Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott hitelezői igény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vezető munkabére a cég felszámolás hatálya alá kerülése esetén

Kérdés: Felszámolóként több felszámolás alatt lévő céget képviselünk. Az egyik ilyen cégnél az ügyvezető munkaviszonyát megszüntettük, amely több mint tizenkét éve állt fenn. Rendkívül magas fizetést kapott, ezért magas végkielégítést kellene fizetnünk neki. Jól értelmezzük az új csődtörvényi rendelkezést, miszerint a felszámolás befejezéséig legfeljebb kéthavi garantált bérminimumnak megfelelő összeget fizethetünk ki neki? Úgy láttuk ugyanis, hogy ez az összeg az Mt.-ben hathavi távolléti díjnak felel meg, és nem tudjuk, melyik törvény szerint járjunk el.
Részlet a válaszból: […]§ (3) bek.].A Csftv. alapvetően a munkabér-követelést felszámolási költségnek tekinti, s mint ilyet, első helyen "a" kategóriában rendeli kielégíteni [Csftv. 57. § (2) bek.]. Ezeket a követeléseket a felszámoló esedékességükkor köteles megfizetni [Csftv. 58. § (1) bek.], és nem kell megvárni a felszámolási zárómérleg elfogadását. Ugyanakkor a vezető esetében nem sorolható a munkabér jellegű követelésének teljes összege "a" kategóriába. A Csftv. szerint ugyanis "h" kategóriába sorolandók azok a követelések - ide nem értve a kötelező legkisebb munkabér, kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén pedig az Mt. 138. §-ának (6) bekezdése szerinti garantált bér kétszeresét el nem érő, hathavi átlagkeresetet meg nem haladó munkabér- és bér jellegű követeléseket -, amelyek jogosultja a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője [Csftv. 57. § (1) bek. hb) alpont].A Csftv. rendelkezései nem mondanak ellent az Mt.-ben foglaltaknak, mindössze a jogalkotó elmulasztotta a rendelkezés hatályosítását a tekintetben, hogy a 2013. január 1-jén hatályba lépett, távolléti díj számítására vonatkozó szabályozással egyidejűleg kiüresedett az átlagkereset-fogalom, és nem írja elő jogszabály, hogyan kellene átlagkeresetet számítani. E körben feltétlenül szükséges lenne a Csftv. módosítása, és az átlagkereset helyett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1703

2. találat: Munkabér mint hitelezői igény a csődeljárásban

Kérdés: A munkáltatóm csődbe ment, amiről minket is tájékoztattak, de a munka azóta is folyik tovább. A csődeljárás előtt két hónapig nem kaptam munkabért, azóta szerencsére rendesen fizetnek. A csődeljárás kapcsán azt hallottam az egyik ügyféltől, hogy a céggel szemben minden igényt be kellett volna jelenteni harminc napon belül, mert különben elveszik. Minket, munkavállalókat erről senki sem tájékoztatott, ezért sehová nem jelentettem be követelést. Ezek szerint jól értem, hogy a kéthavi elmaradt munkabéremet sosem kaphatom meg a cégtől?
Részlet a válaszból: […]megfizetésre kerüljön, melynek mértéke a követelés 1%-a, de legalább 5000 Ft, és legfeljebb 100 000 Ft [Csftv. 12. § (1) bek.].A munkabér-követelések sajátos elbírálás alá esnek. A fizetési haladék ugyanis, amely a céget a csődeljárás elrendelésétől megilleti, nem mentesíti a csődeljárás alatt álló gazdasági társaságot többek között a csődeljárás iránti kérelem benyújtásakor fennálló és kezdő időpontja után keletkezett munkabér-követelések és a bér jellegű egyéb juttatásokra vonatkozó követelések, az ezeket terhelő adók és más közterhek (ideértve a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat is), a végkielégítés, továbbá a szakképzésben részt vevő tanulóknak járó juttatások és kedvezmények kifizetése alól [Csftv. 11. § (1) bek. a) pont]. Ezen túlmenően pedig e követeléseket külön hitelezői igényként sem kell bejelenteni, és a nyilvántartásba vételi díjat sem kell utána megfizetni [Csftv. 12. § (1) bek]. Tehát a felhalmozódott munkabér-követelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1699
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,