Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott bérkompenzáció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérkompenzáció egyházi munkavállalónak

Kérdés: Egyházunk új belépőinek bérkompenzáció-fizetésével kapcsolatban az a kérdésem, hogy a jogosultak esetében hogyan számoljuk ki a bérkompenzáció összegét, érvényesítsük-e esetükben a 94%-os csökkenést? Elegendő-e a kitöltött nyilatkozatuk arra vonatkozóan, hogy 2012-ben akkori munkáltatójuk a garantált béremelést megadta részükre?
Részlet a válaszból: […]298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével. Azaz a 2011-ben és 2012-ben végrehajtott minimálbér- vagy garantáltbérminimum-emelés esetén kell a csökkentést végrehajtani. Tekintve, hogy a minimálbérre, garantált bérminimumra vonatkozó kormányrendeletek hatályosak voltak a munkaviszonyban állókra is, a 94%-os csökkentés szabályát az egyházi kifizetőnek is alkalmaznia kell a vele munkaviszonyban állókra nézve.A 462/2017. Korm. rendelet 10. §-a szerint a bérkompenzációra jogosult személynek meghatározott adatokról nyilatkozatot kell tennie a munkáltatójának a bérkompenzáció kifizetése érdekében. A 462/2017. Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza a nyilatkozat mintáját, amelynek a II.1. pontjában kell nyilatkozni a 2011. és/vagy 2012. évi minimálbér, garantált bérminimum összegéhez igazítás miatti béremelés végrehajtásáról és összegéről. A 462/2017. Korm. rendelet a nyilatkozattételen kívül további igazolási kötelezettséget nem ír elő, de úgy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3240
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Jogosulatlan bérkompenzáció levonása

Kérdés: Takarítónőként dolgozom egy gimnáziumban. 2013-ban kaptam kb. havi 10 000 Ft bérkompenzációt, ami, mint idén tavasszal kiderült, nem járt volna. Az iskola igazgatója úgy döntött, hogy a kb. 120 000 Ft-ot egy összegben levonja az illetményemből. Az április havi béremet így teljesen letiltotta, a fennmaradó részt a májusiból vonja le, ami azt jelenti, hogy májusban kb. 40 000 Ft-ot kapok. Megteheti ezt?
Részlet a válaszból: […]áprilisában legfeljebb a 2014. januárig visszamenően kifizetett többletilletményt követelhette volna vissza a munkáltató. Az ezen felüli részt csak akkor, ha tudta (volna) bizonyítani, hogy Ön tudott a téves kifizetésről. Az Mt. 161. §-a alapján a munkabérből (illetményből) való levonásnak jogszabály alapján, illetve - a levonásmentes munkabérrészig - végrehajtható határozat, vagy a közalkalmazott hozzájárulása alapján van helye. Végrehajtható határozatnak a levonás szempontjából a bírósági vagy más hatósági határozat, valamint a közalkalmazott által meg nem támadott munkáltatói fizetési felszólítás minősül. A munkáltató továbbá levonhatja az illetményből a közalkalmazottnak nyújtott előleg összegét is. Ezt azonban nem teheti meg olyan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1987

3. találat: Bérkompenzáció elszámolása

Kérdés: Egyház által foglalkoztatott munkavállaló részére 2012-ben a 371/2011. Korm. rendelet szerinti bérkompenzációt állapítottunk meg, melyet a rendelet értelmében a nem rendszeres bérek között számfejtettünk. Az idei évben ismét rendelkezésre áll a bérkompenzáció, mint lehetőség, a 408/2012. Korm. rendelet szerint. Kérdésünk, hogy a 2012. évi nem rendszeres bérként számfejtett bérkompenzáció 2013-ban hogyan funkcionál? Része lesz az alapbérnek, s ezt követően kell megállapítani a 2013. évi bérkompenzáció mértékét, vagy a 2012. évi bérkompenzáció továbbra is nem rendszeres bér marad, s az akkor megállapított összeghez képest a jelen jogszabály szerinti támogatás összegére kell korrigálni a kompenzáció összegét? További kérdésünk, hogy a kompenzáció összegét a munkaidő arányában (pl. 4 órás munkaviszony esetében az összeg felében) kell megállapítani?
Részlet a válaszból: […]kifizetés a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.Mint látható, a bérkompenzáció nem a munkabér része, hanem egyéb, munkavégzéshez kapcsolódó, szociális célú juttatás. Ezt mutatja az is, hogy a munka­szerződésben ilyen jogcímen nem szerepel a munkáltató által a munkavállalónak kifizetendő tétel, ez az összeg nem a munkavégzés ellenértéke, hanem az állami központi költségvetésből származó támogatás. Más kérdés, hogy a bérkompenzációra való jogosultságot - munkavállalók esetén - a tárgyhó első napján érvényes alapbér és rendszeres bérpótlékok összege alapján kell megállapítani. Így a bérkompenzációra való jogosultság a feltételek megváltozásával havonta megszűnhet, illetve keletkezhet, ami szintén azt támasztja alá, hogy nem a munka ellenértékéről, azaz munkabérről van szó. A fentiek alapján a 2012-ben számfejtett bérkompenzáció nem része a tavalyi munkabérnek, és azt ezért nem kell figyelembe venni a 2013-as bérkompenzációra való jogosultságnál.A rendelet mellékletében szerepel, hogy milyen bérösszeg esetén mennyi havi kompenzáció jár (az egyéb feltételeknek, így például családi kedvezményre való jogosultság, eltartottak száma való megfelelés esetén).[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1655

4. találat: Szociális hozzájárulási adó kedvezménye melletti egyéb adókedvezmény

Kérdés: Cégünk a bérkompenzációt megadta minden dolgozójának. 2012. március 1-jétől felvettünk egy Start kártyás főiskolás lányt. Kérdésem, hogy a Start kártya kedvezménye mellé igénybe vehetjük-e a bérkompenzációhoz kapcsolódó adókedvezményt is?
Részlet a válaszból: […]szerinti elvárt béremelést - ide nem értve az elvárt béremelésnek akár csak részben is béren kívüli juttatás formájában történő megvalósítását - valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében végrehajtotta [Adótv. 460. § (1) bek]. A külön törvényben meghatározott Start Plusz, Start Extra vagy Start Bónusz adókedvezmény más, az Adótv.-ben szabályozott adókedvezménnyel együtt is érvényesíthető, a legfeljebb két jogcímen igényelhető együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoztatott után fizetendő adó összegét. Ha a foglalkoztató által az adott hónapra érvényesített adókedvezmények együttes összege meghaladja az adott hónapra fizetendő adó összegét, a különbözetre az adózás rendjéről szóló törvénynek a költségvetési támogatásra vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni [Adótv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1294
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,