Ösztöndíjasok továbbfoglalkoztatása létszámstop esetén

Kérdés: Két köztisztviselő kollégánk elmegy nyugdíjba. A helyüket szeretnénk betölteni. Az egyikre meglenne a jelöltünk, az ösztöndíjas jogviszonyban álló kolléganőnk, aki már gyakorlatot szerzett az olyan típusú feladatokban, amit a nyugdíjba menő látott el, így a helyére természetesen őt szeretnénk megtartani. A másik helyet is egy ösztöndíjassal kívánjuk betölteni, aki hasonló feladatokat végzett egy másik közigazgatási szervnél. Mivel létszámstop van a közigazgatásban, milyen lehetőségeink vannak?
Részlet a válaszából: […] A 1127/2009. Korm. határozat 2. pont a) alpontja alapjánüres álláshely, illetve megüresedő álláshely ösztöndíjastovábbfoglalkoztatásával betölthető. A határozatlan időre szóló közszolgálatijogviszony létesítése esetében – tekintettel a Ktv. 10. § (1) bekezdésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.

Létszámstop – a határozott idejű kinevezés meghosszabbítása (I.)

Kérdés: Olvasom, hogy létszámstop van a közigazgatásban. Ez engem is érint, mert határozott idejű köztisztviselői kinevezésem van, a határozott idő szeptemberben jár le. A munkáltatóm korábban megígérte, hogy átvesz határozatlan idejű státuszra. Most azt mondja, hogy ez a létszámstop miatt nem lehetséges. Igaza van, vagy lehetséges-e a lejáró határozott idejű jogviszonyomat határozatlan idejűre módosítani, de legalább meghosszabbítani?
Részlet a válaszából: […] Az 1127/2009. Korm. határozat rendelkezik arról, hogy aközigazgatásban mely álláshelyek nem tölthetők be, illetve melyek kivételek azáltalános szabály alól. Az 1127/2009. Korm. határozat kimondja, hogy a hatályaalá tartozó szerveknél a meglévő üres, valamint megüresedő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Létszámstop – a helyettesítők közszolgálati jogviszonya? (II.)

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, egy GYES-en (fizetés nélküli szabadságon) lévő kolléganő helyére vettek fel határozott időre. Mi lesz a létszámstoppal az állásommal?
Részlet a válaszából: […] Az 1127/2009. Korm. határozat állapítja meg, hogy melyálláshelyek nem tölthetők be, illetve kivételesen mikor van mód az álláshelybetöltésére. A határozat hatálya alatti szerveknél, az üres, valamintmegüresedő álláshelyek – a határozatban foglalt kivételektől eltekintve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.