Gyermek után járó pótszabadság

Kérdés: Az új Mt. 118. §-a szerint a gyerekek után járó pótszabadság szabályaiból kimaradt, hogy csak a szülők döntése alapján a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt illeti meg. Ez azt jelenti, hogy a 2012-től mindkét szülő ugyanazon gyermeke után igénybe veheti a gyerekek után járó pótszabadságot? Jár-e a gyermek után járó szabadság annak a szülőnek, aki elvált, és nem él egy háztartásban a gyermekkel? A gyermek után járó szabadság kivételére és kiadására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a rendes szabadságra?
Részlet a válaszából: […]  Az Mt. szülői pótszabadságra vonatkozó szabályait 2012.január 1-jei hatállyal módosította a 2011. évi CXCI. törvény. A szülőipótszabadság 2011-ig még valóban csak a gyermek nevelésében nagyobb résztvállaló szülőnek járt. A szülőknek kellett nyilatkozni arról,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.

Gyermek utáni pótszabadság – a nevelésben nagyobb szerepet vállaló szülő

Kérdés: Az Mt.-ben nevesített egyik pótszabadság a 16 éven aluli gyermeket nevelő szülőnek jár. A törvény úgy fogalmaz, hogy arra – a szülők döntése alapján – a gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállaló vagy a gyermekét egyedül nevelő szülő jogosult [Mt. 132. § (2) bek.]. Kérdésem, hogy jogosult-e pótszabadságra a munkavállaló, ha a szülőpárja a GYES vagy GYED ellátás mellett fizetés nélküli szabadságon van, és gyermeküket otthonában gondozza? Jól gondolom, hogy ilyen esetben automatikusan az utóbbi szülő minősül a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállalónak, így a másiknak nem kell szülői pótszabadságot biztosítanom?
Részlet a válaszából: […] Az Ön által idézett törvényi szabály valóban a gyermeknevelésében nagyobb szerepet vállaló szülőnek biztosítja a pótszabadságot. ALegfelsőbb Bíróság egy idén közzétett döntése (BH 2011/23.) alapján azonban agyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadság és a GYED...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

GYES-ről visszatérő kismamák – a szabadság kiadása

Kérdés: Munkavállalónk, aki 1979-ben született, 2006. V. 28-án szült. A munkavállaló a szülés napjától terhességi-gyermekágyi segélyben részesült 2006. XI. 11-ig. 2006-ban a részére járó szabadságból csak két nap szabadságot nem adtunk ki számára. Ezután GYED-en volt a gyermek kétéves koráig (2006. XI. 12.-2008. V. 28-ig). Ezt követően pedig GYES-ben részesül (2008. V. 29-től 2009. V. 28-áig). Kérdés: hány nap szabadságot kell kiadnunk részére és mikor, ha 2009. május 29-én tér vissza dolgozni?
Részlet a válaszából: […] Munkavállalójukat, figyelemmel arra, hogy 2006-ban töltöttebe a 27. életévét, 2006-ban huszonegy munkanap alapszabadság illette volna meg.A szülési szabadság idejére (ami 2006. V. 28-tól 2006. XI. 11-ig tartott) azéves szabadság arányos részére volt jogosult [Mt. 130. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.