Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott gépjárműhasználat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Költségtérítés saját gépkocsi használata után

Kérdés: Az Egyesített Szociális Intézmény óvodai-iskolai szociális segítő tevékenységét végző szakdolgozók a járás területén működő oktatási-nevelési intézményekben végzik a jogszabályban előírt szakmai feladataikat. Az adott intézményekkel kötött megállapodási szerződésben foglaltak alapján fogadóórát és programokat szerveznek. A hét öt napjából egyet a Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központjában töltenek, a hét többi négy napján a járás különböző településein dolgoznak. Saját személygépkocsi használata esetén milyen összegű költségtérítés illeti meg őket?
Részlet a válaszból: […]összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás minősül, a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével. Az Szja-tv. szerint nem tartozik a hivatali utazás körébe az olyan utazás, amelyre vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti. Ha ilyen útról, valójában munkába járásról van szó, akkor az erre vonatkozó 39/2010. Korm. rendelet alapján kell a költségeket megtéríteni. Dióhéjban ez azt jelenti, hogy ha a munkavállaló nem abban a helységben lakik vagy tartózkodik, ahol a munkahelye van, azaz a napi munkába járás vagy a heti hazautazás közigazgatási határ átlépésével történik, a gépkocsihasználat költsége csak akkor téríthető meg, ha nincs tömegközlekedés, vagy az túl hosszú várakozással vehető csak igénybe, illetve amennyiben a munkavállaló mozgáskorlátozott, fogyatékos vagy 10 éven aluli gyermeke van. Ekkor 9 Ft/km összeg fizethető.A magánszemély a saját tulajdonában lévő személygépkocsi hivatalos (üzleti) célú használatáért pedig kétféle formában kaphat költségtérítést:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3631

2. találat: Többletmunkabér külföldi rendszámú gépjármű vezetéséért

Kérdés: Munkáltatóm Magyarországon bejelentett holland tulajdonú kft., ennek alkalmazottja vagyok. A cégcsoporton belül van holland és német vállalkozás is. A magyar kft. dolgozójaként felültethet-e a cégcsoporton belüli német társaság tulajdonában lévő, német bejelentett forgalmi rendszámú tehergépkocsira dolgozni a magyar munkáltatóm, a magyar kialkudott munkabérért, és ha igen, milyen feltételekkel? Ilyen esetben a magyarországi juttatásokon felül kellene-e valami pluszjuttatásban részesítenie a magyar munkáltatómnak? Ekkor nem érvényes, hogy magyar állampolgár nem vezethet külföldi forgalmi rendszámú gépkocsit?
Részlet a válaszból: […]részére végzett munka csak átmenetileg, évente - ha kollektív szerződés eltérően nem rendelkezik - legfeljebb 44 munkanapig (352 óráig) lehetséges általános teljes munkaidő esetén [Mt. 53. § (1)-(2) bek.]. Amennyiben a gépjárművel a munkavállaló EU-n belül, külföldre történő szolgáltatásnyújtás keretében végez munkát, és ennek okán az unió más tagállamában külföldön tartózkodik, a fuvar célországában - illetve bizonyos értelmezések szerint az áthaladás tartama alatt a tranzitországokban is - érvényes egyes munkajogi szabályokat, így a minimális bérszintre vonatkozó jogszabályi előírásokat is meg kell tartani. Ez azt jelenti, hogy az adott ország jogszabályai által meghatározott legalacsonyabb bért (ha ilyen az adott országban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3442

3. találat: Autóhasználat a munkaviszony megszüntetéséről szóló megállapodás megkötése után

Kérdés: Egyik divízióvezető munkatársunk közös megegyezéssel kilépett, az ügyvezető azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól, de a munkaviszonya csak egy hónap elteltével szűnik meg. A munkavállaló jelezte, hogy igényt tart a céges autó használatának megtérítésére is erre a hónapra (magáncélra is használhatta a kocsit), valamint a szabadsága megváltására, a munkaviszony végére tekintettel. Az autóhasználati szabályzatunk szerint a munkáltató a munkaviszony megszüntetése után bármikor dönthet az autó visszavonásáról. A jelen esetben ez történt, még a közös megegyezés aláírásának napján. A munkavállaló szerint viszont ilyenkor kártérítésként jár neki az autó használati jogának pénzbeli megtérítése. Alapos-e a munkavállaló igénye?
Részlet a válaszból: […]jelen esetben a munkáltató tett ilyen nyilatkozatot. Az ügyvezető ilyen tartalmú döntése esetén a munkavállaló a céges autót köteles azonnali hatállyal visszaszolgáltatni. Téves a munkavállaló álláspontja, miszerint az autó visszaszolgáltatása esetén a cégesautó-juttatás értékére pénzben lenne jogosult. A szabályzatban foglaltak szerint ez a munkáltató által egyoldalúan adott juttatás (nem a munkaszerződésen alapul), amely természetbeni, és kizárólag a szabályzatban foglalt feltételek mellett illeti meg a munkavállalót.A közös megegyezést követően a munkáltató az autó visszaszolgáltatása iránt intézkedett, amely a szabályzat rendelkezésein alapult. Az ezt követő időszakra ezért ez a juttatás nem illeti meg, sem annak pénzbeli ellenértéke. A szabadság megváltása kapcsán, a munkavállaló igénye alapos. Az időarányosan járó, természetben igénybe nem vett (ki nem adott) szabadságot a munkaviszony megszűnésekor kötelező pénzben megváltani (Mt. 125.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3377

