Korábbi foglalkoztatási jogviszonyok igazolása

Kérdés:

Ha felveszünk egy munkavállalót, és a közalkalmazotti besoroláshoz szükségünk van arra, hogy tudjuk az előző jogviszonyait, milyen dokumentumok fogadhatók el ezeknek az igazolására? Ha nem tudja igazolni a jogviszonyait, akkor mi a teendő ebben az esetben? Mi alapján tudom figyelembe venni a jogviszonyait?

Részlet a válaszából: […] A munkaviszony jellegű jogviszonyokat munkaszerződéssel, illetve kinevezéssel kell létesíteni, megszüntetésükről szintén írásbeli okiratnak kell szólnia (pl. munkáltatói vagy munkavállalói felmondás, lemondás, felmentés, közös megegyezés, fegyelmi határozat stb.). Ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Vezetői megbízás munkáltatói jogutódlás esetén

Kérdés: Közterület-felügyelet mint önálló költségvetési szerv jogutódlással megszűnik. Jogutódja a polgármesteri hivatal. Kérdésünk, hogy az intézményvezető esetében (köztisztviselő) vissza kell-e vonni a vezetői megbízást, vagy a vezetői megbízás az intézmény megszűnésével megszűnik? Van-e munkakör-felajánlási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […]  A köztisztviselő – külön törvényben írtakon túlmenően -osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezetői megbízást kaphatközigazgatási szerv, illetve a munkamegosztás szempontjából elkülönültszervezeti egység vezetésére [Ktv. 31. § (1) bek.]. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Kölcsönzött munkavállaló fegyelmi felelőssége

Kérdés: Egyik kölcsönvevő partnerünktől kaptunk egy jegyzőkönyvet fegyelmi tárgyalásról, illetve egy határozatot, amely az egyik kölcsönzött munkavállalónk havi prémiumának 15%-os mértékű csökkentéséről szól. A határozat utal a kölcsönvevő kollektív szerződésében foglaltakra. Végrehajtható ez a határozat, és csökkenthetjük a munkabért?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállalóáltal történt vétkes megszegése esetére kollektív szerződés – az eljárásiszabályok meghatározása mellett – a rendkívüli felmondáson kívül egyébjogkövetkezményeket is megállapíthat. A kollektív...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Fegyelmi tárgyalás – lehet-e kettőnél több?

Kérdés: Egyik közalkalmazottunkkal szemben fegyelmi eljárást indítottunk. Az első fegyelmi tárgyaláson nem sikerült felderíteni a tényállást, és az ügy bonyolultságára tekintettel fennáll a veszélye, hogy a kitűzött második tárgyaláson sem tudjuk lezárni az ügyet. Nem egyértelmű számunkra, hogy a törvény lehetővé teszi-e, hogy egy fegyelmi eljárásban kettőnél több fegyelmi tárgyalást tartsunk?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 50. § (1) bekezdése értelmében a fegyelmi tanács avizsgálóbiztos előterjesztésétől számított tizenöt napon belül tárgyalást tart.A Kjt. 50. § (5) bekezdése szerint amennyiben az ügy a tárgyaláson nem volttisztázható, további nyolc napon belül újabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Lemondhat-e a közalkalmazott a fegyelmi eljárás alatt?

Kérdés: Egyik közalkalmazottunk ellen fegyelmi eljárás van folyamatban. A közalkalmazott közölte, hogy lemondással még azt megelőzően meg fogja szüntetni a jogviszonyát, hogy a fegyelmi büntetést kiszabhatnánk. Mivel olyan súlyos kötelezettségszegést követett el, ami előreláthatólag akár az elbocsátás fegyelmi büntetés kiszabását is magával vonhatja, egyértelműen arra következtetünk, hogy a közalkalmazott csak azért akar lemondani, hogy így elkerülje a reá nézve kedvezőtlenebb elbocsátást. Vajon jogszerűen megteheti ezt a közalkalmazott, azaz lemondhat-e a fegyelmi felelősségre vonás elkerülése érdekében?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. értelmében a közalkalmazott a határozatlan idejűközalkalmazotti jogviszonyt lemondással bármikor megszüntetheti [Kjt. 25. § (2)bek. c) pontja, 28. § (1) bek.]. Ez alól az sem jelent kivételt, ha aközalkalmazott ellen fegyelmi eljárás van folyamatban. A lemondás joga...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.