Örökös személye - ha vitatott

Kérdés: Sajnálatos módon egyik munkavállalónk nemrég váratlanul elhunyt. A jogszabályoknak megfelelően szerettük volna kiadni a munkaviszony megszűnésekor őt, illetve már az örökösét megillető járandóságokat, azonban megtudtuk, hogy az elhunyt munkavállaló végrendeletét meg akarják támadni, ezért álláspontunk szerint vitás az örökös személye. Cégünk azonban nem akar további késedelembe esni. Hogyan járunk el jogszerűen, ha nem tudjuk, hogy ki lesz végül az örökös?
Részlet a válaszából: […] ...teljesítési letétként; az egyéb tárgyakat, vagyis mindenolyan dolgot, amelynek pénzben kifejezhető értéke van, őrzési letétként lehetbírósági letétbe helyezni [IM rendelet 2. § (1)-(2) bek.]. A készpénzletétet abíróság gazdasági hivatala a bírói letéti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.