4. találat: Munkába járás költségtérítése nem saját gépjármű esetén

Kérdés: Egyik dolgozónk vidékről jár személygépkocsival dolgozni. Csak a saját tulajdonú gépjárműre lehet elszámolni útiköltséget?
Részlet a válaszból: […]mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását hozzátartozója biztosítja;d) a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.A munkáltató ettől mérlegelési jogkörben eltérhet, és akár 15 Ft/km összeget is fizethet költségtérítésként [39/2010. Korm. rendelet 4. § (2) bek.].A hozzátartozó és a gyermek fogalma alatt az Mt. 294. §-ának (1) bekezdése szerinti fogalmakat kell érteni [39/2010. Korm. rendelet 2. § h) pont, 4. § (1) bek.]. Hosszú várakozás az az időtartam, amely a munkavállaló személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja - például ha 1 óra a beutazás ideje, akkor több mint 1 óra a várakozás ideje [39/2010. Korm. rendelet 2. § g) pont].A költségtérítés gépjárművel történő munkába[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3113

5. találat: Gépkocsihasználat és utazási költségtérítés

Kérdés: Munkaköri autó esetén (ha a magánhasználat üzemanyagköltségét a munkáltató téríti), a munkavállaló részére téríthető-e a 86%-os vonat- vagy buszbérlet munkába járásra?
Részlet a válaszból: […]helységben van a munka- és a lakóhely, de távolsági (helyközi) vagy helyi közlekedés nem vehető igénybe;- mozgáskorlátozott esetén a közigazgatási határon belüli utazás esetén is járhat, de csak ha a munkáltató erre is kiterjeszti a költségtérítést, valamint- 2015. augusztus 1-jétől akkor is, ha a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van.Ha a fenti esetek valamelyike áll fenn, akkor a térítés módja kétféle lehet:- általános szabály szerint a vasúti, távolsági vagy elővárosi vonat, HÉV, autóbusz, hajó vagy kompjegy, bérlet 86%-a, de mindig csak elszámolás esetén. Ha a munkavállaló nem tud bemutatni jegyet vagy bérletet, illetve erről számlát, akkor nem jár;- kivételesen a saját gépkocsival való munkába járás esetén kilométerenként 9 Ft-ot [Szja-tv. 25. § (2) bekezdés], de csak ha tömegközlekedési lehetőség nincs, vagy az csak hosszú (magának az utazásnak az idejét is meghaladó) várakozási idővel vehető igénybe, vagy ha a munkavállaló mozgáskorlátozott.A 39/2010. Korm. rendelet nincs tekintettel arra, hogy a munkavállalónak egyébként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2399

6. találat: Saját gépjármű használatának költségtérítése

Kérdés: Mennyi "kocsikopási díj" jár, ha a saját személygépkocsimat használom a munkavégzésemhez? Milyen törvény szabályozza ezt?
Részlet a válaszból: […]adóköteles bevételnek számít, amellyel szemben a felmerült és igazolt költségek az üzleti utak arányában számolhatók el. Az Szja-tv. 25. §-a ugyanis a nem önálló tevékenységből (munkaviszonyból) származó bevételek között sorolja fel a munkáltató által fizetett költségtérítést is. A költségtérítés összegével szemben a munkavállalónál felmerült költségek elszámolhatók, tételes igazolással vagy - külön jogszabályban megállapított határig - a nélkül. A 60/1992. Korm. rendelet a motor lökettérfogatától függően 100 km-re literben megállapított üzemanyag-fogyasztási normákat határoz meg. Az üzemanyag-felhasználás az útnyilvántartás alapján állapítandó meg. Ha a magánszemély esetenként használja a munkavégzéséhez a saját személygépjárművét, akkor a kiküldetési rendelvény alapján is történhet a költségek megtérítése.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1302