Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott gépjárművezető tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nemzetközi gépjárművezetői engedély - a megújítás költségei

Kérdés: Nemzetközi gépkocsivezetőként dolgozom, határozatlan idejű munkaszerződéssel. Nekünk 5 évente felújító vizsgát kell tennünk (GKI-kártya), és 5 évente az ADR-igazolvány érvényesítésére is szükség van. Ennek a költségeit kinek kell fizetni?
Részlet a válaszból: […]engedélyek eredeti megszerzése milyen körülmények között történt. Előfordulhat, hogy még a munkaviszony létesítése előtt, attól függetlenül, Ön saját szakmai végzettségeként szerezte meg az engedélyt, amelynek birtokában vállalta el a munkakört (amely betöltéséhez erre szüksége is volt). Ebben az esetben az Ön érdekében áll, hogy az engedélyt mint a szerződés teljesítésének feltételét folyamatosan fenntartsa - ebből következően nem a munkaviszony teljesítésével, sokkal inkább a jövőbeni fenntarthatóságával függött össze a költség, és azt nem indokolt a munkáltatónak viselnie.Amennyiben a fenti eset nem áll fenn, azaz például, ha az engedélyek megszerzésére a munkáltató kérésére, javaslatára került sor, de azt Ön a munkaviszonyától függetlenül nem kívánta megszerezni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3754
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Bírság levonása a munkabérből

Kérdés: Német bejelentett forgalmi rendszámú tehergépkocsit vezettem Hollandiában, és egy alkalommal, amikor a kötelező pihenőidőt töltöttem, szabálytalan parkolás miatt bírságot szabtak ki. A bírságot a cégcsoport német tagvállalata kapta, mivel ő a gépjármű tulajdonosa. Az esetet bejelentettem a magyar munkáltatómnak, azzal, hogy nem értek egyet a bírsággal, mert szabályosan parkoltam. Ennek ellenére a bírsággal szemben nem éltek jogorvoslattal, hanem a munkáltatóm a következő fizetéseimből levonta annak összegét. Jogszerű ez?
Részlet a válaszból: […]bármely mértékig és a munkavállaló hozzájárulása nélkül is, ha az előlegnyújtásból ered [Mt. 161. § (1)-(2) bek.].A munkavállaló egyébként felelős lehet a munkáltatót ért kárért (az Ön kérdése szerint: a parkolási bírság miatt a magyar munkáltató a német vállalkozásnak fizetett kártérítést), de csak akkor, ha a munkáltató bizonyítja, hogya) Ön munkaviszonyból származó kötelezettségét megszegte,b) ezzel kárt okozott,c) oksági kapcsolat áll fenn az Ön kötelezettségszegése és a kár között, valamintd) Ön nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható [Mt. 179. § (1)-(2) bek.].Ha Ön a kárfelelősségét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3444

3. találat: Többletmunkabér külföldi rendszámú gépjármű vezetéséért

Kérdés: Munkáltatóm Magyarországon bejelentett holland tulajdonú kft., ennek alkalmazottja vagyok. A cégcsoporton belül van holland és német vállalkozás is. A magyar kft. dolgozójaként felültethet-e a cégcsoporton belüli német társaság tulajdonában lévő, német bejelentett forgalmi rendszámú tehergépkocsira dolgozni a magyar munkáltatóm, a magyar kialkudott munkabérért, és ha igen, milyen feltételekkel? Ilyen esetben a magyarországi juttatásokon felül kellene-e valami pluszjuttatásban részesítenie a magyar munkáltatómnak? Ekkor nem érvényes, hogy magyar állampolgár nem vezethet külföldi forgalmi rendszámú gépkocsit?
Részlet a válaszból: […]részére végzett munka csak átmenetileg, évente - ha kollektív szerződés eltérően nem rendelkezik - legfeljebb 44 munkanapig (352 óráig) lehetséges általános teljes munkaidő esetén [Mt. 53. § (1)-(2) bek.]. Amennyiben a gépjárművel a munkavállaló EU-n belül, külföldre történő szolgáltatásnyújtás keretében végez munkát, és ennek okán az unió más tagállamában külföldön tartózkodik, a fuvar célországában - illetve bizonyos értelmezések szerint az áthaladás tartama alatt a tranzitországokban is - érvényes egyes munkajogi szabályokat, így a minimális bérszintre vonatkozó jogszabályi előírásokat is meg kell tartani. Ez azt jelenti, hogy az adott ország jogszabályai által meghatározott legalacsonyabb bért (ha ilyen az adott országban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3442

