Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott hallgatói munkadíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Hallgatói gyakorlatra járó díjazás

Kérdés: Az Nftv., valamint a kapcsolódó 230/2012. Korm. rendelet előírása alapján hallgatói munkaszerződéssel egyetemi hallgatók nyári gyakorlatukat töltik társaságunknál, mely gyakorlat a 6 hét egybefüggő időtartamot meghaladja, ezért arra kötelezően díjazás jár. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy ebben az esetben jár-e az első 6 hétre is a díjazás, vagy csak a hatodik hét letelte után kell díjazást fizetni (minimuma hetente a minimálbér 15%-a)?
Részlet a válaszból: […]alapított gazdálkodó szervezetben, illetve külső gyakorlóhelyen [Nftv. 44. § (1) bek. a) pont]. A hallgatót a fentiek szerinti hathetes időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti meg, amelynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka; a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti [Nftv. 44. § (3) bek.]. Ez alól kivétel, ha a gyakorlatra költségvetési szervnél kerül sor, mivel akkor sem a hallgatói munkaszerződés megkötése, sem a díjazásfizetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2698

2. találat: Diákok díjazása szakmai gyakorlaton

Kérdés: Az Ftv. 48. §-ának (3) bekezdése alapján a hat hétnél hosszabb összefüggő szakmai gyakorlaton részt vevő egyetemi, főiskolai hallgatók számára milyen díjazást, munkabért kell fizetni (mi a jogcím)? A heti, illetve havi díjazás kötelező mértékének mi a minimum- és maximumösszege 2012-ben, valamint milyen járulék- és adójogszabály vonatkozik rájuk?
Részlet a válaszból: […]legkisebb munkabér 15%-ának megfelelő díjazást (hallgatói munkadíjat) fizetni, ha a gazdálkodó szervezetnél hallgatói munkaszerződés alapján történő foglalkoztatásuk ideje meghaladja a 6 hetet. Ez 2012-ben havi 13 950 Ft-ot jelent. Maximumösszeget a törvény nem határoz meg. A hallgatók nem minősülnek biztosítottnak, hanem egészségügyi szolgáltatásra jogosultak [Tbj-tv. 16. § (1) bek. i) pont], kivéve ha munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítenek. A hallgatói munkaviszony díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak minősül, amelyhez akkor kapcsolódik biztosítotti státusz (és ezzel összefüggésben járulékfizetési kötelezettség), ha az e tevékenységből származó, tárgyhavi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1362