkaviszony tekintetében is alkalmazni kell. A fel nem hívott rendelkezések alkalmazására álláspontunk szerint a munkaviszony tekintetében jogszerűen nem kerülhet sor. A Ptk. értelmében a kötelezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.

Munkakör átadása a munkavállaló keresőképtelensége esetén

Kérdés: A munkavállaló a munkáltatóval fennálló munkaviszonyát az Mt. 65. §-ának (1) bekezdése alapján felmondással megszüntette. A munkavállaló felmondási ideje alatt, a munkakörátadást megelőzően keresőképtelenné válik. A keresőképtelenség a munkaviszony megszűnéséig fennáll. Köteles-e a munkavállaló munkakörátadási kötelezettségének a keresőképtelenség fennállása alatt eleget tenni? Felel-e a munkavállaló azért a kárért, amely a munkáltatót azzal összefüggésben éri, hogy a munkavállaló munkakörátadási kötelezettségének a munkaviszony fennállása alatt nem tett eleget? Van-e jelentősége a keresőképtelenség mértékének (pl. annak, hogy a munkavállaló járó- vagy fekvőbeteg-e)?
Részlet a válaszából: […] ...megszüntetésekor, illetve megszűnésekor köteles a munkakörét az előírt rendben átadni, és a munkáltatóval elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles biztosítani [Mt. 80. § (1) bek.]. Elöljáróban, az Mt. 84...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Munkakörátadás - a munkaviszony megszűnését követően

Kérdés: Egyik volt munkavállalónk rendes felmondással úgy szüntette meg a munkaviszonyát, hogy a felmondási idő kezdetét követően keresőképtelen beteggé vált. A felmondási idő végén azzal a problémával szembesültünk, hogy volt munkavállalónk a betegségből kifolyólag nem adta át a munkakörét. Elrendelhetem jogszerűen a munkakör átadását, annak ellenére, hogy nincs már szerződéses kapcsolat közöttünk?
Részlet a válaszából: […] ...esetben a munkavállaló ugyan menthető okból, neki fel nem róhatóan nemtudott időben eleget tenni az elszámolási kötelezettségének, amunkakörátadással kapcsolatos feladatok teljesítése alól nem mentesültvéglegesen. A felek kölcsönös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.