Gyógypedagógiai pótlék megállapítása

Kérdés: A bölcsődében a pedagógiai szakszolgálat által kiállított szakvélemény alapján március hónaptól az egyik kisfiú SNI-s lett. Erről azonban a határozatot csak a napokban kaptuk meg. A gyógypedagógiai pótlékot visszamenőlegesen meg kell állapítani, és kifizetni? Illetve, ha igen, március hónaptól visszamenőlegesen? A kisgyermek jelenleg is a bölcsődébe jár.
Részlet a válaszából: […] A 257/2000. Korm. rendelet 15. §-ának (6) bekezdése szerint "a bölcsődében (...), mini bölcsődében a Gyvt. 42. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek nevelését,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Gyógypedagógiai pótlék minibölcsődében

Kérdés: Jogosult-e gyógypedagógiai pótlékra az önkormányzat által fenntartott minibölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő, ha a csoportba korai fejlesztést igénylő gyermek is jár?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 64. §-a (9a) bekezdésének c) pontja kimondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben (pl. minibölcsőde) pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tekintetében az Nkt. 65. §-ának (3) bekezdésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Gyógypedagógiai pótlék – kinek, mely összegben

Kérdés: Jogosult-e gyógypedagógiai pótlékra a nem állami fenntartású köznevelési intézményben dolgozó fejlesztő gondozónő, aki sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását végzi nem közalkalmazotti jogviszonyban? Ha igen, milyen összegre jogosult?
Részlet a válaszából: […] A köznevelési intézményekben foglalkoztatottak – állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény esetében – közalkalmazotti jogviszonyban, egyébként munkaviszonyban állnak. A 326/2013. Korm. rendelet 2. és 6. mellékletében felsorolt pedagógus-munkaköröket, nevelő- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Távolléti díj számítása pedagógusok esetében

Kérdés: Ha egy pedagógus betegszabadságon és szabadságon is van a hónapban, és kap pótlékokat, a távolléti díj számításánál a teljes pótlékok összegével kell számolni vagy a számfejtett összeggel, mivel pótlék csak a ledolgozott napokra jár? Példa: alapbér 356 265 Ft, gyógypedagógiai pótlék 9135 Ft, ágazati szakmai pótlék 35 627 Ft, egységvezetői pótlék 54 810 Ft. Ledolgozandó munkanapok száma 22 nap, 3 nap betegszabadságon és 10 nap szabadságon volt. Mennyi lenne a betegszabadságra és a szabadságra járó díjazás összege?
Részlet a válaszából: […] A köznevelési intézmény munkavállalói (és közalkalmazottai) tekintetében az Mt.-t, az Nkt.-t és az annak végrehajtására kiadott rendeleteket együttesen kell alkalmazni [Nkt. 64. § (1) bek.].A távolléti díj számítása során az Nkt., illetve a 326/2013. Korm. rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Távollétidíj-számítás a gyógypedagógiai intézetben

Kérdés: Egy egyesület által fenntartott gyógypedagógiai módszertani központ gyermekintézményében pedagógus és gyógypedagógiai munkakörben foglalkoztatunk munkavállalókat. A munkavállalók intézményvezetői, osztályfőnöki, helyettesi, gyógypedagógiai, egységvezetői, ágazati szakmai pótlékban részesülnek. Melyik pótlékok számítanak távollétidíj-növelőnek, és melyikeket kell beleszámolni az utolsó hat hónapra kifizetett bérpótlékként a távolléti díjba? A példa a következő: a pedagógus havi bruttó munkabére: 337 995 Ft, gyógypedagógiai pótléka: 9135 Ft, osztályfőnöki pótléka: 18 270 Ft, egységvezetői pótléka: 54 810 Ft, ágazati szakmai pótléka: 33 800 Ft, ledolgozandó munkanapok száma: 22 nap, ledolgozandó órák száma 176 óra. Amunkavállaló 5 munkanap szabadságra megy, ilyenkor mennyi alapbér, távolléti díj, gyógypedagógiai, egységvezetői, osztályfőnöki és ágazati szakmai pótlékot kell számfejteni neki helyesen?
Részlet a válaszából: […] A köznevelési intézmény munkavállalói tekintetében az Mt.-t az Nkt., valamint az Nkt. végrehajtására kiadott rendeletek rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni [Nkt. 64. § (1) bek.]. A távolléti díj számítása során az Nkt. és a 326/2013. Korm. rendelet alapján járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Dajkát megillető illetménypótlékok

Kérdés: Községünk óvodájában óvodai dajkaként foglalkoztatott közalkalmazott dolgozónk részére a szeptemberben módosult szabályok alapján kötelező-e nehéz körülmények között végzett munkáért járó, illetve gyógypedagógiai pótlék adása? Vagy az adott pótlékok nem kötelezőek, csak adhatók?
Részlet a válaszából: […] A 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete szerint a dajka ún. nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottnak (nem pedagógusnak) minősül. A pedagógusokat megillető pótlékokat a 326/2013. Korm. rendelet 16. §-a határozza meg, a nevelő-oktató munkát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 2.

Pótlék megállapítása közalkalmazotti jogviszonyban

Kérdés: Intézményünk fő tevékenysége a szociális ellátás, dolgozóink a Kjt., illetve a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Egyéb feltételtől függő pótlékokkal kapcsolatban az alábbi kérdésünk lenne: adható-e annak a gépkocsivezetőnek rakodási pótlék, aki a munkaidejének meghatározott részében rakodást végez? Számít-e, hogy az adott feladatot egyedül vagy segítséggel látja el? Adható-e annak a dolgozónak pénzkezelési pótlék (mankópénz), aki munkája során pénzzel bánik (térítési díj, intézményi pénztár kezelése), melynek összege jelentős? Ezek az egyéb feltételtől függő pótlékok mikor adhatók, és a pótlék összegét mi alapján kell meghatározni? A pótlék megítélése esetén a feltételeket a munkáltató állapíthatja meg, vagy ennek vannak külön szabályai?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 75. §-ának (1) bekezdése szerint végrehajtási rendelet állapíthat meg a Kjt. 69-74. §-ainak rendelkezéseiben foglaltakon túl ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlékot. A szociális ágazatban a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 10.