Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott megfelelő ellenérték tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Versenytilalmi megállapodás megfelelő ellenértéke

Kérdés: Még a régi Mt. hatálya alatt versenytilalmi megállapodást kötöttünk munkavállalóinkkal, miszerint a munkavállalók vállalják, hogy a munkaviszony megszűnését követően egy évig nem dolgoznak versenytársainknál. Ezért cserébe egyhavi munkabérüknek megfelelő összeget fizetünk nekik a munkaviszony megszűnésekor a törvényben előírt kifizetéseken túl. Szeretnénk tudni, hogy az új Mt. hatálybalépésével nem veszítette-e érvényét ez a megállapodás.
Részlet a válaszból: […]korlátozás mértékével.Az Mt. a korábbinál konkrétabban meghatározza, hogy mit tekint megfelelő ellenértéknek. A hatályos rendelkezések szerint a felek megállapodása alapján a munkavállaló - legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné [Mt. 228. § (1) bekezdés]. Ezen kötelezettség teljesítéséért a munkáltató megfelelő ellenértéket köteles fizetni. Az ellenérték összegének meghatározásánál különösen arra kell tekintettel lenni, hogy a megállapodás milyen mértékben akadályozza a munkavállalót - elsősorban képzettségére és gyakorlatára tekintettel - újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében. Az ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada [Mt. 228. § (2) bekezdés].Mindezek alapján megállapítható, hogy a kérdésben leírt ellenérték sem a régi, sem az új Mt. rendelkezései szerint nem tekinthető megfelelőnek, ennek következtében a versenytilalmi megállapodás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1636

2. találat: Versenytilalmi megállapodás - megfelelő ellenérték

Kérdés: Cégünkhöz gazdasági igazgatói munkakörbe szeretnénk felvenni egy új munkavállalót. Korábbi rossz tapasztalatokból kiindulva azonban versenytilalmi megállapodást is szeretnénk kötni a munkaszerződésbe foglaltan. Számunkra az lenne a legkedvezőbb, ha a munkabérébe beépítenénk a díját annak, hogy a munkaviszony megszüntetése esetén más konkurens cégnél egy évig ne helyezkedjen el. Belefoglalhatjuk-e ezt a munkaszerződésbe akként, hogy "a versenytilalmi megállapodás ellenértéke a munkabérbe került beépítésre"?
Részlet a válaszból: […]megtiltják, hogy leendő munkavállalójuk a munkaviszony megszűnését követően meghatározott tevékenységet végző más cégeknél vállaljon munkát, esetleg egyéb módon korlátozzák őt a konkurenciánál történő elhelyezkedésben. Arra azonban ügyelni kell, hogy a munkavállaló ezért a korlátozásért megkapja a megfelelő ellenértéket, és a "tilalom" ne veszélyeztesse indokolatlanul és aránytalanul a munkavállaló újbóli elhelyezkedését. A megfelelő ellenérték nagyságában - a fenti szempontok figyelembevételével - a munkáltató és a munkavállaló szabadon megállapodhatnak. A gyakorlatban megfelelő ellenértéknek minősül általában a tilalom időtartamának megfelelő összegű átlagkereset fele. A felek rendelkezhetnek úgy is, hogy az ellenérték egy összegben, de akár akként is, hogy részletekben kerül megfizetésre a munkavállaló részére. Mivel jogszabály nem zárja ki, így annak sincsen akadálya, hogy az ellenérték beépítésre kerüljön a munkabérbe. A kérdésükben szereplő megfogalmazás azonban nem kellően pontos, így jogvita esetén az ily módon megállapított ellenértéket valószínűleg nem minősítené megfelelőnek a bíróság. Esetünkben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1072

3. találat: Versenytilalmi megállapodás - ellenérték részletekben?

Kérdés: Próbaidő alatt szüntettük meg egyik munkavállalónk munkaviszonyát. E dokumentumban fenntartottuk a munkaszerződésben korábban kikötött versenytilalmi korlátozást, vállalva, hogy 18 havi bért 9 részletben (2 havonta) megfizetünk azért, hogy a munkavállaló 3 éven át ne dolgozzon olyan "más társaságnál, amely akár Magyarországon, akár Magyarország területén kívül a munkáltatóval konkurens tevékenységet folytat". A munkavállaló most egy összegben történő kifizetéshez ragaszkodik, mivel - szerinte - egyébként sem arányos a háromévi elhelyezkedési korlátozás a másfél évi bér megfizetésével. Szerintünk viszont a részletfizetést nem tiltja a Munka Törvénykönyve, és nem értünk egyet azzal az állítással sem, hogy a kikötött ellenérték aránytalan lenne.
Részlet a válaszból: […]kell figyelembe venni. Eszerint a szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja. Semmis az a szerződés, amely jogszabályba ütközik, vagy amelyet jogszabály megkerülésével kötöttek (kivéve ha ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt fűz), továbbá ha a szerződés nyilvánvalóan a jó erkölcsbe ütközik, illetve megtámadható, ha a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság áll fenn. Mivel az Mt. 3. § (6) bekezdése nem zárja ki az ellenérték munkáltató által részletekben történő megfizetését, nem állítható, hogy az ilyen szerződéses megállapodás jogszabályba ütközne. Ami az ellenérték megfelelőségét illeti: a Legfelsőbb Bíróság gyakorlata (BH 2006. 334.) szerint "az Mt. 3. § (6) bekezdésében a munkavállalói kötelezettségvállalás ellentételezéseként kikötött ellenérték megfelelősége tekintetében nem lehet egységes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 986