Versenytilalmi megállapodás megfelelő ellenértéke

Kérdés: Még a régi Mt. hatálya alatt versenytilalmi megállapodást kötöttünk munkavállalóinkkal, miszerint a munkavállalók vállalják, hogy a munkaviszony megszűnését követően egy évig nem dolgoznak versenytársainknál. Ezért cserébe egyhavi munkabérüknek megfelelő összeget fizetünk nekik a munkaviszony megszűnésekor a törvényben előírt kifizetéseken túl. Szeretnénk tudni, hogy az új Mt. hatálybalépésével nem veszítette-e érvényét ez a megállapodás.
Részlet a válaszából: […] ...olyan magatartást tanúsítani, mellyel a munkáltató jogos gazdasági érdekét nem veszélyezteti, ha erre a munkavállalót ilyen tartalmú, megfelelő ellenérték fejében kötött megállapodás kötelezi [régi Mt. 3. § (6) bekezdés]. A megfelelő ellenértéket a törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 29.

Versenytilalmi megállapodás - megfelelő ellenérték

Kérdés: Cégünkhöz gazdasági igazgatói munkakörbe szeretnénk felvenni egy új munkavállalót. Korábbi rossz tapasztalatokból kiindulva azonban versenytilalmi megállapodást is szeretnénk kötni a munkaszerződésbe foglaltan. Számunkra az lenne a legkedvezőbb, ha a munkabérébe beépítenénk a díját annak, hogy a munkaviszony megszüntetése esetén más konkurens cégnél egy évig ne helyezkedjen el. Belefoglalhatjuk-e ezt a munkaszerződésbe akként, hogy "a versenytilalmi megállapodás ellenértéke a munkabérbe került beépítésre"?
Részlet a válaszából: […] ...veszélyezteti, feltéve hogy a felek ilyen tartalmúmegállapodást kötöttek egymással, és ebben meghatározták a munkavállaló részérea megfelelő ellenértéket. Ilyen versenytilalmi megállapodás a munkavállalótlegfeljebb három évig terhelheti. Annak nincsen akadálya,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Versenytilalmi megállapodás - ellenérték részletekben?

Kérdés: Próbaidő alatt szüntettük meg egyik munkavállalónk munkaviszonyát. E dokumentumban fenntartottuk a munkaszerződésben korábban kikötött versenytilalmi korlátozást, vállalva, hogy 18 havi bért 9 részletben (2 havonta) megfizetünk azért, hogy a munkavállaló 3 éven át ne dolgozzon olyan "más társaságnál, amely akár Magyarországon, akár Magyarország területén kívül a munkáltatóval konkurens tevékenységet folytat". A munkavállaló most egy összegben történő kifizetéshez ragaszkodik, mivel - szerinte - egyébként sem arányos a háromévi elhelyezkedési korlátozás a másfél évi bér megfizetésével. Szerintünk viszont a részletfizetést nem tiltja a Munka Törvénykönyve, és nem értünk egyet azzal az állítással sem, hogy a kikötött ellenérték aránytalan lenne.
Részlet a válaszából: […] ...megszűnését követően amunkáltató gazdasági érdekei védelmével kapcsolatos kötelezettség amunkavállalót csak ilyen tartalmú, megfelelő ellenérték fejében kötöttmegállapodás alapján és legfeljebb 3 évig terhelheti. E megállapodásra apolgári jog szabályai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.