4. találat: Gépjárművezetői pótlék

Kérdés: Közalkalmazottként gépkocsizó járőr vagyok. A feladatunk különböző objektumok ellenőrzése céges gépkocsival, amit én vezetek rendszeresen, havi tíz alkalommal 24 órában. Jár-e gépjárművezetői pótlék nekünk, mint közalkalmazottaknak? A kinevezésben, valamint a munkaköri leírásban nem szerepel erről semmi, és azt a választ kaptuk a munkáltatói jogkör gyakorlójától, hogy nem jár.
Részlet a válaszból: […]tehát kizárólag ágazati pótlékként jelenhet meg a törvény valamely ágazati végrehajtási rendeletében. Ezek közül e pótlék fizetését egyedül az 51/2016. NGM rendelet írja elő. E rendelet 8. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy a gépjárművezető munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat gépjárművezetői személyi pótlék illeti meg, ha- a személyes gépkocsi-használatra jogosult személy hivatali járművét vezeti, vagy- egyéb feladatkörben foglalkoztatják.Utóbbi esetben a pótlék mértéke a pótlékalap 50%-a.A kérdésében foglalt adatok alapján csak akkor jár gépjárművezetői pótlék, ha Önt a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság gépkocsivezető munkakörben foglalkoztatja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3437

5. találat: Munkaidő mértéke miatti rendkívüli munkavégzés

Kérdés: Gépkocsivezető vagyok. A cégemnél van úgy, hogy 10-14 órát is dolgozom 8 óra helyett, és ezt a túlmunkát nem fizetik ki. Túlóra helyett túlmunkának könyvelik el, arra hivatkozva, hogy így lehetővé válik, hogy szombat-vasárnap bemehessek túlórában 120%-ért dolgozni. Mi a különbség a túlmunka és a túlóra között? Jogilag rendben van ez így, ahogy most dolgozom? Havonta 30-40 órám jön össze, ami nincs kifizetve.
Részlet a válaszból: […]beosztására, elrendelésére azonban ilyen esetben nincs mód [Mt. 99. § (2) bek. a) pont].A kérdés szerinti esetben a munkáltató elrendelhetne munkaidőkeretet (Mt. 93. §), amely alapján rendes munkaidőben is lehetne 12 órás munkaidő-beosztásban dolgozni - ezt meghaladóan ilyenkor sincs lehetőség a munkavégzésre, kivéve, ha erre a felek különmegállapodást kötöttek. Erre az Mt. szerint - többek között - belföldi és nemzetközi közúti személyszállítás és árufuvarozás körében forgalmi utazó munkakört betöltő munkavállaló esetében van mód [Mt. 135. § (4)-(5) bek.]. Munkaidőkeretben lehetőség van arra, hogy hétvégére is beosztásra kerüljön a munkaidő [Mt. 97. § (3) bek.], azonban a munkaidőkeret elrendelése sem jelentheti azt, hogy az általános munkarendben teljesítendő munkaidő mértékénél többet lehetne dolgozni rendes munkaidőben - például, ha heti 40 órás mértékű munkaidő alapján foglalkoztatják a munkavállalót, akkor a négyhetes munkaidőkeretben 4x40 óra osztható be rendes munkaidőként.A munkaidőkeret hossza 4 hónap, kivételesen kollektív szerződés alapján akár 12 hónap is lehet, ha ezt technikai vagy munkaszervezési okok indokolják (Mt. 94. §). Így előfordulhat, hogy több hónapon keresztül a heti 40 óránál többet kell dolgozni rendes munkaidőben, de akkor kell, hogy legyenek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3243

6. találat: Nemzetközi gépjárművezetőt megillető bér külföldi munkavégzés esetén

Kérdés: Milyen és mennyi bérre, illetve más juttatásra jogosult a nemzetközi gépkocsivezető? Megilleti-e az a mértékű bér és napidíj, amit a külföldi országok dolgozói kapnak, ha a munkáját folyamatosan csak az állampolgárságán kívüli országokban végzi?
Részlet a válaszból: […]keretében külföldre küldi a gépjárművet vezető munkavállalóját. Ebben az esetben az irányelv fogalmi meghatározása szerint a munkavállaló kiküldetésben lévő munkavállalónak minősül, mivel munkáját korlátozott ideig egy, a szokásos munkavégzése szerinti tagállamon (ez jellemzően a munkáltató letelepedése szerinti tagállam, ami a kérdés szerinti esetben Magyarország) kívüli tagállam területén végzi [96/71/EK irányelv 2. cikk (1) bek.]. Az ilyen munkavégzés esetén annak a tagállamnak, amelynek területén a munkavégzés történik, a legalacsonyabb munkabérre (minimális bérszintre) vonatkozó jogszabályait alkalmazni kell a munkavállalóra, amennyiben azok rendelkezései kedvezőbbek a számára, mint a szokásos munkavégzési hely szerinti tagállam legalacsonyabb munkabért meghatározó jogszabályai [96/71/EK irányelv 3. cikk (1) bek. c) pont, (7) bek.].Ebből következően a kiküldetésben lévő munkavállalót csak a külföldi legalacsonyabb bérszint illetheti meg, ami nem feltétlenül azonos azzal, amit[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3144