Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló szülő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyermek után járó pótszabadság

Kérdés: Az új Mt. 118. §-a szerint a gyerekek után járó pótszabadság szabályaiból kimaradt, hogy csak a szülők döntése alapján a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt illeti meg. Ez azt jelenti, hogy a 2012-től mindkét szülő ugyanazon gyermeke után igénybe veheti a gyerekek után járó pótszabadságot? Jár-e a gyermek után járó szabadság annak a szülőnek, aki elvált, és nem él egy háztartásban a gyermekkel? A gyermek után járó szabadság kivételére és kiadására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a rendes szabadságra?
Részlet a válaszból: […]szempontjából a gyermeket elő­ször a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti [Mt. 132. § (2) bek.]. Így 2012-ben tehát mindkét szülőt megilleti a 2-2 munkanap pótszabadság, ha egy gyermekük van. A hatályos törvény a pótszabadságra való jogosultsághoz nem ír elő semmilyen feltételt, például azt sem, hogy a gyermeket a munkavállaló saját háztartásában nevelje. A rendeltetésszerű joggyakorlás (Mt. 4. §) alapján azonban kérdéses lehet, hogy jogosult-e a szülői pótszabadságra az a munkavállaló, aki gyermekével nem vagy csak nagyon ritkán tartja a kapcsolatot, esetleg szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. A pótszabadság célja ugyanis éppen az, hogy a gyermeknevelésben való részvételt biztosítsa. Ha a munkavállaló nem vesz részt a gyermeke nevelésében, akkor kérdéses, hogy mely célra veszi igénybe a pótszabadságot. A 2012. július 1-jén hatályba lépő új Mt. szerint is mindkét szülőt megilleti majd a gyermekek után járó pótszabadság, sőt, a fogyatékos gyermek után további két munkanap pótszabadság is jár majd (új Mt. 118. §). Az új Mt. viszont azt is rögzíti, hogy kit lehet gyermeknek tekinteni, tehát mikor jár a szülőnek a pótszabadság. E szerint gyermek alatt a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermeket kell érteni [új Mt. 294. § (1) bek. c) pont]. Az a gyermek minősül a saját háztartásban neveltnek, illetve gondozottnak, aki a szülővel életvitelszerűen együtt él, és annak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1257

2. találat: Gyermek utáni pótszabadság - a nevelésben nagyobb szerepet vállaló szülő

Kérdés: Az Mt.-ben nevesített egyik pótszabadság a 16 éven aluli gyermeket nevelő szülőnek jár. A törvény úgy fogalmaz, hogy arra - a szülők döntése alapján - a gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállaló vagy a gyermekét egyedül nevelő szülő jogosult [Mt. 132. § (2) bek.]. Kérdésem, hogy jogosult-e pótszabadságra a munkavállaló, ha a szülőpárja a GYES vagy GYED ellátás mellett fizetés nélküli szabadságon van, és gyermeküket otthonában gondozza? Jól gondolom, hogy ilyen esetben automatikusan az utóbbi szülő minősül a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállalónak, így a másiknak nem kell szülői pótszabadságot biztosítanom?
Részlet a válaszból: […]vállaló szülőnek automatikusan e személyt tekinteni. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint ugyanis önmagában a házastársaknak a családon belüli munkamegosztásra vonatkozó megállapodása (azaz melyikük folytat keresőtevékenységet, és melyikük látja el a gyermek otthoni gondozását, felügyeletét) nem ad alapot annak megállapítására, hogy a gyermek nevelését döntően az otthon lévő házastárs látja el. Nem csupán a gyermekkel eltöltött idő függvénye, hogy a gyermek nevelésében ki vállal nagyobb szerepet, illetve a gyermek nevelése nyilvánvalóan nem merül ki a gyermek gondozásában, az ehhez kapcsolódó háztartási tevékenységekben, hanem annál minőségében jelentősebb e tevékenység, amelyben mindkét szülőnek sajátos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1034