Óvodatitkár átsorolása

Kérdés: A dolgozó 2018. szeptember 1-jétől áll közalkalmazotti jogviszonyban nálunk óvodatitkár munkakörben, besorolása jelenleg: D/7. Ezen jogviszonyát megelőzően rendelkezik 11,5 év munkaviszony jellegű jogviszonnyal és 3,5 év közalkalmazotti jogviszonnyal. A dolgozó 2021. június 30-ával szerzett szlovák óvodapedagógus-diplomát, melyről a honosítási határozatot az Oktatási Hivatal 2021. október 28-án állította ki. A fentiek ismeretében mikor járunk el helyesen: ha 2021. július 1-jétől vagy 2021. november 1-jétől soroljuk át a dolgozót, illetve Gyakornoki fokozatba kell-e átsorolni a dolgozót, vagy közalkalmazotti jogviszonyait figyelembe véve Pedagógus I/3-ba?
Részlet a válaszából: […] ...A külföldön szerzett diploma az Etv. 3. §-ának (1) bekezdése szerint a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ általi elismerése (honosítása) esetén jogosít Magyarországon jogszabályban meghatározott tevékenység, foglalkozás gyakorlására, illetőleg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Japán tanár magyar katedrán – a foglalkoztatás előfeltételei

Kérdés: Japán állampolgárt szeretnénk foglalkoztatni a felsőoktatásban oktatói munkakörben határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban, helyettesítés céljából. Információink szerint első körben munkaerőigény-bejelentést, valamint munkavállalási engedély iránti kérelmet kell benyújtania a munkáltatónak az illetékes kormányhivatal felé. Mik azok a további intézkedések, amelyeket egy ilyen foglalkoztatás esetében meg kell tennie a munkáltatónak, illetve a leendő munkavállalónak? Mi az, amire kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy helyesen járjon el a foglalkoztató (egészségbiztosítás, tartózkodási engedély, szakképzettséget igazoló dokumentumok honosítása stb.)?
Részlet a válaszából: […] ...a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságot megkeresi annak igazolása érdekében, hogy a diploma honosításához vagy elismeréséhez szükséges feltételek fennállnak-e [445/2013. Korm. rendelet 12. § (2) bek.].b) A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Diplomahonosítás – a kinevezés feltétele

Kérdés: Magyar állampolgár vagyok. 2013-ban államvizsgáztam Galántán bankmenedzsment szakirányon. Ez a főiskola a prágai BIVS-nek (2017-től AMBIS) a tagintézménye. A diplomám cseh nyelven lett kiállítva. Lehetőségem lett volna kormányhivatalban kormánytisztviselőként dolgozni. A diplomámat kérték ehhez honosítani. Mivel bankmenedzsment szak (gazdálkodás és menedzsment, valamint logisztika szak együtt) nincs Magyarországon, ezért a honosítása egy az egyben nem vethető össze a magyar oktatásban megszerezhető képesítéssel. A törvény előírja, hogy a diplomát honosítani szükséges, vagy a munkáltató saját jogkörében eldöntheti azt? A 29/2012. Korm. rendelet felsőoktatásban szerzett szakképesítést fogalmaz meg. A hozzánk közeli kormányhivatalban szintén elfogadták az ugyanolyan diplomát, mint az enyém, sima hivatalos (IFFI) fordítás keretében.
Részlet a válaszából: […] A Kit. 267. §-ának (2) bekezdése alapján a kormányhivatali kormánytisztviselők képesítésére vonatkozó részletes szabályokat a 29/2012. Korm. rendelet határozza meg. Ennek 2. § (2) bekezdése alapján kormányhivatalban kormánytisztviselőnek az nevezhető ki, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.

Nagy-Britanniában szerzett végzettség hazai elismerése

Kérdés: Nagy-Britanniában élek, ott végeztem a Ryde Academy elnevezésű oktatási intézményben. Caring for children level 1 elnevezésű diplomám van, ebben az évben kezdem el a level 2 diploma megszerzésére irányuló képzést. Miután ezt is befejezem, szeretnék visszaköltözni Magyarországra. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a diploma mit is ér Magyarországon, hogy munkába is állhatnék-e vele.
Részlet a válaszából: […] ...betölteni. A külföldön megszerzett végzettségeket azok belföldi felhasználásához honosíttatni kell. Az oklevelek elismerésének, illetve honosításának célja az Okl. tv. 3. §-a alapján az, hogy a külföldi oklevélhez azonos jogkövetkezmények fűződjenek, mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 25.

Start kártya – jogosulatlanul igénybe vett járulékkedvezmény

Kérdés: Pályakezdő fiatalt Start kártyával foglalkoztatunk, időközben a pályakezdő felsőfokú végzettséget szerzett, mivel áprilisban sikeresen teljesítette a záróvizsgáit, és ezt jelentette munkáltatójának. A munkáltató erre figyelemmel a magasabb összegű járulékalap után vette igénybe a járulékkedvezményt. A munkavállaló részére azonban csak utóbb augusztusban állították ki a felsőfokú végzettséget igazoló okiratot. Mi a munkáltató teendője, van-e visszafizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...igazolással – külföldön szerzett diplomaesetén a Kboetv. alapján elismert, illetve honosított diploma és az elismerést,illetve a honosítást igazoló határozat bemutatása is szükséges a PM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján.A fentiekre figyelemmel a munkaadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.