Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott jogállásváltás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Jogállásváltás törvény erejénél fogva - a gazdasági vezető közalkalmazott kormánytisztviselői besorolása

Kérdés: A 259/2010. Korm. rendelet alapján szervezetünk központi hivatallá alakult, és a jogszabály erejénél fogva a nálunk foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya kormánytisztviselői jogviszonnyá alakult. A korábbi gazdasági vezetőnk (aki egyébként a hivatal vezetőjének helyettese) besorolásánál hogyan járhatunk el helyesen, főosztályvezetői vagy helyettes államtitkári illetményre lesz-e jogosult?
Részlet a válaszból: […]jogállásváltozás időpontjában. A jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevő munkáltató az átalakulást követő harminc napon belül tájékoztatja [Ktjv. 6/A. § (2) bek.], illetve negyvenöt napon belül átsorolja - és megállapítja az illetményét - a kormánytisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabályok alapján [Ktjv. 6/A. § (5) bek.]. Fentiek mellett a Ktjv. kifejezetten rendelkezik a vezetők jogviszonyának átalakulása körében a besorolásra irányadó szabályokról. A Ktjv. 6/A. § (8) bekezdése értelmében a közalkalmazotti jogviszonyban álló vezető jogviszonyának átalakulását követően - a kormánytisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabály figyelembevételével - kell a vezetői munkakör szintjét és megnevezését megállapítani. Ez azt jelenti tehát, hogy a Ktjv. 12. § (1) bekezdését alapul véve, a korábban közalkalmazotti jogviszonyban álló vezető a jogállásváltozással osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, vagy pedig főosztályvezetői munkakör betöltésére nevezhető ki, figyelemmel arra, hogy a Ktjv. az államigazgatási szerv, illetve a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetésére ezt a három vezetői munkakört nevesíti. Erre tekintettel a gazdasági igazgatót a jogállásváltozással álláspontunk szerint főosztályvezetői munkakörbe szükséges besorolni. Értelmezési kérdést vethet fel, hogy a Ksztv. 73. § (8) bekezdése értelmében a központi hivatal vezetőjének helyettese - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - helyettes államtitkári illetményre jogosult. A jogszabályhelyek együttes értelmezése alapján így - meglátásunk szerint - többféle következtetés is levonható. Egyrészt helytálló lehet azon érvelés, miszerint a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1009