Polgármester és alpolgármester munkaidő-nyilvántartása

Kérdés: A polgármesternek, alpolgármesternek (főállású vagy társadalmi megbízatású) kell-e jelenléti ívet vezetnie?
Részlet a válaszából: […] A főállású polgármester és alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára irányadó speciális szabályokat a Kttv. VII/A. fejezete határozza meg azzal, hogy a Kttv. általános rendelkezései közül azok is irányadóak, amelyeket a 225/L. § felsorol. Ebből megállapítható, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Polgármester – társadalmi megbízatásban

Kérdés:

A Kttv. 225/K. §-ának (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult jubileumi jutalomra, napidíjra, valamint az egyéb juttatásokra. Ezenfelül további szabályozás nincs. Jogosult-e szabadságra, illetve szükséges-e részére valamilyen feladatköri vagy munkaköri leírás, illetve a munkaidő meghatározása?

Részlet a válaszából: […] A Mötv. 64. §-ának (1) bekezdése értelmében a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. A társadalmi megbízatású polgármester tipikusan az egyébként fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonya mellett látja el a feladatait. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Polgármester hozzátartozója – munkavállalás az önkormányzatnál

Kérdés: Települési önkormányzat főállású polgármesterének közeli hozzátartozója lehet-e az önkormányzat által elnyert pályázatban megbízási szerződéssel foglalkoztatott? (Végzettsége megfelelő, és másodállás lenne.) Fennáll-e ilyen esetben az összeférhetetlenség? Illetve ezen személy a pályázaton kívül az önkormányzatnál másik megbízási szerződéssel foglalkoztatható? Ezzel így kétféle megbízási szerződése lenne (4-4 órában a főfoglalkozása mellett).
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban megjegyezzük, hogy a kérdés nagyon általános, a részleteket nem ismerjük, így általános jellegű választ tudunk adni rá. A polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Mötv. határozza meg. A polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Ciklus végén – a főállású polgármester szabadsága

Kérdés: Főállású polgármester szabadságának a ciklus végén történő megváltása kapcsán kérem szíves álláspontjukat. A polgármester szabadságát a képviselő-testület a beterjesztett ütemterv szerint minden év februárjában hagyta jóvá. Ilyenkor göngyölítetten megjelenik az előző évek ki nem adott (ki nem vett) szabadsága is. Amennyiben jelen ciklus végén újraválasztják a polgármestert, kifizetendő-e számára az ún. szabadságmegváltás? Az előző ciklus végén kifizettük. Amennyiben megszűnik a jogviszonya (nem választják újra), milyen időpontban lehet a szabadságot kifizetni, amennyiben már nyugdíjas, akkor is a 40 nap letelte után van rá lehetőség? A képviselő-testület határozatban döntsön-e az ügyben?
Részlet a válaszából: […] A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszűnik a tisztség megszűnésével, azon a napon [Kttv. 225/B. § (2) bek. a) pont]. A polgármester tisztsége pedig – többek között – az új polgármester megválasztásával [Mötv. 69. § (1) bekezdés a) pont]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 14.

Alpolgármester megbízási díja

Kérdés: Önkormányzatunknál az alpolgármester kaphat-e megbízási díjat illetményén és a költségtérítésen kívül? Pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmentre vonatkozna a megbízás.
Részlet a válaszából: […] A Mötv. 79. §-ának (2) bekezdése alapján a polgármester jogállására vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni az alpolgármesterre is. A Mötv. eltérő szabályokat tartalmaz a polgármester összeférhetetlensége tekintetében a település lakosságszáma (3000 fő és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.

Polgármesteri szabadság – pótszabadságoktól "megfosztottan"

Kérdés: A Kttv. 225/L. §-ának (1) bekezdése nem rendeli alkalmazni a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester esetén a Kttv. 102. §-át, ezért felmerül a kérdés, hogy esetükben gyermekek utáni és az apát gyermeke születése esetén megillető pótszabadságot nem lehet megállapítani?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult [Kttv. 225/C. § (1) bek.]. Ez a polgármester teljes éves szabadságát magában foglalja, ezenfelül további pótszabadságokra nem jogosult. A Kttv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 23.

Polgármester szabadságának megváltása

Kérdés: Polgármester részére szabadságmegváltást szeretnénk kifizetni. Az elmúlt ciklusban 65 nap ki nem vett szabadsága keletkezett. Tekintettel arra, hogy újraválasztották, ez ideig nem foglalkoztunk a kérdéssel. Ugyanakkor, a szintén újraválasztott főpolgármester vagyonnyilatkozatában megjelent egy szabadságmegváltás jogcímén kapott milliós tétel. Milyen jogalapot lehet ez ügyben használni és általa a kifizetést realizálni?
Részlet a válaszából: […] A 2014. 10. 12-én hatályát vesztett Pmtv. szerint a foglalkoztatási jogviszonyban álló (főállású) polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult (5. §). A szabadság kiadása, megváltása tekintetében a Kttv. rendelkezései irány­adóak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 15.

Újraválasztott polgármester – korábbi szabadságát meg kell-e váltani?

Kérdés: Községünk főállású polgármesterét a tavaly októberi önkormányzati választáson újra megválasztották. Mi a teendő a polgármester előző ciklusról megmaradt, ki nem vett szabadságával? Az a helyes eljárás, ha a szabadságot pénzben megváltjuk, vagy pedig egyszerűen csak hozzászámítjuk a 2010 októberétől megállapított szabadnapokhoz? A gyakorlat sajnos nem egységes ezen a területen.
Részlet a válaszából: […] A Pttv. 5. §-a meghatározza, hogy a foglalkoztatásijogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanappótszabadságra jogosult. Mindezek mellett a Pttv. 13. § (1) bekezdése a polgármesterifoglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni rendeli a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Összeférhetetlenség – az önkormányzati képviselők munkaviszonya

Kérdés: Az Mt. 193/U. § szerint "A munkavállaló nem lehet helyi önkormányzati képviselő annál az önkormányzatnál, amely őt alkalmazza." Kérdésem az lenne, hogy az adott önkormányzat tulajdonában lévő és általa működtetett kft.-ben lehet-e alkalmazott az önkormányzati képviselő? Mely törvény az irányadó ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. fenti összeférhetetlenségi szabálya a törvény XII.Fejezetében található, amely a közigazgatási szerveknél foglalkoztatottmunkavállalókra (fizikai alkalmazottakra) vonatkozó eltérő rendelkezésekettartalmazza. Ez a szabály tehát a közvetlenül az önkormányzattal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.