Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott jogviszonyok elhatárolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Előadó-művészet - a számlázás kérdőjelei

Kérdés: Önkormányzati tulajdonú kulturális szolgáltató költségvetési szerv munkavállalóival összefüggésben két kérdés vetődött fel. Az intézmény előadó-művészeti szervezetet alapító okirata szerint munkavállalói az Mt. hatálya alá tartoznak. Az érintett munkavállaló munkaköre kórustag, és ehhez kapcsolódóan szólóéneklésre - mint művészeti tevékenységre - számlát nyújtana be a munkáltatója felé. Köthet-e vele polgári jogi szerződést az intézmény vezetője erre a tevékenységre eseti jelleggel? A másik munkavállaló művészeti menedzser munkakörben van, és az intézmény kórusfellépései során konferálási feladatokat látna el, és számlázna rendezvényszervezési és kommunikációs tevékenységről. Jogszerű megoldás-e, ha a fenti tevékenységek nem kerültek felsorolásba a munkaköri leírásukban, azonban a tevékenység jellegéből adódóan az intézményvezető utasításai szerint járnak el abban a feladatkörben, amelyre a számla szól? Egyáltalán számlázhatnak-e a munkáltatójuk felé?
Részlet a válaszból: […]tevékenységre is a munkaviszony ismérvei lennének megállapíthatók. Ez esetben azt a felek egyező akarata sem vonhatná ki a munkajogi szabályozás hatálya alól. Aszerződés típusát ugyanis annak elnevezésétől függetlenül, a jogviszony valódi tartalma alapján kell meghatározni.Megjegyzendő, hogy a jogviszonyok elhatárolása tekintetében érdemes tanulmányozni a már hatályban nem lévő, de a munkavégzésre irányuló jogviszonyok elhatárolásához mind a mai napig jól használható, a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról szóló 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelvet, ami kitűnően összefoglalja az ezzel kapcsolatos bírói gyakorlatot.Mindazonáltal a jogviszony minősítését az eset összes körülményének mérlegelésével kell elvégezni, így ha valóban eseti jelleggel kerülne sor a szólóénekesi tevékenységre, és a jogviszony valóban nem minősülne munkaviszonynak, összességében nem kizárt a munkavégzésre irányuló jogviszony (pl. megbízási vagy vállalkozási jogviszony) létesítése. Ebben az esetben értelemszerűen külön polgári jogi szerződés kötésére lenne szükség, nem lenne elegendő az intézményvezető erre irányuló egyoldalú kötelezése, illetve utasítása. Ha az ellátandó feladat jellege eltér a munkaviszonyban ellátott munkakörbe eső feladatoktól, elviekben nincs akadálya megbízási szerződés megkötésének, feltéve, hogy az valóban nem minősülne színleltnek, ezáltal leplezett munkaszerződésnek. Ez ugyanakkor a kórustag esetében, akinek a munkaviszonya teljesítése során is az éneklés a fő tevékenysége, nehezebben képzelhető el.Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a szólóéneklésre a munkáltató a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretei között is kötelezhetné a munkavállalót [Mt. 53. § (1) bek.]. Az ilyen foglalkoztatás tartama naptári évenként nem haladhatja meg összesen a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát. Ezt a mértéket arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony év közben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. Ebben az esetben a munkavállaló az erre irányuló feladatokra (tulajdonképpen munkakörre) előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4310

2. találat: Munkaviszony és megbízási jogviszony elhatárolása

Kérdés: Köthető-e megbízási szerződés kozmetikus tevékenység végzésére? Eddig heti tíz órában alkalmaztam kozmetikust a vállalkozásomban, de a továbbiakban nem tud rendszeres munkát végezni, ezért gondoltam megbízási szerződésre. A könyvelőm szerint azonban ezt a szerződést csak szellemi tevékenységre lehet kötni.
Részlet a válaszból: […]irányelv ad iránymutatást. Az irányelv szerint megkülönböztethetünk elsődleges és másodlagos minősítő jegyeket. Elsődlegesen azt kell megvizsgálni, fennáll-e a felek közötti alá-fölé rendeltségi viszony, van-e rendelkezésre állási kötelezettség, a feladatok munkakörként kerülnek-e meghatározásra, van-e személyes munkavégzési kötelezettség, továbbá munkabér jellegű-e a díjazás.Másodlagosan segíti az elhatárolást, hogy megvizsgáljuk a munkaidőt, a munkavégzési helyet, a munkaeszközök biztosítását, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását. Munkaviszony esetén a munkáltató és a munkavállaló között alá-fölé rendeltségi helyzet áll fenn, a munkáltatót foglalkoztatási, a munkavállalót rendelkezésre állási kötelezettség terheli, a munkakör határozza meg az ellátandó tevékenység keretét, a munkavállaló személyesen köteles munkát végezni, a munkáltató pedig rendszeres munkabérfizetésre köteles. A munkarendet és a munkaidőt általában a munkáltató határozza meg, a munkavégzéshez a munkáltató biztosítja az eszközt és az anyagot. A munkáltató köteles az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítására.Ettől eltérően, megbízás esetén nincs a felek között alá-fölé rendeltség, sem általános foglalkoztatási és rendelkezésre állási kötelezettség. A megbízott konkrét ügy vagy feladat ellátására vállal kötelezettséget. A szerződés szerinti pontosan - és nem a munkakör szerinti, keretjelleggel - meghatározott tevékenységet a megbízott személyesen köteles végezni, de a megbízó hozzájárulásával más személyt is igénybe vehet. A megbízási díj tipikusan egyszer fizetendő, tartós megbízásnál lehet rendszeres[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2635